Prominent inženýrem: Diplomka jako kopie textů druhých

Sabina Slonková
24. 5. 2011 8:22
Pasáže práce poslance Miroslava Svobody, za niž získal titul, se shodují s jinými texty
Faksimile prohlášení ze Svobodovy diplomové práce.
Faksimile prohlášení ze Svobodovy diplomové práce. | Foto: Aktuálně.cz

* Uvnitř: srovnávací grafika pasáží práce Svobody a originálních studií * Reakce vysoké školy: Je to odstrašující příklad * Aktualizováno v celém textu: Reakce zúčastněných a pozadí vzniku Svobodovy práce

Praha - Dlouholetý poslanec sociální demokracie Miroslav Svoboda používá už několik let titul inženýra, získal ho však na základě diplomové práce, která v celých dlouhých pasážích takřka doslovně kopíruje už dříve napsané texty.

Jde o odborné stati ekonomických expertů, anebo o vládní materiály, jež byly připraveny pro jednání kabinetu a úředníků.

Svobodovu práci z roku 2006 získala redakce Aktuálně.cz běžnou cestou v knihovně pražské Vysoké školy finanční a správní, kde Svoboda titul získal.

Poté redakce s pomocí internetových vyhledávačů zjistila, že autor kopíruje na mnoha místech a bez udání konkrétního zdroje články a vládní usnesení, jež vznikly v letech 2004 a 2005.

Kdo je Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

  • Do nynější sněmovny se dostal až jako náhradník za Martina Pecinu. Ač nemá nyní významné funkce, řadí se mezi vlivné postavy pražské politiky
  • Mandát, který získal poprvé v roce 2002, neobhájil před rokem napřímo díky zásahu voličů. Ti jej jako trojku na pražské kandidátce ČSSD "vykroužkovali" - dali hromadně preferenční hlasy níže postaveným kandidátům.
  • Svoboda se v minulosti ve sněmovně profiloval jako člen rozpočtového výboru.
  • V roce 2007 umožnil při takzvaném porcování medvěda (poslanci přidělují přímo státní dotaci projektům podle svého uvážení), aby podnikatel z jeho volebního okrsku získal jeden z tehdy největších příspěvků - 23 milionů korun.
  • V minulosti vedl také tenisový tým poslanců, který si nechával proplácet cesty na turnaje do zahraničí.
  • Je znám schopností komunikovat s takzvanou šedou zónou pražské politiky, například s Tomášem Hrdličkou z ODS.

Na zjištění Aktuálně.cz reagoval Svoboda při osobní schůzce rozpačitě. Trval sice na tom, že práci psal sám, současně však nevyloučil, že může obsahovat části převzaté od jiných autorů.

Jde například o texty ekonomů Karla Mráčka, Irah Kučerové a Miloslava Heziny, kteří také Aktuálně.cz své autorství buď přímo potvrdili, nebo jsou o datu jejich vzniku nezpochybnitelné záznamy v odborných publikacích.

Poslanec Svoboda práci s názvem Financování výsledků výzkumu a vývoje napsal v době, kdy už druhé volební období působil ve sněmovně, mimo jiné jako člen vlivného rozpočtového výboru, a patřil mezi významné zákulisní hráče pražské politiky.

"Já nevylučuju, že jsem použil některé pasáže, ale odpověď vám mohu dát, až si to prostuduji," prohlásil politik a vzal si čas několika dní.

Zástupci soukromé Vysoké školy finanční a správní se od Svobodovy práce distancovali. "Toto jednání bylo vůči naší škole nefér, jednoznačně ho odsuzujeme a mělo by působit jako odstrašující příklad," stojí ve stanovisku školy, které zaslala její mluvčí Magdalena Straková poté, co jí redakce předložila příklady shodných pasáží politikova díla a starších textů.

Zjištění Aktuálně.cz o Svobodově diplomové práci jsou součástí projektu, v němž redakce v uplynulých týdnech detailně zkoumala diplomové práce zákonodárců, kteří dosáhli na titul v době, kdy už působili ve vrcholné politice.

Články a vládní usnesení

Ačkoli je podstatná část Svobodovy práce podle zjištění Aktuálně.cz totožná s odbornými texty výše uvedených ekonomů a v jiných částech se zase shoduje s vládními dokumenty, jako je například Národní lisabonský program 2005-2008 nebo příloha k Usnesení vlády z roku 2004, ani v jednom případě autor v textu přímo nepřiznává, že jde o dílo někoho jiného.

Titulní strana diplomové práce Miroslava Svobody.
Titulní strana diplomové práce Miroslava Svobody. | Foto: Aktuálně.cz

Práci konkrétních ekonomů či jednotlivé vládní dokumenty vůbec nezmiňuje ani na konci svého díla mezi zdroji, z nichž při sepisování diplomové práce čerpal.

Ekonomové Kučerová, Mráček a Hezina sepsali své texty z let 2004 a 2005 buď jako odborné statě do vědeckých sborníků, nebo šlo o jejich přednášky. Vždy jsou dohledatelné na internetu.

"Ano, toto je má práce," potvrdil Karel Mráček poté, co mu redakce ukázala stránky z poslancovy diplomové práce.

Ekonom, který stejně jako jeho kolegové roky přednáší studentům, neskrýval překvapení. „Že někdo ze studentů opíše jeden odstavec, to se stává. Ale tolik shodných odstavců?"

Najdi čtyři rozdíly

Mráček svůj text s názvem vstup ČR do EU - výzkum a inovace jako priority publikoval v roce 2004, kdy jej vydala VŠE ve svém vědeckém časopise Acta Oeconomica Pragensia.

Akademické tituly předhodil Miroslav Svoboda i voličům. V roce 2006 byl ještě na oficiálních volebních stránkách statistického úřadu jako Bc. ...
Akademické tituly předhodil Miroslav Svoboda i voličům. V roce 2006 byl ještě na oficiálních volebních stránkách statistického úřadu jako Bc. ... | Foto: Aktuálně.cz

O dva roky později se stejné věty objevují u Svobody, a to konkrétně v kapitole Rizikový kapitál. Shoda je na plných třech stránkách poslancovy práce, celkově jde o 80 řádek. Zůstal zachován stejný slovosled i jednotlivé odstavce.

Pro ilustraci - Karel Mráček v roce 2004 napsal: „Rizikový kapitál zahrnuje ve svém striktním vymezení investice počátečního kapitálu do fází založení a rozběhu firmy (seed stage and start up) a kapitálové investice do fáze rozšíření firmy (expansion), přičemž jde o rizikové nové společnosti a nové obchodní aktivity s příslibem budoucího výrazného zhodnocení vložených prostředků."

...o čtyři roky později už kandidoval jako Ing.
...o čtyři roky později už kandidoval jako Ing. | Foto: Aktuálně.cz

A toto o dva roky později Miroslav Svoboda: „Rizikový kapitál zahrnuje ve svém striktním vymezení investice počátečního kapitálu do fází založení a rozběhu firmy (seed a start up capital), a kapitálové investice do fáze rozšíření firmy (expansion capital), přičemž jde o rizikové, nové společnost a nové obchodní aktivity s příslibem budoucího výrazného zhodnocení vložených prostředků."

V později vzniklém textu tedy je v první závorce vypuštěno anglické stage, v další závorce je přidáno slovo capital a dvě interpunkční znaménka.

Doslovné „pípípí"

Další kapitola Svobodovy práce s názvem Public Private Partnership - spojení veřejného a soukromého sektoru - je zase takřka doslovně shodná s přílohou k Usnesení vlády ze 7. ledna 2004. To je běžně přístupné na webových stránkách Úřadu vlády.

Tentokrát jde o pět stránek a na nich o 122 řádků textu.

Důkaz je hned v prvním odstavci kapitoly Public Private Partnership z poslancovy práce, kde Miroslav Svoboda použil i stejně vytučněná písmena PPP i s uvozovkami.

Toto je vládní materiál: „Politika vlády České republiky zavádí partnerství veřejného a soukromého sektoru (v Evropské unii obvykle označované jako Public Private Partnership, dále „PPP") jako standardní nástroj při zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury."

A takhle se s úvodem k PPP projektům vypořádal poslanec v diplomce: „Politika vlády České republiky zavádí partnerství veřejného a soukromého sektoru (v Evropské unii obvykle označované jako Public Private Partnership, dále „PPP") jako standardní nástroj při zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury."

Deset stránek VTP

Další příklady jsou obdobné.

Kapitola Vědecké parky ze Svobodovy práce se na deseti stránkách shoduje opět takřka doslovně s textem ekonoma Miloslava Heziny, který byl publikován v lednu 2005 ve sborníku z mezinárodní konference a vydala jej Soukromá vysoká škola ekonomických studií. Svobodova práce používá dokonce kurzívu pro stejná slova.

Ze srovnání s článem ekonomky Irah Kučerové zase vyplynulo, že Svoboda si stejně jako ona například myslí, že penzijní systém je "časovaná nálož". Svoboda o dva roky později než Kučerová rovněž dospěl k doslovně stejnému závěru, že "nejčastěji unikají pozornosti přestupky proti ekologickým standardům v oblasti ochrany ovzduší, půdy a vod."

Za svou vlastní myšlenku poslanec v diplomové práci označuje i větu, kterou Irah Kučerová ve své stati uvedla a řádně označila jako doslovný citát tehdejšího šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla.

"Ano, toto je má práce z roku 2004," potvrdila Aktuálně.cz autorství původního textu ekonomka Kučerová.

Poslanec o titul nepřijde

Poslanec Miroslav Svoboda se přes to všechno nemusí obávat, že by mu škola titul Ing. zpětně odebrala.

"Bohužel, žádná vysoká škola v České republice nemá reálnou možnost, jak tuto situaci řešit. Současný vysokoškolský zákon to neumožňuje," reagovali zástupci školy ve stanovisku na otázku, jak budou politikův případ řešit.

Minimálně dva lidé měli možnost zkontrolovat Svobodův text a odhalit případ dřív, než autor diplomovou práci obhájil. Jeho oponent a vedoucí diplomové práce. Ani jeden z nich už ale na škole nepůsobí a redakci se je zatím nepodařilo kontaktovat.

Kancelář u dvou inženýrů.
Kancelář u dvou inženýrů. | Foto: Aktuálně.cz

Sama škola se kromě jiného hájí tím, že už dva roky platí vnitřní předpis, který pedagogům ukládá povinnost zkontrolovat podobnost s jinými pracemi přes systém Theses.cz. "Radikální zlepšení závěrečných prací od roku 2008 potvrdila po hloubkové kontrole v červnu 2010 i Akreditační komise," uvedla mluvčí školy Straková.

Soukromá Vysoká škola finanční a správní totiž už v minulosti čelila podezření, že nechává příliš snadno vystudovat VIP studenty zejména z řad politiků. Někteří z nich totiž vystudovali v rekordně krátké době.

Sám poslanec Svoboda zatím neřekl, jestli se dobrovolně vzdá titulu. Přímé konfrontaci své práce a porovnávaných starších textů se při osobní schůzce vyhnul s tím, že potřebuje čas, aby si to prostudoval.

Na námitku, že když práci sám psal, musí vědět, co v ní je, odpověděl: "Ano, akorát že je to mnoho let, co jsem  ji měl naposled v ruce, a pochopitelně denně řeším tisíce a tisíce věcí... Pochopte, že vy jste na ten rozhovor pod tímto tématem připravená a já ne."

Žádost o debatu nad pouhou jednou konkrétní stránkou odmítl: "Já vám v tuto chvíli nebudu odpovídat, toto téma považuji za uzavřené."

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Zápasník Artur Omarov postoupil na olympijské hry

Zápasník řecko-římským stylem Artur Omarov se probojoval na olympijské hry. Na turnaji světové kvalifikace v Sofii porazil tři soupeře a coby finalista váhové kategorie do 97 kilogramů si jako jediný český reprezentant zajistil účast v Tokiu. Pod pěti kruhy bude soutěžit ve 32 letech poprvé.

"Jsem strašně šťastný. Konečně se mi to podařilo, po takový době," radoval se ve videopřenosu na facebooku Českého svazu zápasu po klíčovém vítězství nad Litevcem Viliusem Laurinaitisem. Na cestě do semifinále předtím porazil Damiana von Euwa ze Švýcarska a Němce Petera Öhlera. V neděli se utká o turnajové prvenství s Alexem Szökem z Maďarska.

Další zprávy