Julínek neustoupí. Fakultní nemocnice čeká privatizace

Petr Holub
2. 5. 2008 18:05
Aktuálně.cz má paragrafy reformního zákona

Praha - Pokud ministrovi zdravotnictví vyjde ve vládě a ve sněmovně jeho plán, v lednu příštího roku zaniknou fakultní nemocnice.

Aktuálně.cz má v ruce paragrafované znění dalšího Julínkova reformního zákona. Podle něho stát založí akciové společnosti, na které převede majetek fakultních nemocnic.

Tyto společnosti požádají ministerstvo zdravotnictví, aby jim udělilo potřebný status "univerzitní nemocnice".

V navrženém zákoně překvapivě chybějí paragrafy, které fakultní nemocnice rovnou převádějí na akciové společnosti.

S pomocí velké privatizace

Když ministr nevyužil tuto možnost, zbývá fakticky jediná cesta k převodu.

Ministr už v únoru fakultním nemocnicím nařídil, ať se připravují k přechodu na akciové společnosti podle zákona o velké privatizaci z roku 1991.

Zákon předpokládá, že nemocnice připraví privatizační plán, jehož součástí je soupis majetku a transformace na akciovou společnost. Akcie pak rozdělí vláda. Univerzity se toho vůbec nemusí účastnit.

Plán potvrdil před měsícem pro Český rozhlas 6 Julínkův mluvčí Tomáš Cikrt: "Mohou vzniknout akciové společnosti ze současných fakultních nemocnic, ve kterých univerzity nebudou mít podíl."

Zákon o univerzitních nemocnicích dnes počítá právě s takovou alternativou.

"Stát bezúplatně převede akcie poskytovatele zdravotních služeb o jmenovité hodnotě tvořící 34 procent základního kapitálu na vysokou školu," stojí ve 23. paragrafu.

Tyto akcie může vláda získat pomocí privatizačního projektu.

Ani zisk, ani prodej akcií

Julínek dále vyšel vstříc připomínkám svého kolegy Ondřeje Lišky z resortu školství, když zařadil paragraf, podle kterého hospodářský výsledek po zdanění převádí univerzitní nemocnice pouze na úhradu ztráty minulých let a na doplnění rezervního fondu.

Čtyřiatřicet procent akcií předá univerzitám. To jim umožní zablokovat prodej akcií i navýšení kapitálu.

Univerzitám to však nestačí, protože tím vznikají pro univerzitní nemocnice jen dvě alternativy: buď budou o chodu nemocnic rozhodovat úředníci ministerstva, anebo se většina akcií nakonec přece jen prodá soukromé firmě.

Kdyby však univerzity s prodejem akcií nesouhlasily, může ministr bez jejich souhlasu nemocnici pronajmout.

Julínkovy principy

Paragrafy zákona dále ukazují, že ministr Julínek ignoroval námitky i alternativní návrh Karlovy, Masarykovy a Palackého univerzity, které dosud řídily výuku a výzkum na osmi fakultních nemocnicích.

Akademici z univerzit tvrdí, že zákon, jak ho navrhuje Julínek, zhorší výuku nových lékařů, protože univerzity ztratí na řízení nemocnice vliv.

Podle paragrafů zákona budou mít v představenstvu a dozorčí radě nově vzniklé akciové společnosti dvoutřetinovou většinu lidé jmenovaní ministrem zdravotnictví.

Změní se poměry pro práci lékařů. Kliniky dosud řídí přednostové, kteří byli zaměstnanci univerzity, a k ruce jim jsou primáři, zaměstnanci nemocnice. Napříště budou kliniky řídit zaměstnanci nemocnice.

Nemocniční akciové společnosti převezmou od univerzit také výzkumné úkoly.

 

Právě se děje

Další zprávy