reklama
 
 

Problémy Česka? Rasismus, klece, policie

23. 5. 2006
Londýn - Diskriminace Romů, rasistické útoky, policejní násilí, používání klecových lůžek. To jsou české problémy podle Amnesty International.
Doporučujeme

Upozorňuje na ně dnes publikovaná rozsáhlá výroční zpráva o stavu lidských práv, kterou vydala organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI).

Největší problém: diskriminace

Romové byli minulý rok nadále vystaveni diskriminaci v oblasti zaměstnání, bydlení a přístupu ke vzdělání. Často čelili násilným útokům ze strany rasisticky smýšlejících jedinců a byla zaznamenána obvinění z nucených sterilizací romských žen, říká zpráva AI.

"K diskriminaci dochází často na základě požadavků. Například nutnost určité úrovně vzdělání pro získání bydlení. A navíc to odkazuje k druhé oblasti diskriminace v přístupu ke vzdělání," upozornil ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský.

"Charakteristický je případ jednání úřadu v Bohumíně, který vydal příkaz k vystěhování ekonomicky slabých romských rodin z hotelového domu, aniž by pro ně zajistil náhradní ubytování," dodává Rudolský.

Již v minulosti AI kritizovala shovívavost vyšetřovatelů vůči rasisticky motivovaným trestným činům.

Za některé případy násilí na Romech nesou podle zpráv AI zodpovědnost také policisté, kteří se dopouštěli špatného zacházení i na dalších zranitelných skupinách, jako jsou lidé bez domova, lidé závislí na návykových látkách a cizinci.

Policejní násilí

Problém nedostatečného vyšetřování případů policejního násilí veřejnosti ukázal zásah na CzechTeku 2005. "Bohužel nedošlo ke skutečně nezávislému vyšetřování, které by vyvrátilo obavy z možného porušování lidských práv účastníků akce," říká Zdeněk Rudolský. "V ČR neexistuje mechanismus pro šetření stížností na postup policistů, který by byl zcela nezávislý na ministerstvu vnitra."

"Dokud v ČR nebude existovat nezávislý systém pro šetření stížností na postup policistů, tak jak je to obvyklé v ostatních evropských zemích, budou se lidé jen těžko domáhat spravedlnosti ve věci policejního násilí," tvrdí Rudolský. Takový postup by navíc přispěl k větší důvěře veřejnosti v policii ČR.

Policejní zásah vyvolal rozsáhlé diskuse a protesty napříč českou veřejností. Nesouhlas se zákrokem vyjádřily tisíce demonstrantů. Ombudsman označil zákrok za legální, ale dle jeho šetření nebyla provedena dostatečná preventivní opatření, která by zabránila užití síly.

AI písemně požádala ČR o nezávislé vyšetření tohoto zákroku. Premiér Paroubek a ministr Bublan AI odpověděli, že zkušenosti z tohoto zásahu budou využity při výcviku a práci policistů, aby v budoucnu nedocházelo k podobným nedostatkům v práci Policie ČR.

Péče o duševně nemocné

Český stát v roce 2005 stále nedokázal zavést tolik potřebné systémové reformy v oblasti péče o duševně nemocné, píše dále zpráva AI.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dle svého tvrzení připravuje "Koncepci podpory transformace rezidenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb".

Přesto byla v roce 2005 užívána klecová lůžka k držení dospělých i dětských pacientů v ústavech sociální péče. Mnozí z pacientů v ústavech zůstávají dlouhodobě, téměř bez kontaktu s okolním světem, a jsou tak vystaveni riziku zneužití restriktivních opatření.

"Tato opatření musíme označit za ponižující a nehumánní a podporujeme systémové reformy v oblasti péče o duševně nemocné. Reformy by měly zahrnovat rozšíření stávajícího systému ústavní péče pro psychiatrické pacienty o alternativu komunitních zařízení."

autor: rst

Související

  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama