Šéf NKÚ: Co jsme zjistili v Liberci, vybočuje z normálu

Eliška Bártová Eliška Bártová
9. 3. 2009 15:00
Rozhovor s prezidentem NKÚ Františkem Dohnalem
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Státní peníze určené pro přípravu lyžařského mistrovství světa v Liberci se utrácely tak podezřele, že Nejvyšší kontrolní úřad podal trestní oznámení, ale podle prezidenta NKÚ je ještě závažnější, že nakládání s dotacemi nikdo nekontroloval. 

"Jako nejzávažnější lze hodnotit prakticky nulovou kontrolní činnost Ministerstva školství, tamní university i města Liberec," uvedl v korespondenčním rozhovoru pro Aktuálně.cz šéf NKÚ František Dohnal.

Odmítá v něm také kritiku firmy Investing cz, která výsledky kontroly označila za lživé a politicky motivované.

Zjištění při kontrole v Liberci podle něj vybočují oproti běžným kontrolám, nejen rozsahem, ale také vážností pochybení.

Všechno správně

Jaké ze zjištěných pochybení při kontrole příprav MS v Liberci považujete za nejzásadnější?

Jako nejzávažnější lze hodnotit prakticky nulovou kontrolní činnost Ministerstva školství, university i města Liberec.
Z reakcí po zveřejnění je patrná snaha stavět se do pozice těch, kteří byli ve vleku událostí a nedokázali nic ovlivnit.
Výjimkou je postoj primátora Liberce, který rovnou říká, že všechno dělali správně. Přitom ve chvíli, kdy měl k dispozici kontrolní protokol s jednotlivými zjištěními a přiloženými doklady, neměl žádné námitky.

Primátor Kittner s organizátorkou Neumannovou: Všechno v pohodě
Primátor Kittner s organizátorkou Neumannovou: Všechno v pohodě | Foto: Ondřej Besperát

Co vlastně zjistili kontroloři NKÚ? Chyby, obcházení zákona či jeho porušování?

Všechno, co zmiňujete.

Je možné vyjádřit poměr mezi chybami a obcházením či porušováním zákona?

Procentuálním poměrem se nezabýváme. A propos, když u někoho vyslovíte podezření z krádeže, snažíte se posoudit, zda pouze obešel trestní zákoník či v jakém poměru trestní zákoník přímo porušil?

Vybočují zjištění při kontrole MS v Liberci oproti jiným odhalením NKÚ? Pokud ano, tak v čem?

Ano, vybočují. Rozsahem, vážností pochybení i tím, jak nepřiměřeně reagovali lidé, kteří nebyli předmětem kontroly ani statutárními představiteli kontrolovaných právnických osob.

Účelové dělení zakázek

Váš úřad podal v souvislosti s kontrolou trestní oznámení. Můžete konkrétně říci, se kterými stavbami se podle vás porušení zákona pojí?

K tomu se nyní nechci vyjadřovat, protože vyšetřování probíhá. 

Dotčené firmy i instituce si stěžují na to, že s fakty se při kontrole nakládalo účelově. Jako příklad uvádějí toto: NKÚ konstatoval, že „celkové náklady na rekonstrukci kolejí se v průběhu stavby navýšily o 58 %." Podle dozorující firmy Investing cz však nešlo o navýšení, nýbrž o provedení nezbytných prací, které nebylo možné předem předpokládat (zjištění havarijního stavu schodiště). Do jaké míry tedy šlo při stavbách pro MS o prosté chyby, které se mohou stát na každé stavbě, a do jaké míry o účelové porušení či obcházení zákona?

Není mi nic známo o tom, že by si „kontrolou dotčené firmy i instituce" stěžovaly na to, že „s fakty bylo při kontrole nakládáno účelově."

Co tedy říkají doklady: Náklady stavební části uvedené v původním investičním záměru ze září 2005 byly vyčísleny na částku 224 196 tisíc korun. Postupně se rozšiřoval předmět díla a celkové náklady se v průběhu výstavby navýšily na částku 354 646 tisíc - o 58 procent.

Nevím, jaké matematické metody jsou použity zmíněnou firmou a ke kolika procentům tedy došla. Zeptám se:  Dá se podle vás považovat za prostou chybu, když ve třikrát opakované projektové dokumentaci pro jednotlivé bloky kolejí opomněl projektant vzorový výpočet ceny výrobků násobit třemi? Mimochodem, na základě toho bylo požadováno dodatečných 38 milionů korun. Sami posuďte, zda se to může stát na každé stavbě, jak píšete.

Máme na to doklady

Majitel Investing cz označil závěry NKÚ za lež
Majitel Investing cz označil závěry NKÚ za lež | Foto: Ondřej Besperát

Často kritizovaným faktem kontrolorů bylo také dělení zakázek na menší. Jste schopen z informací, které máte, říci, zda se tak dělo účelově, nebo zda k tomu docházelo kvůli tomu, že s vývojem stavby se musely vypisovat nové zakázky?

Ano, jsme schopni říci, že se tak dělo účelově. Můžeme to i doložit příslušnými doklady.

Vedení města Liberec také argumentuje tím, že zakázky muselo dělit, neboť bylo v časové tísni. Může podle Vás tento argument omluvit zjištěná pochybení?

Opět se zeptám: Kdyby bylo potřeba někoho zabít, aby se všechno stihlo, bylo by to v pořádku? Zákon říká, co se nesmí. My konstatujeme, že byl zákon porušen, že nebyl respektován. Výrok o trestu, či polehčujících okolnostech nechám příslušným orgánům.

 

Právě se děje

Další zprávy