Šéf inspekce: Chtěli ovlivnit šetření, podávám žalobu

Jiří Hloušek
7. 10. 2008 16:20
Roman Šigut si stěžuje na tlaky v kauze Moravany
Nejrůznější pokusy o tlaky a zastrašování tu byly už dříve, ale nikdy to nedosáhlo tak extrémního rozměru jako teď
Nejrůznější pokusy o tlaky a zastrašování tu byly už dříve, ale nikdy to nedosáhlo tak extrémního rozměru jako teď | Foto: Ondřej Besperát

Krnov - Generální inspektor Drážní inspekce Roman Šigut podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který se podle šéfa inspektorů snažil ovlivnit vyšetřování květnové srážky vlaků v Moravanech.

Už krátce po neštěstí se totiž ukázalo, že nejde o selhání některého z účastníků nehody, ale o technický problém, který může ohrozit bezpečnost cestujících také na dalších místech České republiky. V Moravanech zahynul strojvůdce a tři cestující byli zraněni.

Drážní inspekce se od začátku vyšetřování zabývala možností, že bezprostřední příčinou nehody bylo selhání bezpečnostního zařízení ESA 11 české soukromé firmy AŽD Praha. A to se nelíbilo hned několika lidem, o kterých Roman Šigut i jeho podřízení tvrdí, že se vyšetřování snažili ovlivnit.

"Spojili se politici, úředníci a soukromá firma a vyvinuli extrémní tlak, kterým se snažili vyšetřování zásadním způsobem ovlivnit," tvrdí inspektor Šigut.

"Podle norem Evropské unie však musí být Drážní inspekce naprosto nezávislá. Jen tak může objektivně vyšetřit příčiny mimořádných událostí, které v železniční dopravě ohrožují tisíce cestujících," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ministerstvo vypsalo výběrové řízení

O tom, zda bude nadále pracovat jako generální inspektor Drážní inspekce, se brzy rozhodne, protože ministerstvo dopravy vypsalo na jeho post výběrové řízení.

"Není to náhoda," říká Roman Šigut, který je přesvědčený, že existují osobní vazby mezi ministerstvem dopravy a firmou AŽD Praha vyrábějící zabezpečovací zařízení ESA 11.

Inspekce upozornila na možná rizika systému ESA 11 také Evropskou železniční agenturu. Ta sdělení české inspekce vyhodnotila jako závažné a rozeslala je všem evropským drážním inspekcím.

Ministr dopravy Aleš Řebíček však sestavil vlastní expertní komisi a ta přišla se zprávou, že hlavní příčinou nehody je zařízení, které při brzdění sype na koleje z lokomotivy písek.

A: Stojíte si za prohlášením, že během vyšetřování tragédie v Moravanech se objevila snaha ovlivnit práci Drážní inspekce jak ze strany výrobce zabezpečovacího zařízení, tak i ministerstva dopravy?
Ano. Náměstek ministra dopravy pro drážní a veřejnou dopravu Vojtěch Kocourek a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrlde chtěli vyšetřování ovlivnit. Vyšetřili jsme, že jednou z bezprostředních příčin byl zabezpečovací systém ESA 11.

Posouzení jeho bezpečnosti či nebezpečnosti je teď na Drážním úřadu. Ale skutečnost, že politici ve spojení s byznysem ovlivňují, kdo bude stát v čele nezávislého orgánu, jehož úkolem je šetřit nedostatky v bezpečnosti železniční dopravy, není v pořádku.

A: Setkal jste se za dobu existence Drážní inspekce s podobným nátlakem na průběh vyšetřování?
Nejrůznější pokusy o tlaky a zastrašování v minulosti byly, ale nikdy to nedosáhlo tak extrémního rozměru jako u Moravan. Jednalo se o všeobecné záležitosti, tlaky byly spíše z prevenčního důvodu - abychom zařadili zpátečku. Považuji to za odraz konfrontační doby.

Roman Šigut

Roman Šigut, generální inspektor Drážní inspekce

 • leden 2003
  vrchní inspektor odboru inspekce DI
 • červenec 2004 až květen 2006
  ředitel odboru inspekce DI
 • leden 2006 až duben 2006
  pověřen řízením DI
 • říjen 2006
  jmenován generálním inspektorem DI

A: Jak je pojato trestní oznámení, které hodláte podat?
Trestní oznámení dnes odnesu na státní zastupitelství. Je pojato jako oznámení na neznámého pachatele, který spáchal blíže nespecifikovaný trestný čin, protože jich mohlo být více - zneužití pravomoci veřejného činitele nebo útok na státní orgán.

A: Zabývá se Evropská železniční agentura důvody vaší žaloby? Může Evropská unie sankcionovat Česko?
Evropská železniční agentura zastřešující vyšetřovací orgány jednotlivých členských států se tím již zabývá. Pokud členské státy neřeší přístupové dohody, může dojít k správnímu řízení, na jehož konci je sankce.

A: Ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle řekl, že ho mrzí postup jednoho z vašich inspektorů, který informoval Evropskou železniční agenturu o rizicích zabezpečovacího systému ESA 11. Poškodil prý firmu AŽD...
Ten inspektor je určen pro komunikaci s Evropskou železniční agenturou. A té poslal takzvané urgentní bezpečnostní sdělení určené vyšetřovacím orgánům.

Šlo tedy o interní komunikaci. Agentura chce mít informace o zahájení šetření, ale i průběžné informace, tedy ty o průběžných poznatcích, zejména zda nehrozí riziko. V případě Moravan jsme poslali dva dny po nehodě podnět a upozornění na bezpečnostní riziko jak národnímu bezpečnostnímu orgánu - Drážnímu úřadu - tak i Evropské železniční agentuře.

A: Mohlo urgentní bezpečnostní sdělení poškodit zájmy AŽD Praha?
Co se týká urgentního bezpečnostního sdělení, které jsme zaslali Evropské železniční agentuře, tak to v žádném případě nikdo s evropských vyšetřovacích orgánů nebral tak, že zařízení AŽD je vadné a že vyrobili něco proti normám. AŽD se poškodila sama tím, že se pokusila intervenovat u Evropské železniční agentury. V Evropě by si bez toho nikdo nedovolil zpochybnit výrobky AŽD.

Podle norem Evropské unie však musí být Drážní inspekce naprosto nezávislá. Jen tak může objektivně vyšetřit příčiny mimořádných událostí
Podle norem Evropské unie však musí být Drážní inspekce naprosto nezávislá. Jen tak může objektivně vyšetřit příčiny mimořádných událostí | Foto: Ondřej Besperát

A: Stalo se už někdy, že by ministerstvo dopravy sestavilo expertní skupinu tak, jako v souvislosti s vyšetřováním nehody v Moravanech?
Ještě jsme to nezažili. Zástupce Českých drah, který to odůvodnil tím, že Drážní inspekce měla šetřit, ne navrhnout technické řešení, se mýlil. Drážní inspekce může vydat bezpečnostní doporučení, na jejichž základě musí subjekty, kterým jsou doporučení určena, přijmout účinná opatření, aby se nehody neopakovaly. Doporučení je závazné.

A: Jakou cestou je možné dodržení bezpečnostního doporučení vymoci?
Bohužel vymoci, ani pokutovat to nelze. Pokud se ale stane nehoda a ukáže se, že se jí dalo předejít na základě předchozích doporučení inspekce, je dotyčný subjekt minimálně spoluodpovědný za to, že k nehodě došlo. V tomto funguje evropské právo spíše v rovině morální, autoritativní. Nikdo si je nedovolí nerespektovat.

A: Ale žijeme v České republice…
Bohužel máme zkušenosti, že ne všechna bezpečnostní doporučení drážní Inspekce byla respektována. Každoročně informujeme Evropskou železniční agenturu, jak je s bezpečnostními doporučeními nakládáno.

A: Jaký statut má Drážní inspekce a co je jejím úkolem?
Drážní inspekce je jediným subjektem v České republice, který provádí nezávislé šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

A: Kdo šetřil nehody na kolejích předtím?
Žádný nezávislý orgán tu nebyl. Jednotliví provozovatelé samozřejmě měli své šetřící orgány, které se zaměřovaly se pouze na daný podnik a byly na něm závislé.

A: Jsou podmínky v Česku nastaveny tak, aby Drážní inspekce mohla svou činnost vykonávat nezávisle?
Česká republika se zavázala Evropské unii přístupovými závazky, že vytvoří tento stálý orgán a zajistí jeho nezávislost od všech provozovatelů, železničních podniků a regulátorů, kteří by mohli mít vliv na vyšetřování. Drážní inspekce musí být nezávislá jak na provozovateli (České dráhy, Viamont, OKD, atp.), či jakémkoli regulátorovi (Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty), anebo bezpečnostním orgánu (Drážní úřad).

A: Nezávislost má podobou finanční?
Nikoli, nezávislost odbornou a posudkovou.

A: Jak vypadá šetření Drážní inspekce? Podobá se tomu policejnímu?
Policie šetří z hlediska trestně právního, Drážní inspekce se nezabývá otázkou viny, ale příčinami a všemi okolnostmi nehod. Smyslem není porovnat zda je, či není něco v souladu s normou, ale odhalit případná rizika a bezpečnostní mezery. Pokud k tomu dojde, je úkolem vydat bezpečnostní doporučení.

Skutečnost, že politici ve spojení s byznysem ovlivňují, kdo bude stát v čele nezávislého orgánu, jehož úkolem je šetřit nedostatky v bezpečnosti železniční dopravy, není v pořádku
Skutečnost, že politici ve spojení s byznysem ovlivňují, kdo bude stát v čele nezávislého orgánu, jehož úkolem je šetřit nedostatky v bezpečnosti železniční dopravy, není v pořádku | Foto: Ondřej Besperát

A: Bývají drážní inspektoři přítomni přímo na místě nehody? Dokumentují a sbírají důkazy, je tomu tak?
Není tomu vždy, jednotlivé mimořádné událostí třídíme na ohrožení, nehody a závažné nehody. K posledně jmenovaným vyjíždíme. Jsou to srážky vlaků, vykolejení vlaků s následkem smrti nebo zranění pěti osob, případně škody značného rozsahu.

A: Co děláte ve chvíli, kdy přijdete na závažné pochybení a je zřejmé, že zveřejněním se dají věci do pohybu?
O zveřejňování jednoznačně hovoří evropská legislativa. Šetření má být naprosto transparentní a otevřené. V průběhu šetření nezveřejňujeme důkazy, které by jej zmařily, po jeho skončení však vydáváme oficiální závěrečnou zprávu, kterou umisťujeme na náš web.

A: Dochází i v zahraničí k střetům vlaků na jedné koleji?
Přímo srovnání se zahraničím nemám. V roce 2007 se u nás nicméně počet srážek zvýšil.

A: Ve funkci vedoucího Drážní inspekce jste dva roky, proč jste nebyl oficiálně jmenován?
Byl jsem oficiálně jmenován, ale s dovětkem, že jen do řádného ukončení výběrového řízení. To bylo vyhlášeno měsíc poté, co jsem byl jmenován, tedy v listopadu 2006. Neoficiálně víme, že bylo první výběrové řízení ukončeno, oficiálně nám nikdo nic neřekl.

A: V těchto dnech bylo vyhlášeno druhé výběrové řízení…
Shodou okolností ve chvíli, kdy jsme oznámili termín konce šetření nehody v Moravanech a ohlásili jsme, že zveřejníme i toho, kdo na nás činil nátlak.

A: Náměstek ministra dopravy Kocourek na přímý dotaz, zda usiloval o to, abyste nebyl oficiálně vybrán do funkce odpověděl, že je to nesmysl. Že nemá možnost něco takového prosazovat.
Nemá cenu předstírat, že pan Kocourek nesl velmi nelibě to, že jsem byl jmenován v říjnu 2006. Dokonce mě ani neuvedl do funkce, měl zde totiž svého člověka - Jaroslava Dvořáka.

A: Jaroslav Dvořák byl krátce generálním inspektorem, nová vláda jej však odvolala…
Od dubna do října 2006 byl dosazen generální inspektor Jaroslav Dvořák, což byl vlastně zaměstnanec Českých drah. Kromě toho, že si inspekce neplnila povinnosti vůči Evropské železniční agentuře, docházelo k velmi nestandardním vztahům například k Českým drahám.

A: Půjdete do nového výběrového řízení?
Přemýšlel jsem o tom a nakonec mě přátelé přesvědčili, abych do toho šel, tudíž jsem se přihlásil.

 

Právě se děje

před 4 hodinami

Sněmovna označila po vzoru jiných parlamentů libanonské šíitské hnutí Hizballáh jako celek za teroristickou organizaci

Sněmovna označila po vzoru jiných parlamentů libanonské šíitské hnutí Hizballáh jako celek za teroristickou organizaci, která ohrožuje všechny demokratické země. Vláda by to měla prosadit i v Evropské unii, která by měla přestat rozlišovat rozdělení Hizballáhu na politickou a vojenskou část. Dolní komora se na tom dnes usnesla na popud předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS)

"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací," stojí ve sněmovním usnesení. Ministři zahraničí EU zařadili před sedmi lety na evropský seznam teroristických organizací pouze vojenské křídlo hnutí.

Vláda by se podle poslanců měla rovněž zasazovat o potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu posílení mezinárodní bezpečnosti. Sněmovna také konstatovala, že její usnesení "není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou". Zástupci Hizballáhu jsou součástí libanonské vlády.

Zdroj: ČTK
před 4 hodinami

Obama kritizoval na mítinku Trumpa kvůli "zpackanému" boji s pandemií

Bývalý americký prezident Barack Obama na mítinku na Floridě ostře kritizoval svého nástupce Donalda Trumpa kvůli "zpackanému" boji s epidemií covidu-19. Lepší strategie podle něj mohla zachránit tisíce lidských životů. Informovala o tom dnes stanice CNN.

Obama vystoupil na mítinku v Orlandu na Floridě, na který lidé kvůli epidemii covidu-19 mohli přijet jen v autech a z nich si projev vyslechnout.

Na podporu demokratického kandidáta na prezidenta a svého někdejšího viceprezidenta Joea Bidena vystoupil Obama už minulý týden v Pensylvánii. Florida i Pensylvánie patří ke klíčovým státům, jejichž voliče chtějí demokraté i republikáni dostat na svou stranu.

Podle bývalého prezidenta Trump pandemii ignoroval a nyní se zdráhá přijmout zodpovědnost za následky svých činů. "Ale tenhle úřad tak nefunguje. Jste zodpovědní nonstop," dodal. Současný šéf Bílého domu se podle Obamy zajímá víc než o blaho lidí o svůj mediální obraz. "Žárlí na covid kvůli mediální pozornosti, které se mu dostává," řekl.

Nadcházející volby označil Obama za "nejdůležitější za našich životů". Shromážděné vyzval, aby dali svůj hlas Bidenovi, neboť ten má podle něj "konkrétní plán", jak učinit z USA zdravější, spravedlivější a silnější zemi.

Zdroj: ČTK
Další zprávy