Světový unikát z Milovic. Vzácní kopytníci zachraňují krajinu zničenou granáty

Světový unikát z Milovic. Vzácní kopytníci zachraňují krajinu zničenou granáty
Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích
Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích
Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích
Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích
Foto: Michal Köpping.
Jarmila Ivasková
26. 9. 2020 17:01
Přírodní rezervace v Milovicích je prvním místem na světe, které společně obývají tři druhy původních velkých evropských kopytníků – divocí koně, zubři a pratuři. Stáda pomáhají obnovovat a kultivovat tamní krajinu. Prostor dříve obsazený sovětskými vojsky nabízí návštěvníkům ojedinělý pohled, jak fungovalo zemědělství na svém počátku. A všimla si toho i zahraniční média.

Dříve sem dopadaly dělostřelecké granáty, zem rozrývaly pásy tanků, jedy kontaminovaly potoky. Příroda trpěla. Dnes krajina v části bývalého vojenského výcvikového prostoru nedaleko středočeských Milovic a Benátek nad Jizerou vypadá úplně jinak. A to dokonce tak, že zaujala svět. Před pěti lety tu vznikla rezervace s pastvinami, na nichž žijí tři druhy původních velkých evropských kopytníků - divocí koně, zubři a pratuři. Celkem 120 kusů zvířat. A to je mimořádná sestava, která v Evropě těžko najde srovnání.

Zdejší vlnitý terén, porostlý travou a ojedinělými nevysokými stromy či keři, není úplně typickou českou krajinou. Vzhledem spíše připomíná dalekou africkou savanu. A je tu nezvyklé ticho a klid. Jen občas se ozve řehtání, hluboké odfrknutí nebo hlasité přežvykování.

Nejprve se tu pásli divocí koně, kteří pomohli do armádou zpustošené krajiny navrátit vzácné rostliny a živočichy, již se jinak v Česku nevyskytují. Raritou je hlavně množství bezobratlých živočichů. Vzácní motýli, chrobáci, chrousti. V tůňkách a kalužích žijí trilobitům podobní korýši - listonoh či žábronožka.

Divocí kopytníci odjakživa v přírodě zastávali funkci takzvaných ekosystémových inženýrů. Jejich aktivita v krajině přispívá k biologické rozmanitosti, která je klíčovou pro správné fungování přírody. V rozlehlých travnatých pastvinách u Milovic žijí zvířata bez pomoci člověka. Nepotřebují ho. Vše potřebné k přežití si obstarají sama. "Je to cíl našeho projektu, aby procesy, které byly v posledních letech vázány na činnost člověka, na něm závislé být přestaly, protože je to namáhavé a zároveň drahé," vysvětluje Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která rezervaci spravuje.

V roce 2016 se všechny tři druhy divokých zvířat rozmnožily. I to je ve světě unikátní. A to neuniklo světovým médiím. "Zájem ze zahraniční je důkazem, že pastevní rezervace velkých kopytníků v Milovicích i jinde v Česku jsou mimořádným počinem, kterým se může Česko právem chlubit a inspirovat jiné země," říká Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. 

O rezervaci velkých kopytníků pravidelně píšou média napříč všemi kontinenty. Prestižní americký deník Washington Post o českém projektu psal dokonce již potřetí. Vedle Spojených států o přínosu kopytníků zejména v souvislosti se záchranou vzácných motýlů informovala média na Novém Zélandu nebo v Číně. Rekordní počet přírůstků zubrů zaujal Enviro News v Nigérii.

Několikaletý boj o přežití

Přírodní park u Milovic se tak může směle ucházet o návštěvníky podobně jako jihomoravská Pálava či oblíbená Šumava. Nicméně existenci unikátního areálu ohrožuje několikáté zpoždění dokončení rezervace divokých koní. Chyběly peníze. Ale nyní se ve veřejné sbírce podařilo vybrat potřebnou částku dva miliony korun. "Veřejnost ukázala, jak moc jí na dokončení rezervace záleží. Všem, kteří pomohli, patří obrovské poděkování," oceňuje Dalibor Dostál.

K definitivní záchraně rezervace již schází poslední krok, podpis smlouvy o zápůjčce se Středočeským krajem. "Věřím, že smlouvu podepíšeme v nejbližších dnech. Od zástupců vedení kraje máme opakované přísliby, že smlouvy k podpisu dostaneme co nejdříve," dodává Dostál. 

 

Právě se děje

Další zprávy