Průzkum: Dění na Ukrajině sleduje 64 % Čechů

Domácí Domácí
21. 3. 2014 15:20
Ukrajinská krize se tak u nás stala nejsledovanější zahraniční událostí posledního desetiletí.
Reakce na zásah na Krymu.
Reakce na zásah na Krymu. | Foto: Aktuálně.cz

Praha Sociologický ústav CVVM při Akademii věd provedl na začátku března šetření veřejného mínění ohledně situace na Ukrajině. Podle jeho výsledků se o ni na počátku měsíce zajímaly dvě třetiny obyvatel, což je více než v únoru.

I v tomto případě se potvrdilo, že větší zájem o zahraniční dění mají muži. Ten pak roste také s úrovní dosaženého vzdělání. Méně situaci sledují lidé mladší 29 let a levicoví voliči. 

Situace na Ukrajině se podle výsledků průzkumu u nás stala vůbec nejsledovanější zahraničněpolitickou událostí za posledních deset let. Překonala dokonce i zájem o Arabské jaro v roce 2011, o nějž se v době největší intenzity zajímalo 53 % občanů.

Časté téma hovoru

„Události na Ukrajině vnímá jako důležité pro českou společnost 73 % obyvatel. Osobně důležité jsou pak pro polovinu dotázaných,“ tvrdí průzkum a poukazuje na to, že události je momentálně přisuzován větší význam než volbám do Evropského parlamentu. Ty považuje za důležité 54 % obyvatel.

Průzkum dále tvrdí, že Ukrajina je v dnešních dnech také vděčným tématem hovoru. 62 % dotázaných v poslední době dané téma probíralo s jinými lidmi a čtvrtina dotázaných denně sleduje aktuality prostřednictvím médií.

Jen menší část populace má ale na problém utvořený přesný názor. 12 % dotázaných uvedlo, že má ve věci naprosto jasno a dalších 32 %, že má celkem jasno. Více než polovina lidí (55 %) ale uvedla, že neví, na jakou stranu se přiklonit.

47 % lidí je na straně demonstrantů

47 % z těch, kteří událostem věnují pozornost, hodnotí počínání demonstrantů kladně. 38 % má na věc opačný pohled. Pouze 7 % lidí pak pozitivně nahlíží i na prezidenta Janukovyče.

V nazírání na roli Evropské unie se společnost dělí do dvou polovin. Pozitivně ji vnímá 39 % lidí, negativně pak o 5 procent více. Pětina respondentů si názor zatím neutvořila.

Co se týče Ruska, naprostá většina lidí jeho chování odsoudila. 78 % se vyjádřilo proti a naopak 12 % (převážně levicových a středových voličů) si myslí, že je zásah Ruska na místě.

76 % lidí je i proti zapojení České republiky do problému. Největší podporu pro zapojení se má u české veřejnosti OSN (55 %). V případě USA je to ale pouhých 17 % lidí, zatímco 70 % nesouhlasí.

Hodnocení Ruska se v porovnání s únorem ještě více propadlo do negativních hodnot a přibylo těch, kteří jeho počínání hodnotí jako velmi špatné.

Ukrajinci tvoří v Česku nejsilnější migrační komunitu. Zhruba 8 % lidí má mezi známými  obyvatele Ukrajiny, který žije v České republice. Mezi těmito lidmi je zájem o dění na Ukrajině přirozeně vyšší než u ostatních.

 

Právě se děje

Další zprávy