reklama
 
 

Studie: Polovina Čechů dýchá rakovinotvorný vzduch

8. 10. 2008 22:59
Deník Aktuálně.cz má dosud nezveřejněná data o kvalitě ovzduší

Praha - Polovina Čechů musela loni dýchat ovzduší, v němž byly překročeny zdravotní limity pro rakovinotvorné látky.

Vyplývá to ze zatím nezveřejněné zprávy o stavu životního prostředí, kterou má deník Aktuálně.cz k dispozici a nejspíše už příští týden ji projedná vláda.

Analýza konstatuje, že nadlimitní karcinogenní benzo(a)pyren, který vzniká při spalování uhlí, nafty nebo při výrobě koksu a železa, v roce 2007 zaznamenaly 22 měřících stanic z jednatřiceti.

"Cílový emisní limit byl překročen na 4,9 procentech území, kde ale žije 51 procent obyvatel," konstatuje se ve zprávě. Loňské údaje jsou přitom díky příznivějším rozptylovým podmínkám o něco pozitivnější - v roce 2006 byl limit překročen na devíti procentech území, kde žije 69 procent obyvatel.

"Oproti roku 2006 roční průměry poklesly, a to především vlivem příznivějších meteorologických a rozptylových podmínek. Na většině lokalit jsou patrné nárůsty koncentrací během topných sezon," uvádí se ve studii, kterou ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi zpracovala Česká informační agentura životního prostředí CENIA.

Devítinásobné překročení limitu

V jednom se ovšem loňské údaje od těch předloňských neliší. Místem s nejvyššími koncentracemi rakovinotvorných látek v ovzduší zůstává i nadále ostravská čtvrť Bartovice.

"Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla naměřena - stejně jako v loňském roce - v Ostravě-Bartovicích, kde byla hodnota cílového imisního limitu překročena téměř devětkrát," konstatuje ekologická zpráva pro vládní kabinet.

Podle rozptylové studie Vysoké školy báňské v Ostravě je ve městě největším znečišťovatelem rakovinotvornými látkami ocelářská společnost ArcelorMittal.

"Studie ukázala, že ArcelorMittal přispívá v nejpostiženějších ostravských obvodech Radvanice a Bartovice ke znečištění prachem ze zhruba 65 procent a u karcinogenních látek dokonce z více jak 85 procent," okomentoval studii Jan Šrytr z Ekologického právního servisu, který zastupuje občany těchto ostravských čtvrtí.

Arsen překonal limity na pěti místech

Ostrava patří rovněž mezi místa, kde stanice Českého hydrometeorologického ústavu naměřily vysoké koncentrace další rakovinotvorné látky - arsenu, který vzniká třeba při spalováním uhlí nebo výrobě kovů.

Ze 73 stanic byly nadlimitní hodnoty prokázány na pěti místech: v Ostravě-Bartovicích, Ostravě-Mariánských horách, v Praze 5-Řeporyjích, ve Stehelčevsi ve středních Čechách a v Kladně-Švermově.

V Ostravě a Kladně-Švermově koncentrace arsenu překračovaly povolené limity už v minulých letech. "Na stanici Stehelčeves a v Kladně se měřilo teprve druhým rokem a překročení zde bylo indikováno poprvé," stojí v ekologické studii. V Praze 5-Řeporyjích během posledních čtyř let roční průměr postupně narůstal, až zde byla v roce 2007 poprvé překročena norma. 

"Ačkoliv se oproti roku 2006 zvýšil počet lokalit s překročením imisního limitu z tří na pět, na většině z 24 měřených míst byl zaznamenán pokles roční průměrné koncentrace," uvádí Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2007.

autor: Pavel Baroch | 8. 10. 2008 22:59

Související

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama