Stát vás měsíc lákal na peníze, které skoro neměl

Pavel Baroch, Kateřina Eliášová
10. 2. 2011 10:30
Aktuálně.cz má dokument, ukazující, jak a kdy se rozhodovalo o zastavení programu Zelená úsporám
Foto: Pavel Baroch

Praha - Vedení ministerstva životního prostředí mělo minimálně od 22. září informace, že v programu Zelená úsporám už se nedostávají peníze pro všechny zájemce.

Přesto přijímání žádostí o dotace na zateplování nebo výměnu starého kotle na uhlí za ekologický zdroj zastavilo až na konci října. V programu nyní chybí miliardy korun a mnohým domácnostem hrozí, že jim stát vyplatí méně, než původně sliboval.

Redakci Aktuálně.cz se podařilo získat kopii zápisu ze zářijového jednání Řídícího výboru programu Zelená úsporám, z něhož vyplývá, že už v polovině září bylo žádostí příliš.

Jednání výboru 22. září se přitom podle podpisů zúčastnili náměstci ministra životního prostředí Rut Bízková a Ivo Hlaváč nebo vedení Státního fondu životního prostředí včetně tehdejšího ředitele Libora Michálka a jeho náměstkyně Ireny Plockové, která měla zelenou úsporám na starosti.

Kdy se program přeruší?

Náměstkyně ministra Rut Bízková přitom podle zápisu upozornila, že žádostí o podporu neustále přibývá a zároveň už není tolik peněz z prodeje emisních kreditů, z nichž se program financuje.

"Vzhledem k výši alokace prostředků a nárůstu počtu žádostí je nutné program co nejdříve přerušit. Dále je nutné nalézt shodu na komunikační strategii spojené s utlumováním programu," stojí v zápisu, který má Aktuálnělcz k dispozici.

Původní návrh, zaznamenaný v zápisu ze zářijového jednání výboru, počítal s tím, že by se program Zelená úsporám přerušil postupně, ve dvou termínech: 31. října a 30. listopadu 2010.

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

"Tato varianta se přítomným jevila jako nedostatečná vzhledem k očekávaným příjmům žádostí a předpokladům dalšího prodeje emisních kreditů," uvádí dále v zápisu.

Dodatečný záznam v zápisu

Konečné rozhodnutí se ovšem nakonec od původního návrhu až tak neliší. Řídící výbor se usnesl, že přerušení programu oznámí veřejnosti 25. října s tím, že zájemci budou moci žádat do 29. října.  

Někdejší ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek uvedl, že tento termín se v zápise objevil až dodatečně, několik dní po zářijovém zasedání výboru.

Jeho slova potvrzuje záznam zapisovatelky, která členům Řídícího výboru programu Zelená úsporám (ŘV ZÚ) rozeslala v říjnu zápis z jejich zářijového jednání. Do mailu napsala:

Drobil versus Michálek

Záznam části nahrávky z 9.12.2010, kterou Libor Michálek pořídil tajně při rozhovoru s tehdejším ministrem Pavlem Drobilem během kauzy údajného ovlivňování veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí:

Michálek: Ta agenda, která je teď v programu Zelená úsporám je natolik značná, a tolikanásobně přesahuje to, co se administrovalo v předchozím roce, že opravdu...

Drobil: Loni to byla nějaká aspoň jedna miliarda něco, a teď to bude?

Michálek: Ke dvaceti miliardám. (...) Ti lidé tam opravdu toho mají nad hlavu, to je bez diskuse. A ten způsob předchozího vedení, teď nechci zabíhat do detailů (...) , ale to, že oni manipulovali ty odhady tak, že si vybírali ty statistické veličiny, které dávaly co nejnižší odhad, tam opravdu byly diference třeba v řádu miliard, kdy metodicky nijak nesjednocovali postupy jednotlivých krajských pracovišť, a teď čelíme tomu, že...

Drobil: Mohl bych tuhle zprávu od vás dostat?

Michálek: Ano.

Drobil: Když se mnou nekomunikujete, tak pro mě jste za to odpovědný vy. Pro mě jednoznačně, brutálně, způsob administrace Zelená úsporám v posledních dvou tří měsících...

Michálek: Já jsem nechtěl vás úplně zatěžovat detailními problémy.

Drobil: Pakliže nám tady zhavaruje Zelená úsporám, na kterou se třese polovina republiky, a je v tom dvacet miliard korun...

"Zápis z 24. ŘV ZÚ byl přeschválen per rollam (ve formě oběžníku - pozn. A.cz): změna termínů týkajících se přerušení přijímání žádostí do programu ZÚ. 5 členů hlasovalo pro, 4 zbývající členové se nevyjádřili. Konečné znění zápisu z 24. ŘV ZÚ zasílám v příloze. Změněná část zní nyní následovně: "Po proběhlé debatě zabývající se možnostmi a načasováním přerušení přijímání žádostí se členové ŘV ZÚ usnesli na oznámení o přerušení přijímání žádostí na rok 2010 (a mimořádné otevírací hodiny krajských poboček ve čtvrtek a pátek) dne 25. 10. 2010 a na samotném přerušení příjmu žádostí dne 29. 10. 2010."

V samotném zápisu pak je ještě věta, že "tento scénář byl odsouhlasen i panem ministrem Drobilem". 

Tisíce dalších žádostí

Od poloviny září do konce října přijal fond ještě tisíce žádostí o podporu na zateplení domu nebo výměnu starého kotle na uhlí za ekologické vytápění či ohřev vody.

Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, za jehož působení v čele resortu program odstartoval, je přesvědčen o tom, že jeho nástupce Pavel Drobil úmyslně posunul přerušení Zelené úsporám z politických důvodů až po druhém kole senátních voleb.

To si myslí i někdejší ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek. Uvedl, že už v průběhu zmiňovaného jednání řídícího výboru 22. září odešel ministrův náměstek Ivo Hlaváč telefonovat s ministrem Drobilem.

"Z jeho vyjádření, když se pak vrátil, bylo zřejmé, že se program musí přerušit až po volbách," řekl Aktuálně.cz Michálek. Dodal, že původně se mělo veřejnosti oznámit uzavření programu 18. října po skončení komunálních voleb. Pak se ovšem termín posunul na 25. října - za druhé kolo senátních voleb.

Michálek mě neinformoval

Exministr Pavel Drobil tato tvrzení odmítnul. "Pan Michálek mě jako ministra nikdy neinformoval o tom, že indikuje jakékoliv problémy v Zelené úsporám. A měl by se přestat zbavovat odpovědnosti, protože za administrativu žádostí nese odpovědnost on jako tehdejší ředitel státního fondu. Měl by přiznat, že jako manažer absolutně selhal," řekl Aktuálně.cz Drobil.

Michálek ovšem argumentuje, že podle jmenovacích listin byla jeho přímou nadřízenou Drobilova náměstkyně Bízková. A ta na jednání výboru chodila. Ostatně i Drobil potvrdil, že vždy dostával informace od Bízkové.

"Informace o tom, že může nastat problém, jsem dostal od náměstkyně Bízkové na konci září nebo začátkem října, ale spíš začátek října. Nikdy jsem tu informaci nedostal od člověka, který by mi ji měl dát, a to od pana Michálka," poznamenal Drobil.

Údajný telefonát se svým dalším náměstkem Hlaváčem z 22. září o možných problémech s nedostatkem prostředků v Zelené úsporám Drobil nekomentoval. "Mluvili jsme spolu denně kvůli různým problémům snad milionkrát," uvedl pouze.

Na jakékoli dotazy týkající se Zelené úsporám odmítl odpověď i náměstek Hlaváč, jeho kolegyně Rut Bízková nezvedala celý den telefon a nereagovala ani na krátkou textovou zprávu.

V půlce srpna zbývaly už jen 3 miliardy

Redakci Aktuálně.cz se ovšem přihlásil Vladimír Vlk, bývalý ředitel odboru na Státním fondu životního prostředí, který měl program Zelená úsporám také na starosti. Uvedl, že jeho odbor doporučoval, aby se program pozastavil už v létě. V srpnu se také zastavilo přijímání žádostí pro zateplování paneláků.

Vlk uvedl, že náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč byl spolu s ředitelem ministerského odboru Pavlem Zámyslickým prvními, kdo ještě před 22. zářím upozorňovali na to, že by se měla Zelená úporám pozastavit pro všechny domy.

"Největší obava byla, co na to řekne veřejnost," řekl Aktuálně.cz Vlk, podle něhož situaci nezvládl spíše tehdejší šéf fondu Michlek.

Miroslav Vlk poskytl Aktuálně.cz dokument, který 17. srpna vypracoval jeho odbor na Státním fondu životního prostředí. Ze zprávy vyplývá, že žádosti o podporu ze Zelené úsporám už v té době převyšovaly 16 miliard korun, takže zbývaly už jen tři miliardy korun.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy