Registr aut byl šitý horkou jehlou, odhalil audit

Sandra Štefaniková Sandra Štefaniková
24. 10. 2012 11:38
Ministerstvo o nutnosti vytvořit nový registr vědělo rok předem. Přesto otálelo
Registr vozidel.
Registr vozidel. | Foto: Jan Langer

Praha - Aplikace pro Centrální registr vozidel (CRV) vznikla příliš rychle, nahodile a bez dostatečné přípravy. Na jeho nesprávném fungování nese vinu předchozí i současné vedení ministerstva.

Takové jsou ve zkratce závěry auditu společnosti Ernst & Young, který si nechalo ministerstvo dopravy vypracovat a který má deník Aktuálně.cz k dispozici. 

Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že vinu na nefunkčním registru nesou všechna předchozí vedení ministerstva od roku 1998. Zároveň z ní lze vyčíst, že ministerstvo v případě CRV jednalo pomalu a nebralo v potaz časovou náročnost úkolu.

"Není zřejmé, proč MD nezadalo realizaci projektu CRV dříve, resp. proč samo nepřipravilo návrh CRV, ačkoliv již několik měsíců před tím (minimálně od výpovědi ze strany ministerstva vnitra 30. 6. 2011) vědělo, že bude nový CRV připravovat," upozorňuje audit na pomalé jednání úřadu.

Ze zprávy vyplývá, že na tvorbu aplikace, její otestování a následné proškolení měla dodavatelská společnost ATS-Telcom necelé tři měsíce, neboť do poloviny března 2012 připravovala pouze její návrh.

Podle auditorů ministerstvo zásadně pochybilo, když ihned po obdržení výpovědi od resortu vnitra nezadalo nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na dodavatele řádně vytvořené aplikace registru včetně podpory provozu.

Jak je známo, dodavatel registru, firma ATS-Telcom, byl na tento úkol vybrán bez výběrového řízení. Ministerstvo se rozhodlo podřadit tvorbu aplikace pod starší smlouvu o poskytování a rozvoji IT služeb, kterou ministerstvo s ATS-Telcom uzavřelo v roce 2010. Teprve v lednu 2012 byla tato smlouva rozšířena o dodatek týkající se zakázky na registr vozidel, pod nímž je podepsaný současný ministr Pavel Dobeš.

Nedostatečně definované sankce

Bez výběrového řízení bylo také firmě ATS-Telcom zadáno zajištění služeb bezprostředně souvisejících se systémem. Jedná se o podporu provozu systému, převod nekonzistentních dat a doprogramování aplikace registru vozidel. Jelikož tyto služby nebyly součástí původní smlouvy, mělo být podle auditorů v rámci neveřejného řízení osloveno více uchazečů.

"V případě služeb převodu nekonzistentních dat a doprogramování aplikace CRV (celková odměna 20,5 milionu Kč bez DPH) jsme toho názoru, že nebyl dostatečný důvod pro zadání přímo ATS-Telcom," píše se v závěrečné zprávě.

Podle auditorů navíc nebyly dostatečně ujasněny podmínky mezi MD a dodavatelem a nebyly jasně definovány požadavky na funkcionalitu CRV.  "V tomto smyslu máme výhrady zejména k absenci úpravy záruky za kvalitu plnění, nejednoznačnosti v aplikaci sankčních ustanovení a nedostatečné specifikaci akceptační procedury," uvádí auditoři.

Již počátkem října vyšlo najevo, že firma ATS-Telcom se zřejmě nemusí obávat, že by jí hrozily vysoké pokuty, kterými ministerstvo v průběhu letních měsíců opakovaně vyhrožovalo.

 

Právě se děje

Další zprávy