Prahu zachránili stalinští i antistalinští vojáci, říká k pomníku vlasovcům Žáček

Foto: Vlasovci v květnové Praze na unikátních snímcích
Hořelice, 6. května 1945. Projíždějící protitankový a protiletadlový oddíl Ruské osvobozenecké armády (ROA).
Řevnice, 6. května 1945. Příjezd kolony nákladních automobilů s příslušníky 1. pěšího pluku ROA na náměstí Victoria (dnes Krále Jiřího z Poděbrad).
Praha-Smíchov, 6. května 1945. Legendární sovětské tanky T-34 dorazily do Prahy o tři dny dříve než ty z Rudé armády. Jen na nich neseděli rudoarmějci, nýbrž Rusové či Ukrajinci v uniformách wehrmachtu.
Praha-Smíchov, 6. května 1945. Vojáci samostatného průzkumného oddílu ROA na Albrechtově (Štefánikově) náměstí před Smíchovskými (Štefánikovými) kasárnami byli přivítáni sestrami z nemocnice českého vládního vojska.
Foto: Archiv Pavla Žáčka
Jan Gazdík Jan Gazdík
27. 11. 2019 14:21
Záměr starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) postavit pomník vlasovcům, kteří se v konci války podíleli na osvobození Prahy, vrací do hry otázky: Jaká byla role vojáků Ruské osvobozenecké armády (ROA) generála Andreje Vlasova? Proč tento hrdina bojů o Moskvu přeběhl na stranu hitlerovců? A zaslouží vlasovci pomník? Odpovídáme na ně ve zkrácené verzi rozhovoru z roku 2014.

Legendární tanky vlasovců T-34 s trikolorou carského Ruska přijely do Prahy o tři dny dříve než ty sovětské s hvězdou na věži. Svědčí o tom desítky dobových fotografií, které z rodinných archivů a kronik obcí sesbíral historik Pavel Žáček.

Jeho kniha Prahou pod pancířem vlasovců je dosud nejobjevnější prací o podílu vojáků "přeběhlíka" generála Andreje Vlasova na osvobozování Prahy, Berouna či Příbrami od nacistických jednotek.

Žáček v ní kupříkladu detailně mapuje významné zapojení početných obrněných sil vlasovců a jejich těžkých zbraní na straně povstalců při bojích o Prahu. Bojovaly mimochodem i na náměstí Kinských, kde byl po válce - paradoxně - odhalen pomník se sovětským tankem č. 23, po pádu komunismu přebarvený na růžovo a odsunutý do muzea pozemního vojska v Lešanech.

To, jak kontroverzní téma historik už před čtyřmi roky "zvedl", asi nejlépe dokládají snímky z povstalecké Prahy roku 1945, na nichž útoku nacistů čelí Rusové či Ukrajinci v sovětských tancích, avšak v uniformách německého wehrmachtu.

Aktuálně.cz: Stojí nám vůbec za to roli vlasovců při osvobozování Prahy připomenout alespoň pamětní deskou anebo snad i pomníkem? Třeba na Smíchově? Anebo třeba v těch Řeporyjích?

Pavel Žáček: Ta myšlenka není úplně nová. Obnovují se hroby či památníky německých vojáků. Proč by tomu tedy nemělo být u padlých vlasovců?

Rozporuplnost generála Andreje Vlasova, který velel Ruské osvobozenecké armády (ROA) - tedy takzvaným vlasovcům, spočívá totiž i v tom, že se významně podílel na záchraně Moskvy, odkud byl se svou armádou poslán do nesmyslné a zcela bezvýchodné situace. Po obrovských ztrátách byl Vlasov zajat a časem propůjčil své jméno boji proti stalinismu.

I proto je Vlasov tolik kontroverzní - zejména pro Rusy. Jejich Rudá armáda přispěla k osvobození Československa za cenu značných ztrát největší měrou, ale desítky sovětských generálů a desetitisíce sovětských vojáků se v průběhu druhé světové války postavily sovětskému (přesněji stalinskému) režimu. Tohle je pro Rusy stále velmi bolestné a nezpracované téma.

A ta deska či pomník vlasovcům? Určitě to není na to, abychom po generálech Vlasovovi či Buňačenkovi pojmenovávali stanice metra… Ale přiznat jejich podíl na osvobození Prahy - byť na konci války - jejich jednotkám musíme. Z historických pramenů i svědectví jednoznačně vyplývá, že nebýt vlasovců, tak mohla Praha skončit podobně jako zničená a vypálená Varšava.

Na Olšanských hřbitovech pomník Ruské osvobozenecké armádě ostatně už je. Historik Stanislav Auský zjistil, že asi sto padesát vojáků ROA tu bylo po válce povražděno. Možná se na mou hlavu strhne lavina kritiky, ale fakt, že Prahu zachránili nejenom "stalinští, ale i antistalinští vojáci", je důležité si připomínat.

Vlasova i jeho generála Sergeje Buňačenka NKVD popravilo. Nicméně vlasovští důstojníci, kteří se dostali k Američanům, se stali poradci US Army. Jeden z velitelů vlasovských pluků pak Američanům například pomohl rozkrýt represivní systém NKVD.

V čem spočívala hlavní zásluha vlasovců při osvobozování Prahy?

Například 7. května pomohli odrazit koordinovaný útok jednotek SS a wehrmachtu. Tím, že vysunuli několik děl na malešovskou pláň, čímž ovládli východní přístupy k Praze. Když tedy první stíhač tanků zbraní SS dostal zásah, tak se ty ostatní otočily. Nacisté nepočítali s organizovanou silou, která bude schopna na velkou dálku ničit jejich obrněnce.

Pokud by tedy zejména jednotky SS prorazily do centra Prahy přes Smíchov či Podolí, tak by se ani jednání o německé kapitulaci neuskutečnilo. Velmi pravděpodobně by došlo na scénář, jehož se odbojáři před vypuknutím pražského povstání velmi báli: Praha by následovala osud zcela zničené a vypálené Varšavy. Povstalci s lehkou pěchotní výzbrojí by bez pomoci vlasovců nebyli schopni čelit pancéřovým jednotkám SS.

Takže…

… takže vlasovci velmi významně pomohli povstalcům, aby Praha nepadla. Ale není to tak, jak třeba dnes tvrdí některé německé či ruské prameny, že osvobodili celý Břevnov či Hradčany.

Účinně ovšem zasáhli na kritických místech a po necelém dni boje, kdy odrazili německý útok, zase ustoupili. A až na výjimky (třeba onen zmíněný dělostřelecký oddíl v Jinonicích) povstalce opustili.

Celou Prahu tedy neosvobodili - pomohli však v kritické chvíli, což sehrálo důležitou roli při kapitulaci nacistických jednotek. Rudá armáda už jen smetla poslední zbytky německých jednotek na ústupu. Například v Dejvicích.

Při výzkumu o podílu vlasovců na osvobození Prahy jste se určitě setkal s vyhrocenými a nejednoznačnými názory na tyto vojáky. Proč vyvolávají i 74 let po skončení druhé světové války tak silné emoce? Zejména u většiny Rusů?

Vojáci Andreje Vlasova se v samém konci války připletli do pro náš stát naprosto zlomového okamžiku - osvobození se od šestileté nacistické okupace. Pro mě jsou vlasovci fenoménem neobyčejně složité a těžké doby. A chcete-li: doslova šílených a bezvýchodných situací, v nichž se lidé tehdy ocitali.

Zároveň jsou fenoménem zrady. Generál Vlasov ale nebyl zbabělcem. Jak už jsem zmínil, tak patřil k hrdinům bojů o Moskvu, za což ho sovětský vůdce Stalin i vyznamenal. I to je nutné v diskusi o roli Ruské osvobozenecké armády (ROA), které velel, připomenout.

Fenomén vlasovců nekomplikoval v roce 1945 život jen našim předkům. Složitým je pro většinu lidí i dnes.

Najednou se tu totiž při studiu dokumentů o konci války v Čechách objevuje kromě sovětské a americké armády ještě "třetí síla - skvěle vycvičená a vyzbrojená". A tuhle třetí sílu představují typicky slovanské tváře v uniformách wehrmachtu a bojující proti wehrmachtu.

Netajili se přitom, že válčí proti Hitlerovi, ale i Stalinovi. Komu by to tedy nepletlo hlavu? Koho by to nenutilo k úvahám na téma "jak to s osvobozením Prahy v roce 1945 vlastně bylo"?

Jak tedy vlasovce chápat? Jako přeběhlíky? Vojáky, kteří se ocitli v zajetí, a proto je diktátor Stalin prohlásil za zrádce? Anebo bojovníky proti bolševismu?

Byli to i přeběhlíci pod vlivem masivní nacistické propagandy, hlásající drtivou porážku stalinského režimu. Rudoarmějci přebíhali k nacistům dokonce ještě na jaře 1945, kdy už byla válka rozhodnuta.

Byli to nicméně i vojáci, kteří byli v bezvýchodném postavení zajati - třeba i vinou někdy dost bezohledného velení sovětských maršálů. Pod vlivem zklamání, že je jejich velitelé nechali ve štychu, pak přešli na stranu Němců. A je známo, jak se Stalin stavěl k zajatcům - byli to pro něj zrádci, kteří si nezasluhovali nic jiného než smrt.

Do Ruské osvobozenecké armády je kromě toho verbovali Rusové jako do protistalinského hnutí. Hnutí proti diktátoru, jenž zotročuje strašlivými represemi Rusko.

Na tohle mnozí ruští zajatci slyšeli. Takže se při výběru mezi smrtí a životem ocitali ve velmi složité situaci. Mezi zajatými ruskými veliteli byli navíc i někdejší carští důstojníci, kteří s bolševiky nijak nesympatizovali. Postupně se tak formovala velmi slušně vyzbrojená a vycvičená Ruská osvobozenecká armáda.

Byli tedy produktem velmi složité a nadmíru drsné doby? Proto se je zdráháte soudit?

Celkově se jednalo o miliony osob (kozácké útvary nevyjímaje), zapojených do protistalinského hnutí. Samozřejmě že to vše organizovali Němci - tohle je nutné mít na paměti. Málo se ví například o tom, že v některých fázích boje by se dokonce wehrmacht bez podpory ROA na východní frontě neobešel.

Avšak například na osudu Vasila Kemeně - tankisty ROA - je vidět, čím si tehdy lidé procházeli. Jako Čechoslovák z Podkarpatské Rusi utekl před maďarskými fašisty, okupujícími tuto část Československa, do Sovětského svazu. Tam ho odsoudili za nezákonné překročení hranice a poslali do pracovního lágru.

Vypukla válka a Kemeň se ocitl v trestní rotě Rudé armády. V německém zajetí byl vyzván, aby vstoupil do ROA a on nabídku přijal. Byl Vasil Kemeň zrádce? A koho zradil? Byl československým občanem? Anebo sovětským?

Byl rudoarmějcem, anebo vlasovcem? Šibovali s ním z fronty na frontu, až se v konci války ocitl u Příbrami, kde ho zlanařili do Buňačenkovy divize. Velmi statečně pak bojoval u Slivence, kde se ze sedmého na osmého května 1945 podílel na zastavení průniku jednotek SS do Prahy. A představte si, že u toho Slivence potkal bratra, který tam dřel jako totálně nasazený na statku. Odmítl jít dál s vlasovci na západ a zůstal s bratrem ve Slivenci. Nebýt toho, tak ho Sověti nejspíše popravili, anebo by skončil v gulagu.

Lidé si svůj osud tehdy nevybírali, jen se snažili přežít válečné běsnění. A svědčí o tom i osud Čechoslováka Vasila Kemeňe, který se chtěl původně postavit maďarským fašistům - okupantům Československa.

Vojáci ROA se ocitli v soukolí dějin a byli jimi nemilosrdně semleti. A Vasil Kemeň spolu s nemnohými měl to štěstí, že to všechno přežil ve Slivenci. Až v roce 1990 mohl přiznat, že jako tankista-vlasovec vzdoroval u Chuchle protiútoku jednotek SS.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 4 minutami

Novým koordinátorem Národní ekonomické rady vlády bude David Havlíček

Novým koordinátorem Národní ekonomické rady vládybude od poloviny února David Havlíček. Novinářům to dnes po jednání řekl současný koordinátor Jan Procházka, který se stane členem bankovní rady České národní banky.

Havlíček už členem Národní ekonomické rady je. Zastává i post poradce předsedy vlády Petra Fialy (ODS) a působí v Exportní garanční a pojišťovací společnosti jako vedoucí finančního úseku a správy pojistných událostí. V těchto funkcích plánuje zůstat i nadále, uvedl Havlíček.

"Na práci pana Procházky se budu snažit maximálně navázat. Myslím si, že spolupráce Národní ekonomické rady a vlády je velmi těsná a chtěl bych v ní pokračovat," řekl Havlíček. Zdůraznil, že role koordinátora je především organizační. "Mým úkolem bude hlavně dávat výstupy pracovních skupin dohromady a prezentovat je na zasedání," doplnil.

Zdroj: ČTK
před 38 minutami

Letecké společnosti v USA zrušily kvůli ledové bouři přes 2200 letů

Letecké společnosti ve středu zrušily ve Spojených státech přes 2200 letů. Několik amerických států od Texasu po Západní Virginii zasáhla ledová bouře. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu FlightAware, který sleduje lety, bylo do šesté hodiny večerní do poledne místního času v New Yorku), zrušeno 2219 mezinárodních a vnitrostátních spojů. Zpožděno bylo 1752 letů.

"Zimní bouře má tento týden dopad na náš provoz, což je příčinou značného počtu zrušených letů," uvedla společnost American Airlines v prohlášení. Dodala, že lety ruší preventivně a informuje o tom cestující.

Americký Úřad pro civilní letectví (FAA) v úterý na twitteru varoval, že cestující mohou v některých oblastech, například ve městech Dallas, Fort Worth a Memphis, očekávat sněhové srážky, které mohou způsobit zpoždění v ketecké dopravě.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Úřady by mohly do konce roku digitalizovat vyřizování všech dávek, říká Jurečka

Všechny dávky budou možná lidé moci od příštího roku vyřizovat digitálně. On-line by se neměla dát podat jen žádost, ale elektronický by měl být celý proces. Úřady by si také měly co nejvíc údajů vyměňovat a obstarat samy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Možnost vyřizovat dávky jako dosud dál zůstane.

"Do konce roku máme ambici, aby všechny dávky byly plně digitalizované. V tento okamžik je to šest dávek," uvedl Jurečka.

Ministerstvo práce léta sklízelo kritiku za stav digitalizace. Elektronicky začaly úřady práce s klienty komunikovat víc až za covidové epidemie, kdy bylo dočasně možné posílat žádosti a ofocené doklady elektronicky. On-line žádaly pak i firmy o příspěvek na mzdy z programu Antivirus. V minulém roce zákon umožnil dokládání elektronických záznamů či kopií dokumentů natrvalo. On-line se dá podat žádost o příspěvek na bydlení, rodičovskou a přídavky na děti. Do výčtu patří i humanitární dávka pro uprchlíky, solidární příspěvek za ubytování běženců a loňský bonus 5 tisíc korun na dítě.

Zdroj: ČTK
Další zprávy