Pozor na jedy, testy je objevily v rybách i v kanceláři

Pavel Baroch
22. 6. 2011 19:34
Nebezpečné chemikálie se kumulují v těle a mohou narušovat hormonální systém
Jedy nejsou jen tam, kde to je poznat.
Jedy nejsou jen tam, kde to je poznat. | Foto: Jan Langer

Praha - V říčních usazeninách a v rybách jsou rizikové chemické látky, které stát ani pořádně nesleduje, přestože tyto sloučeniny mohou například narušovat hormonální systém člověka.

Ukázal to rozsáhlý roční test, který s finanční podporou Státního fondu životního prostředí provedly ekologické sdružení Arnika a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Laboratoř celkem analyzovala 72 ryb různých druhů a 32 vzorků sedimentů odebraných z různých řek a potoků po celé republice. Rizikové látky přitom byly obsaženy ve většině ryb i odebraných usazenin.

Chemikálie v běžných výrobcích

Testy se zaměřily na perfluorované sloučeniny (PFC), které se používají například ve výrobě povrchově upravovaných textilií, koberců nebo v kosmetice a při výrobě polovodičů.

Druhou testovanou látkou byly bromované zpomalovače hoření, které se přidávají do elektroniky, záclon, koberců a dalších výrobků, které se mohou vznítit.

"Rozhodli jsme se sledovat tyto látky, protože dlouho přetrvávají v životním prostředí a kumulují se v živých organizmech," uvedla profesorka Jana Hajšlová z Ústavu chemie a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické.

Polybromované difenylétery ze skupiny zpomalovačů hoření podle ní negativně ovlivňují imunitní reakce organizmu, reprodukčního cyklu a působí negativně na hormonální rovnováhu.

Zachované cedulky na stěnách i na dveřích statku dokládají možnou míru nebezpečí chemických látek.
Zachované cedulky na stěnách i na dveřích statku dokládají možnou míru nebezpečí chemických látek. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

"Účinky PFC jsou prozkoumány méně, ale alarmující je již fakt, že se hromadí v lidském organizmu a při jejich setrvalém příjmu je prakticky nereálné je z těla zcela vyloučit," řekla Hajšlová, podle níž patří ryby mezi hlavní cestu těchto látek do lidského organizmu.

Ambrozek měl v těle DDT

Sdružení Arnika tímto testem pokračuje v dlouhodobé aktivitě, jejímž cílem je omezovat nebo zakázat výrobu chemikálií, které jsou nebezpečné. Aktuální výsledky poskytne ministerstvu životního prostředí a použije je rovněž při jednání s mezinárodními institucemi, které mohou chemikálie regulovat.

Před pár lety organizace například zjistila, že v pobočce Českého hydrometeorologického ústavu v relativně čistém šumavském Churáňově jsou nezanedbatelné koncentrace nebezpečného ftalátu, který se uvolňuje z linolea z PVC.

Někdejší ministr životního prostředí Libor Ambrozek měl zase v krvi mimo jiné i DDT, které bylo zakázáno už v roce 1973, ale v okolním prostředí zůstává.

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek

A v pražské kanceláři Ambrozkova nástupce Martina Bursíka zase testy odhalily zvýšené hodnoty zpomalovačů hoření, které se nejspíš uvolnily z počítače, nábytku nebo z omítek.

Jedy v Bílině i v Lužické Nise

Nejvyšší koncentrace perfluorovaných látek zjistila laboratoř ve svalovině ryb z Bíliny v Ústí nad Labem, ze slepého ramene Moravy Čerťák v Uherském Hradišti a z Lužické Nisy v Liberci.

Bílina a Lužická Nisa v Liberci patřily vedle labských lokalit u Pardubic a Štětí k nejvíce zatíženým i další skupinou sledovaných bromovaných látek. U polybromovaných difenyléterů byly nejvyšší koncentrace zjištěny ve vzorcích sedimentů odebraných v  Labi, Lužické Nise a v sedimentační nádrži v Lamperticích.

Studie zjistila vyšší maximální koncentraci PFC ve vzorcích ryb v porovnání se studiemi z minulých let.

"Důvodem může být výběr míst. Spíše se vybíraly oblasti, v jejichž blízkosti se nachází chemické nebo jiné průmyslové továrny nebo spalovny nebezpečného odpadu, které mohou být zdrojem těchto kontaminantů," uvedla Jana Pulkrabová z Vysoké školy chemicko-technologické.

Laboratoř rovněž poprvé rozsáhleji zmonitorovala výskyt tetrabrombisfenolu A, který patří mezi zpomalovače hoření. Jeho nejvyšší koncentrace byla zjištěna v sedimentu z řeky Moravy v Uherském Hradišti.

Překvapující údaje? Nikoli

Jindřicha Petrlíka ze sdružení Arnika zjištěné údaje o výskytu rizikových látek ve vodních sedimentech a v rybách nepřekvapily.

"Vzhledem k tomu, jak se tyto látky poměrně hojně používají a neexistuje jejich kontrola, dalo se očekávat, že se objeví ve větším počtu vzorků," řekl Aktuálně.cz Petrlík.

Zjištěné koncentrace vybraných látek jsou ovšem v porovnání s výsledky testů ze zahraničí spíše nižší nebo průměrné. 

Foto: Arnika

 

Právě se děje

Další zprávy