reklama
 
 

ScioCAMPy vzdělávají děti pro budoucnost

7. 3. 2012
Foto: Scio.cz
Rychle se rozvíjející vzdělávací směr, který realizuje společnost Scio, dostal název Paralelní vzdělávání

Proč Paralelní vzdělávání? Společnost Scio totiž paralelu ke klasickému vzdělávání, tedy škole. Cílem ale není nahrazovat školní vědomosti a suplovat školní vzdělání, ale vhodným způsobem jej dále rozvíjet.

Projekty, které v rámci tohoto směru vznikají, se primárně zabývají znalostmi a dovednostmi, které se děti ve škole neučí, ale přitom jsou důležité pro jejich úspěšný život, jak teď na základní škole, tak v budoucnosti, až budou hledat své místo na pracovním trhu, realizovat se a potýkat se s různými životními situacemi.

Hlavní myšlenka Paralelního vzdělávání vychází z již mnohokrát ověřeného předpokladu, že to, co se člověk naučí ještě v dětství a během dospívání, jaké získá návyky a dovednosti, to z velké části rozhodne o tom, jaký bude jeho dospělý život. Je nepopiratelné, že každý člověk potřebuje nějaký všeobecný přehled, a že rozsáhlé znalosti a rozhled jej předurčují k úspěšnému životu.

Je ale nezbytné, aby tato výhoda nezůstala osamocená. Aby byla propojená s dalšími dovednostmi a schopnostmi - dobře prakticky fungovat, rozhodovat se, obhájit svůj názor, řešit konflikty, pracovat v týmu a podobně.

Znalosti a dovednosti, které ve škole děti nezískají

S tím vším dětem pomůže vlajková loď paralelního vzdělávání - kurzy ScioCAMP. Kurzy, které vašim dětem přinesou nejen smysluplně strávený čas plný zážitků, nových dovedností a práce v kolektivu, ale hlavně se naučí zvládat řadu činností z oblasti učení a komunikace.

Kurzy jsou postavené na principech zážitkové pedagogiky a konceptu rozvoje tvorného učení a jsou určeny pro děti od deseti do dvaceti let.

ScioCAMP Jak na učení ukáže dětem, že učení nemusí být pouze otravná dřina, ale pokud se budou učit správně, odpadne jim část starostí a zbytečné práce a zůstane více volného času. Myšlenka projektu totiž vychází ze skutečnosti, že děti se ve škole sice učí, ale jak by to měly dělat správně, aby to pro ně bylo snazší a zábavnější, jim nikdo neřekne. Na ScioCAMPu se tedy přátelskou formou naučí pracovat s technikami pamětního učení, dozvědí se, jak správě číst, aby textu porozuměly a byly schopné z něj vytáhnout to důležité. Zaměří se i na způsob, jak si správně dělat výpisky, jak si zorganizovat čas a obecně pomocí kurzu poznají, jaký je jejich styl učení a jak na něm, co nejefektivněji pracovat.

Vedlejší, i když neméně důležitou výhodou ScioCAMPu je, že se děti naučí fungovat v nové, neznámé skupině vrstevníků, což se jim může hodit při přechodu na víceletá gymnázia a střední školy. Většina z dětí také na kurzech získá nové kamarády.

Komunikačním schopnostem dětí většina rodičů nepřikládá velkou váhu, což lze považovat za chybu. Primární pro rodiče často je, aby se dítě ve škole dobře učilo a nosilo dobré známky. To je ale závislé i na schopnostech, které se snaží rozvíjet ScioCAMP Jak na komunikaci. V rámci tohoto kurzu se menší děti naučí umění správně se vyjadřovat, předat důležité informace, vyjádřit svůj názor. Rozvinou také dovednost prezentace před ostatními, tak aby netrpěly zbytečnou trémou a byly schopné zaujmout. Důležitou součásti je také oblast mezilidských vztahů, i na tu se kurz zaměřuje a rozvíjí v dětech schopnost navázat nový vztah, vycházet dobře s rodiči, kamarády a učiteli a řešit konflikty, které z těchto vztahů můžou vznikat. Starší děti se v kurzech zaměřují také na umění bránit se manipulaci, reagovat na kritiku, odmítat drogy a alkohol a vyzkouší si techniky neurolingvistického programování.

Na letní prázdniny je přichystané také téma Jak na jazyky. Jeho hlavním cílem je naučit děti používat cizí jazyk v praxi, což je součást jazykového vzdělávání, které je na školách opomíjeno. Děti mají vytvořenou nějakou slovní zásobu a solidní základy gramatiky, mají však problém s praktickým využitím toho, co již umějí. Děti se na kurzu také naučí využívat efektivní strategii učení se cizím jazykům, tedy jak na slovíčka, paměťové strategie a podobně.

Prázdninovou novinkou budou také ScioCAMPy pro středoškoláky. Ty nabídnou dva moduly - Paměťové techniky a Prezentační dovednosti a psaní seminární práce. Děti rozhodně nemusí mít ze své účasti na ScioCAMPech strach, naprostá většina z nich odchází z kurzů velmi spokojená a jsou překvapení, kolik důležitých zkušeností a zážitků získali, a to velmi bezbolestnou formou.

Aktuální termíny a místa konání najdete na www.sciocamp.cz, kde také můžete děti do kurzů přihlásit.

ScioKURZ Textobraní

Novinkou v nabídce Paralelního vzdělávání je ScioKURZ Textobraní, který se zabývá rozvojem informační gramotnosti, zejména práce s různými druhy textů a to i z pohledu testování. Součástí různých testů se totiž stále častěji stávají otázky, které testují schopnost práce s více či méně složitým textem. Tento styl testování klade na děti poměrně vysoké nároky - musejí hledat informace, vhodně je interpretovat, rozlišit podstatné od nepodstatného, pochopit význam atp.

Ne vždy jsou ale děti na základní škole zvyklé pracovat s texty tímto způsobem. Mnohým z nich, a to i těm nadaným, pak působí právě práce s textem největší obtíže. Často tedy neuspějí v testech jen proto, že neměli možnost se s různými typy textů seznámit a práci s nimi si na konkrétních případech vyzkoušet. Textobraní je právě teď možné objednat za zvýhodněnou startovací cenu.

autor: Scio.cz | 7. 3. 2012

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama