V Saúdské Arábii zemřel na výletu diplomat, vdova po letech viní také Černínský palác

Jan Horák Jan Horák
19. 6. 2024 5:15
Justice se zabývá sporem, jenž nemá v Česku obdoby. Vdova po zemřelém českém diplomatovi žádá po ministerstvu zahraničí odškodné. Je přesvědčená, že její manžel zemřel na misi v důsledku neposkytnutí první pomoci. Černínský palác její nárok odmítá. V prvním soudním kole vdova spor o odškodné prohrála, proti rozsudku se odvolala. Nadřízená instance bude rozhodovat tuto středu.
Petr Dubovec s manželkou Lenkou několik minut předtím, než diplomat zkolaboval.
Petr Dubovec s manželkou Lenkou několik minut předtím, než diplomat zkolaboval. | Foto: archiv Lenky Dubovcové (se souhlasem k užití)

Petr Dubovec sloužil v diplomacii od roku 1982, poprvé vyjel do zahraničí o tři roky později. Do roku 1989 působil jako atašé na tehdejším československém velvyslanectví v libyjském Tripolisu. Dubovec byl odborníkem na země Blízkého východu, vedle Libye plnil úkoly na vysokých postech na ambasádách v Kuvajtu, Sýrii či Saúdské Arábii.

Aniž by to tušil, saúdská metropole Rijád se stala jeho posledním působištěm. Na velvyslanectví pracoval více než dva roky jako vyšší diplomat, oficiálně se jeho pozice nazývala ministerský rada. Krátce po příjezdu tehdejšího nového velvyslance Juraje Koudelky zemřel Dubovec na infarkt, když Koudelku provázel na pěším výletu nedaleko Rijádu.

Výletu se účastnila Dubovcova manželka Lenka. Přihlížela tomu, jak se ostatní členové výpravy snaží jejího muže oživit. Podle ní zemřel v důsledku neodborné první pomoci saúdskoarabské strany, jež dorazila později. Ze svého pohledu má nárok na odškodnění, jež vyčíslila na 698 tisíc korun. Obvodní soud pro Prahu 1 však její žalobu zamítl.

Měl šanci na přežití

"Bezprostřední příčinou jeho úmrtí byl infarkt myokardu, který se z podstaty věci přímo netýkal zdraví kohokoli jiného. Lze tak bez dalšího uzavřít, že k mimořádné události ve smyslu zákona o zahraniční službě nedošlo," zní klíčová pasáž rozsudku, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Podle zmíněného zákona náleží finanční kompenzace pozůstalým diplomata ve chvíli, kdy přijde o život v důsledku trestného činu nebo mimořádné události. Tou se rozumí přírodní katastrofa, teroristický útok, případně havárie. Jak soud uvedl, úmrtí v důsledku akutní zdravotní příhody nespadá do žádné z kategorií.

Dubovcová chtěla spor strhnout na svou stranu argumentem, že saúdskoarabská záchranná služba nepostupovala profesionálně. Vyplývá to ze závěrů jí osloveného soudního znalce, který prostudoval lékařské dokumenty k Dubovcově úmrtí. Saúdskoarabští lékaři po snaze výpravy o záchranu v oživování nepokračovali.

"Ze znaleckého posudku předloženého žalobkyní sice vyplývá, že záchranáři nepostupovali při zákroku na místě kolapsu de lege artis (podle pravidel, pozn. red.) a toto mohlo snížit šance Mgr. Petra Dubovce na přežití. Závěr, že nebýt uvedeného selhání, k jeho úmrtí by nedošlo, však znalec neformuluje," stojí v rozsudku soudce Davida Štamberka.

Laická resuscitace trvala 90 minut

Osudový výlet se odehrál 15. února 2019. Dubovec ho zorganizoval po nástupu velvyslance Juraje Koudelky do funkce, aby zapadl do kolektivu ambasády a poznal okolí. Cílem byla jezírka Sha'ib Luha, což je oblíbené místo turistů pár kilometrů od Rijádu. Akce se účastnilo šest lidí. Výprava se nejprve přesouvala autem, pak pokračovala lehkým terénem pěšky.

Dlouholetý český diplomat Petr Dubovec.
Dlouholetý český diplomat Petr Dubovec. | Foto: archiv Lenky Dubovcové

"Ohlédla jsem se a uviděla jsem manžela, jak je zvedán ze země panem Ivanem (Ivan Vlčko, krajan v Saúdské Arábii, pozn. red.), držel ho pod rameny. Manžel ještě pronesl: 'Já nemůžu…', poté mu hlava klesla a upadl do bezvědomí," popsala Dubovcová okamžiky krátce poté, co její muž zvolal, že upadl a potřebuje pomoc.

Následovalo oživování trvající hodinu a půl. V masáži srdce se střídali tři lidé včetně velvyslance Koudelky a jeho ženy, umělé dýchání poskytovala účastnice výletu, fyzioterapeutka Zuzana Dostálová. Pracovník ambasády Vojtěch Hromek šel shánět odbornou pomoc. Resuscitace udržela Dubovce při životě. Odborníci dorazili za 90 minut.

Nepokusili se o jeho záchranu

"Pomoc však dorazila bez lékařského personálu. Přinesli s sebou pouze nosítka," popisuje Dubovcová. Teprve po výzvě členů výpravy donesl saúdskoarabský personál za dalších 15 minut kyslíkovou masku. Cestou z terénu k vozům ji Dubovcovi přes protesty jeho ženy sundali. "Bylo mi odpovězeno, že je v moci Alláha. Sama jsem proti nim nezmohla vůbec nic," uvádí.

Znalec přizvaný Dubovcovou ve zprávě pro soud uvedl, že Saúdští Arabové nepokračovali v resuscitaci, nezjistili stav jeho oběhu a nepodali mu léky. "De facto byla záchranáři konstatována smrt zcela bez další snahy tuto skutečnost ověřit nebo se pokusit o záchranu postiženého," uvedl expert Milan Čech ve zprávě, kterou má redakce k dispozici.

Podle Dubovcové její muž zemřel v důsledku neposkytnutí první pomoci, což je trestný čin. Taková okolnost už podle zákona naplňuje podmínku pro odškodnění. Spáchání deliktu však smí prohlásit pouze trestní soud, k čemuž v tomto případě nedošlo. Česká policie při objasňování Dubovcovy smrti přitom podezření měla.

"Vzhledem k důkazní nouzi však nelze konstatovat, že zjištěné skutečnosti odůvodňují závěr, že trestný čin byl spáchán určitou osobou tak, jak má na mysli trestní řád," cituje policii v rozsudku soudce Štamberk. Nedostatek důkazů podle policie vyplývá z toho, že saúdskoarabské trestní právo se zásadně liší od českého a že by Saúdští Arabové při objasnění kauzy nespolupracovali.

Ministerstvo: Nebudeme se vyjadřovat

Dubovcová je přesvědčená, že ke smrti jejího muže mohlo přispět i ministerstvo zahraničí. Pracovníci ambasády, kteří se účastnili výletu, podle ní zjevně nevěděli, jak rychle zavolat první pomoc a na koho se v takto vyhrocené chvíli obrátit. Podle ní neměla česká ambasáda na rozdíl od jiných dojednanou spolupráci s VIP zdravotní pomocí.

Tehdejší velvyslanec v Saúdské Arábii Juraj Koudelka.
Tehdejší velvyslanec v Saúdské Arábii Juraj Koudelka. | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí

Z jejího pohledu Černínský palác navíc na Saúdské Araby nevyvinul dostatečný tlak, aby jejich orgány pomohly při rozkrytí možného cizího zavinění při úmrtí jejího muže. Ministerstvo podle ní nemělo ani zájem. "Jak můžu já nebo jakýkoliv občan této země posoudit, že ministerstvo zahraničních věcí pracuje v zájmu občana?" ptá se Dubovcová.

Aktuálně.cz se resortu zahraničí dotazovalo na stanovisko k úmrtí dlouholetého zaměstnance. Současně chtělo od Černínského paláce vědět, zda podle jeho názoru obdržel Dubovec při infarktu řádnou lékařskou pomoc. Ministerstvo se odpovědí na oba dotazy zdrželo.

"S ohledem na to, že proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo paní žalobkyní podáno odvolání, a s ohledem na to, že posouzení okolností úmrtí pana Petra Dubovce je jednou z podstatných otázek řízení a okolnosti poskytnutí lékařské pomoci mohou být jednou z otázek řízení, nebude se v této věci ministerstvo zahraničních věcí blíže vyjadřovat," odepsal tiskový odbor.

Černínský palác jen v obecné rovině podotkl, že lékařská péče pro jeho zaměstnance na misích se poskytuje na základě pojistné smlouvy, kterou uzavřel před šesti lety s Evropskou pojišťovnou. Dubovcová však upozorňuje, že v případě život ohrožujících stavů si musí dotyčný zavolat místní záchrannou službu a teprve pak se obrátit na pojišťovnu.

"Z výše uvedeného je zřejmé, že ani zmiňovaná pojistná smlouva nemohla a nemůže řešit zajištění rychlé záchranné pomoci. Povinnost zajistit pracovníkům rychlou záchrannou službu byla jednoznačně na straně Zastupitelského úřadu v Rijádu, konkrétně jeho vedení," uvedla žena, která poslední tři týdny na výraz protestu stanuje před saúdskoarabskou ambasádou v Praze.

 

Právě se děje

Další zprávy