Štědrý den je omyl. Vánoce začínají až 25. prosince

Domácí Domácí
25. 12. 2013 9:05
Štědrý den je mylně považován za vrchol Vánoc. Tehdy ale pouze končí advent.
Foto: Vojtěch Marek

Praha -  Za vrchol Vánoc je mylně považován Štědrý den. Jenže 24. prosince Vánoce ani nezačínají. Končí teprve advent.

Ve skutečnosti je prvním a zároveň nejdůležitějším vánočním dnem Boží hod vánoční, připadající na 25. prosince. Poselství křesťanských Vánoc se naplnilo a lidstvu byl v Betlému darován přislíbený Mesiáš.

Památka narození Páně se slavila 25. prosince zpočátku jen v Římě, od 7. století se oslava stala součástí liturgie celé západní církve. Východní církev světila od 4. století slavnost Epifanie neboli "slavné zjevení se Božího Syna v těle". Tento byzantský svátek Narození Páně připadal na 6. ledna.

Název Boží hod vánoční vznikl snad proto, že v tyto dny věřící častěji navštěvovali kostely a přistupovali četněji ke svatému přijímání - slavili tedy "duchovní hody", připomíná Valburga Vavřincová ve své encyklopedii Vánoc. Také na stole se objevovala hojnost různorodých pokrmů a každý se mohl najíst do sytosti.

O narození Ježíše se píše jen ve dvou evangeliích - Matoušově a Lukášově. První vypráví o mudrcích a jejich darech, druhý o dítěti položeném do jeslí a o pastýřích, kteří se mu přišli poklonit poté, co je k tomu vyzval anděl.

Věřící měli na Boží hod v tichu, klidu a míru rozjímat o příchodu Mesiáše na tento svět. Práce byla přísně zapovězena. Někde se prý ani nestlala lůžka a pokud v ohništi vyhasl oheň, nikdo se neosmělil znovu ho rozdělat.

Štědrý den? Pouhý předvečer slavné události

Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše Krista, ale ještě přesněji oslavu vtělení Boha  a jeho sestoupení mezi lid, čímž na sebe Bůh přebírá úděl člověka.

Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do slavnosti Křtu Páně, připadající na 13. leden.

V Česku je však za vrchol Vánoc považován především nevěřícími omylem Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází.

V západní Evropě a v Severní Americe jsou přetrvává jako stěžejní den Vánoc právě 25. prosinec. Tento den ráno se také lidé obdarovávají dárky.

Jako ústřední postava se v anglosaských zemích vyskytuje starší mužská postava jménem Santa Claus, popřípadě Father Christmas, který vozí dárky na saních. V jiných zemích nosí dárky vánoční skřítci.

 

Právě se děje

před 41 minutami

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že opustí Bílý dům, pokud sbor volitelů zvolí novým prezidentem demokrata Joea Bidena

Zdroj: ČTK
Další zprávy