Zázrak v rozhádané sněmovně. Koalice s opozicí zřejmě společně schválí stavební zákon

Radek Bartoníček Tomáš Klézl Radek Bartoníček, Tomáš Klézl
23. 3. 2023 14:59
Zatímco obvykle přicházejí z Poslanecké sněmovny zprávy o sporech mezi vládními a opozičními poslanci, nyní nastane opačná situace. U zásadního zákona dlouho nevídaná. Poslanci různých stran se chystají v pátek schválit stavební zákon, na jehož kompromisní podobě se dokázali shodnout. "Vyjednal jsem podporu ANO i SPD," potvrdil Aktuálně.cz ministr pro místní rozvoj a garant zákona Ivan Bartoš.
Schválení stavebního zákona už nic nebrání, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se dohodl na podpoře s ANO a SPD.
Schválení stavebního zákona už nic nebrání, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se dohodl na podpoře s ANO a SPD. | Foto: Jakub Plíhal

V délce a složitosti stavebního řízení patří Česko k nejhorším mezi vyspělými zeměmi. Už několik vlád slibovalo zásadní zrychlení a zjednodušení řízení, ale dosud se tak nestalo. Předloni sice nový stavební zákon především hlasy poslanců ANO prošel, jenže měl tolik nedostatků, že jej nová vláda premiéra Petra Fialy pozastavila a rozhodla se jej upravit. Následovaly měsíce sporů mezi koalicí a opozicí.

To by mělo být po tomto pátku minulostí. Poslanecká sněmovna se sejde právě kvůli závěrečnému schvalování stavebního zákona a vše nasvědčuje tomu, že ho schválí. Nejen hlasy vládních poslanců, ale také opozičních. "Je to tak, vyjednal jsem podporu hnutí ANO i SPD," říká Aktuálně.cz Ivan Bartoš (Piráti), který je coby ministr pro místní rozvoj hlavním garantem zákona. "Velkou zásluhu na hledání shody mají i partneři z dalších ministerstev, stejně jako z různých pracovních skupin i svazů. A také zástupci měst a opozice," dodává.

Potvrzuje to i jeho předchůdkyně ve funkci, Klára Dostálová z ANO. "Jsem opravdu velmi ráda, že jsme dospěli k vzájemné dohodě, velice si toho vážím. Je to obrovsky dobrý signál pro všechny stavebníky," prohlašuje. Opozice podle ní stála před rozhodnutím, zda se k zákonu postaví konstruktivně, nebo destruktivně, protože vláda má stejně většinu na schválení své verze. Takto mohla prosadit některé své návrhy i opozice.

Politici shodu, která není ve sněmovně u důležitých zákonů obvyklá, vysvětlují nutností vyjít vstříc stavebníkům. Slibují si od toho zjednodušení a zrychlení výstavby domů a bytů. Bartoš, Dostálová i další slibují, že stavební povolení bude možné získat mnohem rychleji a snadněji a díky shodě politiků navíc bez rizika, že by se zákon zase brzy měnil.

Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko

"Vše bude probíhat v rámci zásady jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. Vše bude pro občany přehledné a srozumitelné. Navíc díky digitalizaci bude celý proces povolení stavby plynulý a rychlý. Není možné zůstávat v minulém století, kdy se vše řešilo papíry a frontami u přepážek," slibuje Ivan Bartoš, který je zároveň místopředsedou vlády pro digitalizaci.

"Mým cílem bylo skrze novelu stavebního zákona zrychlit stavební řízení, ponechat rozhodování v místě blízko občanům a zachovat ochranu veřejných zájmů. Další metou je pro mě maximální digitalizace," podotýká.

Podle něj bude existovat na každou stavbu jeden elektronický správní spis, který bude putovat mezi příslušnými úřady, aniž by po nich musel chodit žadatel. "Stavebník nebude muset kvůli zajištění stavebního povolení chodit na žádný úřad. Všechny podklady získá prostřednictvím Portálu stavebníka, například informace o územním plánu své obce nebo informace o inženýrských sítích," slibuje Bartoš.

Přes portál se také bude moct obrátit na svůj stavební úřad nebo na dotčené orgány. Navíc bude mít neustále přehled o tom, v jakém stavu se jeho řízení nachází, popisuje ministr.

Srovnání stavebního řízení ve vybraných zemích:

ANO už netrvá na novém centrálním úřadu

Politici bez rozdílu stran také ujišťují, že už nebude docházet k protahování stavebních řízení. Lhůty budou kratší a pevně dané. Pokud zájemce předloží kompletní žádost o povolení rodinného domu, může ji mít vyřízenou do 30 dnů. Stavební úřad sice bude moct lhůtu prodloužit maximálně o 60 dnů, ale jen v některých případech. Když se někdo proti rozhodnutí úřadu odvolá, bude muset rozhodnout nadřízený stavební úřad opět do 30, maximálně 90 dnů.

Největší změnou oproti původně schválenému zákonu je zrušení velkého centrálního stavebního úřadu. I když Dostálová jeho založení dlouho podporovala, nakonec ustoupila a nový úřad nevznikne. Stavební úřady zůstanou v současné podobě a na stejných místech, některé se ale zruší. "V tomto jsme ustoupili, protože vládní koalice nechtěla příliš zasahovat do struktury dosavadních stavebních úřadů," říká Dostálová.

Zároveň ujišťuje, že dojde k propojení institucí, které posuzují stavbu. "To je to bolavé místo dnešního stavebního práva, kdy si stavebník musí individuálně získat 40 samostatných razítek, takzvaných závazných stanovisek, a tato razítka jsou samostatně přezkoumatelná," uvádí exministryně.

Spolky chtějí vrátit možnost účastnit se řízení

Přestože základní dohoda na schválení zákona existuje, jasno není zatím o tom, jak dopadne hlasování o pozměňovacích návrzích. S velkým napětím čeká na hlasování například na 150 spolků, které se věnují ochraně přírody. Jejich zástupci opakovaně žádají, aby se mohli účastnit řízení o povolení stavby, pokud jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Kvůli tomu uspořádali například happening na Staroměstském náměstí nebo besedu s novým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL).

Zda tomu tak bude, rozhodne hlasování o dvou návrzích. Jeden předkládá Klára Kocmanová (Piráti), která vrací účast spolků do podoby před jejich omezením v roce 2017. Sdružení ho velmi podporují.

Jen omezenou účast veřejnosti by pak přinesl pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců, kteří navrhují, aby se spolky mohly účastnit řízení v případě kácení stromů nebo při zásahu do zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Z jednání výborů vyplývá, že sněmovna spíše podpoří jen částečnou účast veřejnosti, protože důležitý výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh Kocmanové zcela odmítl. Na rozdíl od návrhu skupiny poslanců. Hlasování ve výborech často významně naznačuje, jak může dopadnout hlasování celé sněmovny.

"Nerozumím tomu, proč si poslanci výboru myslí, že má veřejnost mít možnost chránit stromy a chráněné druhy, ale nemůže se vyjadřovat k ochraně luk, půdy, vodnímu režimu v krajině a dalším zásahům do ekologické stability krajiny," komentovala zasedání výboru Petra Kolínská z asociace Zelený kruh, která sdružuje 27 ekologických organizací.

Co má přinést změna stavebního zákona

Co má přinést změna stavebního zákona

  • Mělo by platit heslo "jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko".
  • Stavebník bude moct vyřídit většinu věcí na jednom stavebním úřadě.
  • Stavebník nebude muset chodit kvůli povolení na žádný úřad, proces bude digitalizovaný.
  • Na Portálu stavebníka budou informace o územním plánu obcí či informace o inženýrských sítích. Stavebník se přes portál bude moct obracet na svůj stavební úřad nebo další úřady, které řeší jeho žádost. Uvidí také, v jakém stádiu vyřizování je jeho žádost.
  • Podle ministerstva pro místní rozvoj nebude potřeba mít nainstalovaný žádný speciální software. Postačí mít podporovaný webový prohlížeč a elektronickou identifikaci (například NIA ID, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu či kvalifikovaný elektronický podpis).
  • Autoři zákona tvrdí, že skončí protahování vyřizování žádostí, kdy stavebník chodil na úřady opakovaně a často se nedočkal vyřízení ani za dlouhé měsíce. Nově má být žádost o povolení stavby rodinného domu vyřízena do 30 dnů, pokud stavebník předloží všechny potřebné doklady. Stavební úřad může v určitých případech prodloužit lhůtu maximálně o 60 dnů. Když se někdo proti rozhodnutí úřadu odvolá, bude muset rozhodnout nadřízený úřad opět do 30 dnů.
  • Politici se po dlouhých debatách shodli, že žádné nové úřady vznikat nebudou. Úřady zůstanou co nejblíže k místům, kde budou samotné stavby a stavebníci. Kritizovaný Nejvyšší stavební úřad nevznikne.
  • Velké zjednodušení má nastat také v případě, kdy si budou chtít dát lidé na střechu solární panely nebo zřídit elektrárnu využívající obnovitelné zdroje energie. Například pokud budou panely na střešedo výkonu 50 kilowatt a splní podmínky statické a požární bezpečnosti, pak nebude třeba posouzení stavebního úřadu. Taková instalace nebude vyžadovat ani licenci podle energetického zákona. Jedinou výjimkou jsou stavby pod ochranou státní památkové péče.
  • To samé se týká nových staveb. Pokud budou využívat energii obnovitelných zdrojů do zmíněné hranice, nebude je posuzovat stavební úřad, když budou v souladu s územním plánem.

Měníme klima v legislativě

Text vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě, jehož realizátorem je Zelený kruh spolu s partnery sdružení Arnika, NESEHNUTÍ, Česká společnost pro právo životního prostředí, aliance Šance pro budovy, Národní síť Zdravých měst a Národní síť MAS. Projekt podpořila Nadace OSF.
Cílem projektu je přispět k řešení klimatické krize v rámci České republiky. Zaměřuje se na úpravu předpisů tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a úspěšně realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Video: Jsme extrémně neschopní povolit jakoukoli stavbu. Už nemůže být hůř, říká Kasl (4. 9. 2020)

Nový stavební zákon je promarněná příležitost, je mi líto práce lidí, kteří tomu dali dva roky, míní předseda České komory architektů Jan Kasl. | Video: Emma Smetana
 

Právě se děje

Další zprávy