Reforma psychiatrie: V plánu jsou komunitní centra

ČTK ČTK
8. 10. 2013 15:44
Péče tak podle ministra musí být blíže pacientovi a probíhat v přirozených podmínkách
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Ministerstvo zdravotnictví představilo strategii reformy psychiatrické péče. Podle současného ministra zdravotnictví Martina Holcáta je jedním z hlavních bodů strategie reformy ustavení komunitních Center duševního zdraví.

Péče tak musí bát blíže pacientovi a probíhat v jeho přirozených podmínkách.

Bývalý předseda České psychiatrické společnosti profesor Jiří Ramboch uvedl, že psychiatrických pacientů dlouhodobě přibývá, loni se jich v ČR léčilo 650 tisíc.

Podle řady průzkumů je přitom stav české péče o duševní zdraví v některých aspektech horší než u ostatních států západní a severní Evropy.

Jde na ni méně peněz než v ostatních členských zemí EU. "Aby se zlepšila tato péče, tak bychom potřebovali navýšení rozpočtu psychiatrie o tři až pět procent," upřesnil.

Reforma psychiatrické péče byla schválena letos na jaře jako součást Národního programu reforem. "Koncepce se snaží nalézt řešení, jak naši psychiatrii modernizovat. Nečekejme ovšem žádné překotné řešení, žádné bezmyšlenkovité zavírání lůžkových oddělení, vše musí jít postupně a tak, aby na prvním místě byl vždy zájem pacienta," shrnul ministr Holcát.

Centra na regionální úrovni

Jedna z největších bolestí české struktury starání se o duševně nemocné je podle současného předsedy České psychiatrické společnosti Martian Hollého v problematickém soustředění péče do velkých léčeben a psychiatrických nemocnic.

Navrhovaná centra, plánována na regionální úrovni, by se tak měla postarat o pacienty s vážnou duševní nemocí, kteří dosud musejí zůstávat v péči oněch velkých ústavů. Jedno takové centrum by mělo sloužit zhruba sto tisícům obyvatel.

V příštích letech počítá strategie s vypracováním standardů a metodik, včetně pilotních projektů Center duševního zdraví. Do roku 2023 pak potrvá naplnění stanovených cílů.

Systém by měl zahrnout péči praktického lékaře, psychiatrickou ambulanci a komunitní sestru. Pokračovat by měl krizovými centry, na ně by měla navazovat akutní nemocniční péče. Léčebny by měly mít i dlouhodobá lůžka pro pacienty, kteří nejsou schopni života mimo instituci.

Mezi další témata reformy patří destigmatizace, zlepšení spokojenost uživatelů péče a zlepšení spolupráci mezi psychiatrií a ostatní medicínou. Psychiatrickým léčebnám doporučí koncepce vypracovat transformační plány.

Ministerstvo zdravotnictví chce v příštích šesti letech na reformu získat z EU zhruba šest miliard korun, z toho čtyři miliardy na modernizaci psychiatrických nemocnic a budování komunitních center a dvě až tři miliardy na vzdělávání zdravotníků a na kampaň, která má pomoci odstranit negativní hodnocení psychiatrie částí veřejnosti.

 

Právě se děje

před 31 minutami

Rada: Při přípravě rozpočtu nebyly respektovány základní zásady

Kvalita přípravy státního rozpočtu byla letos významně narušena nerespektováním základních zásad, jako je úplnost a reálnost rozpočtové dokumentace. Důvodem je mimo jiné to, že s návrhem státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun současně Poslanecká sněmovna schválila významné úpravy daní. S nimi přitom návrh rozpočtu nepočítá. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletní zprávy o stavu veřejných financí a nastavení rozpočtové politiky, kterou dnes zveřejnila Národní rozpočtová rada.

Ta zároveň zopakovala, že na základě dostupných dat bylo letní zvýšení schodku letošního rozpočtu na 500 miliard korun nadměrné. Ke konci listopadu skončil rozpočet ve schodku 341,5 miliardy korun.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Radě nyní předsedá ekonomka Eva Zamrazilová.

Zdroj: ČTK
Další zprávy