Šéf Cermatu: Maturity jsou mé dítě, odvolání by mě mrzelo. Studentka druhé řešení našla na Wikipedii

Šárka Mrázová Šárka Mrázová
29. 5. 2018 5:30
Nejde o chybu, druhé řešení je sporné, komentuje šéf Cermatu Jiří Zíka přehodnocení správné odpovědi na jednu z otázek v maturitním testu z češtiny a kritiku na adresu autorů testu odmítá. Nejde přitom o první problém, chyba už byla i v přijímacím testu na střední školy. Zíka připouští, že ministr školství Robert Plaga, který na úterý svolal k maturitám tiskovou konferenci, má "výsostné právo" ho odvolat. Osobně by mu to ale bylo líto, systém maturitních zkoušek označuje za "své dítě". Ve funkci má beztak skončit v prosinci, kdy ho má vystřídat analytička Michaela Kleňhová, která loni v listopadu uspěla ve výběrovém řízení.
Foto: Martin Svozílek

Aktuálně.cz: Máte se sejít s ministrem školství Robertem Plagou kvůli chybě v maturitním testu. Některá média uvádějí, že se vás ministr chystá odvolat. Máte takové informace?

Jiří Zíka: Mrzí mě, že se takovéto informace sdělují prostřednictvím médií, to by se stávat nemělo. Ne, nemám.

Neuvažujete po několika pochybeních Cermatu v uplynulých týdnech a velké diskuzi nad testy o rezignaci?

Víte, pro mě je to trochu problém. Celý ten systém maturitní zkoušky je do značné míry moje dítě. Mně by bylo líto, kdybych nemohl pokračovat v tom, co jsem začal a co jsem vytvořil. Jinak uznávám výsostné právo pana ministra se tak rozhodnout a budu to akceptovat. Já jsem tomu věnoval šest let, vybudovali jsme systém, který nemá ani v mezinárodním srovnání obdobu. Ten systém dokáže věci, které neumí žádný jiný: vyhodnotit deset milionů odpovědí žáků v průběhu několika dnů. Ano, jsme jenom lidé, dopustili jsme se jenom dvou chyb. I když pochybuji, že v druhém případě to chyba je.

Vy si nemyslíte, že chyba v maturitním testu, o níž informovalo v pondělí ministerstvo školství, nebyla chybou?

Ta první (u testů pro víceletá gymnázia, pozn. red.) byla jasná, tam selhal systém a chyba se tam objevila. V tomto případě šlo spíše o profesionální pohled na věc. V té otázce byl úvodní text, ve kterém znělo ustálené slovní spojení "trpělivost růže přináší". To slovo trpělivost bylo vynecháno a bylo nahrazeno tečkami a v otázce znělo: Doplňte slovo, které dotváří ustálené slovní spojení. Když ho autoři testu připravovali, tak se podívali do frazeologického slovníku, kde je přesně napsáno: Trpělivost růže přináší. A u toho hesla není uvedeno žádné synonymum. Čili vycházeli z toho, že neexistuje žádné synonymum, tedy že je jednoznačné řešení.

Na tom se shodli všichni odborníci, kteří to připravovali?

Ano, tento test včetně klíče správných řešení, kde bylo uvedeno jen jedno, prošel hodnocením všech validačních komisí včetně ministerské. Byl schválen jako jednoznačný. Když se objevilo první odvolání, kde žákyně žádala přezkoumání s tím, že na Wikipedii viděla to spojení "Čas přináší růže", jsem požádal všechny členy validačních komisí o znovuposouzení úlohy.

Všichni odpověděli, že by toto řešení neuznávali jako správné. Že to není ustálené slovní spojení, protože se to vyskytuje zřídka. Sdělil jsem to ministerstvu, které to projednalo s validační komisí. Dospěli k tomu, že jde sice o okrajový fenomém, ale na základě principu In dubio pro reo - v pochybnostech ve prospěch -, je potřeba toto řešení uznat jako správné.

Zdá se, že obě chyby jak v přijímačkách, tak v maturitách jsou na podobném principu…

Ne, je to jinak, byť to navenek vypadá podobně. Podobné je to jen v tom, že to neodhalily všechny komise. Já jako ředitel se na někoho musím spolehnout a kam jinam bych měl jít pro kontrolu. Ale ani tak to nebylo odhaleno. Tam v té otázce (u přijímaček, pozn. red.) byla opravdu chyba, kdežto tady je to otázka sporná a spíše akademická, jestli vůbec to druhé řešení uznat jako ustálené spojení.

Proč, tedy Cermat kývl na uznání tohoto řešení? Navíc to vrhá stín na vaši organizaci.

Já jsem říkal, že uznáváme princip In dubio pro reo a není to poprvé. Tady vznikla pochybnost, jestli některý z těch žáků neměl možnost to někde číst a zjistit. To nelze prokázat. Pokud existují pochybnosti, tak se i zákon přiklání k tomu, komu vzniká nárok.

Říkáte, že byste potřeboval na testování a prověřování více peněz a lidí. Jak na tom Cermat je?

Cermat je na tom bídně. My máme platové tabulky postavené tak, že nám odcházejí předmětoví koordinátoři raději učit do školství, protože mají víc peněz a méně odpovědnosti a práce. Čili v naší situaci velmi obtížně sháníme lidi. Máme relativně úzkou skupinu fandů, kteří tomu opravdu věnují všechen svůj čas. Dovedete si představit, že ti lidé pracují 250 hodin měsíčně téměř celý rok a jsou naprosto vysíleni.

Za této situace je spíš zázrak, že se podařilo udělat přijímací zkoušky ve dvou termínech, když původně byl jen jeden. Rozhodnutím paní ministryně (Kateřiny Valachové, pozn. red.) se udělaly dva termíny a to je opravdu něco nevídaného - vytvořit 12 sad testů a plus ještě maturitu a hodnocení za tohoto personálního hodnocení a platu.

Kolik si tedy průměrně měsíčně předmětový koordinátor vydělá?

Spíše vám řeknu, jaké jsou nástupní podmínky. Záleží na praxi, ale my můžeme nabídnout kolem 25 až 27 tisíc korun. Sama cítíte, že dokonce v některých supermarketech mají nástupní plat vyšší.

Kolik lidí testy vytváří?

Testy z matematiky dva lidé, testy z českého jazyka a hodnocení písemných prací má na starosti pět lidí.

Jaké mají vzdělání a jsou známa jejich jména?

Jejich jména zásadně neprozrazuji. Patří do takzvané informace veřejně nepřístupné. Nemůžu je vystavit korupčnímu tlaku nebo jakémukoliv jinému nátlaku ze strany nespokojených nebo zhrzených. Jejich jména nejsou známa, ale jejich vzdělání a praxe jsou dostatečné, věřte mi. V matematice máme předmětové koordinátorky, které desetiletí učily a desetiletí dělají profesionálně zpracovávané testy. To je zkušenost, kterou má málokdo.

Vrátíme se k aktuální debatě o chybě v maturitách, je počet žáků, kteří díky tomu nepropadnou v testu, konečný?

Je to 113 žáků s tím, že jim byl přidán jeden bod a jejich výsledek se změnil z neuspěl na uspěl.

Druhou správnou možnost napsalo v testu 4301 žáků. Evidujete, z jakých typů škol byli, popřípadě z jakých regionů?

Na to nebyl čas. Není to tak jednoduché projít 26 tisíc odpovědí.

Hodnotitelé jsou jiní lidé než autoři?

V tomto případě to nebyli jiní lidé, protože na tak rychlou akci není možné zorganizovat standardní hodnotitele, kteří hodnotí test.

Kolik klasických hodnotitelů Cermat má?

Za normálních okolností, když se hodnotí 69 tisíc žáků a zhruba 3 miliony odpovědí, tak to samozřejmě nemůže stihnout sedm lidí. Pro takové účely máme skupinu vyškolených hodnotitelů, kteří elektronickým systémem hodnotí anonymně všechny anonymizované odpovědi a u každé musí dojít k hodnocení dvěma nezávislými "ratery". Pokud se shodnou, tak se výsledek považuje za validní. Pokud se neshodnou, nastupuje "superrater" a ten pak rozhoduje, jaké je správné hodnocení.

Hodnotitelů je tedy kolik?

V matematice je jich 280 a v češtině zhruba 400.

Společnost učitelů českého jazyka volá po tom, aby se povinná maturita z češtiny nahradila novým modelem zkoušky a zadávání a opravování písemek by si měly školy dělat samy. Nebylo by to řešení?

To už tady také bylo. Osobně, byť je to pro Cermat obrovská zátěž, tak vzhledem k charakteru zkoušky, která by měla zaručit srovnatelné podmínky všem, vyznávám centrální hodnocení. Hodnocení na školách nezaručuje srovnatelné podmínky pro všechny žáky.

V matematice i češtině si žáci a učitelé stále častěji stěžují na rychlost a tlak na znalosti, které se nevyužívají v praxi. Jak tuto kritiku vnímáte?

Co se děti učí ve škole, určují rámcové vzdělávací programy. Co se má ověřovat, určují katalogy požadavků. My striktně dodržujeme tyto kurikulární dokumenty a naše testy obsahují jenom to, co se má učit. Tudíž někdo rozhodl, že se to má umět, a my to testujeme.

Video: Rozhovor Jiřího Zíky pro DVTV

Státní maturita probíhá sedm let, sedm let se neustále bojuje o smysl maturitní zkoušky, letošní testy byly v pořádku, říká šéf Cermatu Jiří Zíka. | Video: Daniela Drtinová
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy