Jak lídři mluvili před volbami

2. 6. 2006 20:35
Přehled odpovědí hlavních lídrů na otázky z předvolebních on-line rozhovorů. Politici si měli při odpovídání na otázky představit, že vyhráli volby a budou jako premiéři sestavovat novou vládu.

1) Pokud byste se měl stát premiérem, jaké programové priority Vaší strany by byly neomezitelné případnou koaliční smlouvou?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Jen špatný vyjednavač vstoupí do jednací síně a hned na prahu vyhlásí, co je pro něho absolutně nepřekročitelné. A já jsem dosud do jednací síně ani nevstoupil. Přesto jeden bod jmenovat budu, a to je boj proti korupci. Korupce totiž už svou podstatou znemožňuje seriózní vyjednávání."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Nikdy nepřipustíme zvyšování daňové zátěže, zvýšení vyvlastňovací role státu, politiku likvidační pro malé a střední podnikatele a nikdy bych se neopřel o jeden jediný komunistický hlas. Na druhé straně nikdy nepřipustíme politiku, která by posílala důchodce do chudoby, zhoršovala sociální pozici rodin s dětmi a rozevírala nůžky mezi kvalitou života ve městě a na venkově."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Trval bych na svých pěti premiérských prioritách. Těmi jsou růst počtu pracovních příležitostí, boj s korupcí a kriminalitou, podpora rodiny a vzdělání, skoncování s byrokracií a posílení postavení naší země v EU a ve světě. Naší největšími ekonomickými prioritami jsou bezpochyby rovná 15procentní daň a změna důchodového systému."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Ambici stát se premiérem nemám, ČSSD má jiného volebního lídra. Za nepřijatelné pro vládu, na které by se podílela ČSSD, pokládám například zavedení rovné daně."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Udržení stejného postavení a stejné ochrany všech druhů vlastnictví tedy jak soukromého tak veřejného, posílení přímé demokracie a větší podíl občanů na rozhodování  . Změna bezpečnostních záruk pro ČR."

 

2) Jsou v současném politickém spektru strany, s kterými byste za žádných okolností nevstoupili do koalice?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"KSČM."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Ze stran, které jsou zastoupeny v parlamentu, komunisté."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"KSČM. Do koalice bychom nešli ani se sociální demokracií v její dnešní podobě."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Nepočítáme s koalicí s KSČM, dokážeme si ji představit s lidovci nebo se Zelenými, velmi nepravděpodobná až vyloučená je vládní spolupráce s ODS."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Jsou to politické strany na pravo politického spektra, ale v případě vážných krizí bychom akceptovali vládu národní shody nebo jednoty tedy zapojení všech parlamentních stran do exekutivy."

 

3) Jaké budou Vaše rozpočtové priority v návrhu rozpočtu na rok 2007?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Vzdělávací systém potřebuje výraznou rozpočtovou posilu, a to hned. Dále kultura. Jinak je problémem spíše struktura rozpočtu, tedy odkud kam prostředky přesměrovat. Navrhujeme reformu daňového systému, důchodovou reformu, reformu zdravotnictví, ale tady není prostor tyto věci vysvětlit do detailů - odkazuji na náš volební program."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Vzdělání, vzdělání, vzdělání! Podpora vědy a výzkumu! Podpora kvalitního života na venkově."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Rozpočtové priority se do značné míry shodují s mými premiérskými prioritami. Podpora rodiny, vzdělávání, vymahatelnosti práva, boje proti kriminalitě. Postupně chceme snižovat obrovské zadlužení státu. Naším cílem je do sedmi let dosáhnout vyrovnaných rozpočtů."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Vláda se především bude muset vyrovnat s rozpočtovými dopady balíku sociálních zákonů schválených na začátku roku 2006. To bude nepochybně rozpočtová priorita. Další bude valorizace důchodů tak, aby zohlednila růst cen energií. V roce 2007 by se také měly začít rychleji zvyšovat výdaje na vědu a výzkum."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Ano změna rozpočtových priorit je neodkladný úkol protože pro zpracování rozpočtu by byly jen 3 měsíce. Šlo by o posílení podpory exportu nových pracovních míst a změny daňových zákonů."

 

4) V případě Vašeho vítězství ve volbách - jaké budou Vaše první kroky v daňové politice a politice pracovního trhu?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"První věcí bude dohodnout se s partnery. V těchto dohodách budeme prosazovat své pojetí snížení zdanění práce a zvýšení zdanění těch energií, které jsou nešetrné k životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že se teď i ostatní strany snaží dohnat, co v jejich programech ekologicky dosud pokulhávalo, mohla by ta dohoda být snadnější, než se zdálo ještě před několika týdny."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Snížení daňové zátěže, dominantně přímých daní, dominantně pak odvodů, které zdražují, a tedy znepřístupňují tvorbu pracovního místa. Pracovní trh vyžaduje reformu, která umožní zejména malým a středním podnikatelům vytvářet pracovní místa. Tedy po dohodě s podnikatelskými a odborovými svazy ne nezbytný nový zákoník práce, nový zákon o nemocenském pojištění, to vše ve vazbě na moderní občanský zákoník."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Snížení a výrazné zjednodušení daní zavedením rovné daně. Na ní vydělají všichni. Nikoli jen ti nejbohatší, jak se snaží veřejnosti namluvit sociální demokracie. Pracovní trh je dnes velice sešroubovaný a rozhodně mu neprospívá nový Zákoník práce schválený ČSSD a komunisty. V případě volebního úspěchu ho chceme změnit. Musíme uvolnit vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a omezit vliv odborů, které mají ve vztahu k zaměstnavatelům neúměrné kompetence. Zároveň chceme i snížit cenu práce snížením odvodů na sociální pojištění."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Zvýšení slevy na dani na dítě a prosazení nového zákona o dani z příjmů."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"V daňových zákonech zejména změna zákona o dani s příjmů s větší daňovou diferenciací tj. u fyzických i právnických osob zavedení vícepásmové daně od 10 do 35 % zejména tak bychom chtěli posílit malé a začínající podnikatele, a podnítit jejich zájem o investování. Dále zajistit zákon o majetkových přiznáních a zavedení daně z luxusu. U odpisových sazeb zavedení rychlejšího odpisování a limity na odpisování ceny osobních automobilů do nákladů v odpisech by se mohlo odepsat tak jako v SRN jen cena průměrného automobilu vyšší střední třídy."

 

5) Jakým způsobem chcete stimulovat rozvoj podnikání a znovunabytí prestiže malého a středního podnikatelského stavu?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Chceme přesměrovat státní pobídky od velkých investic k malým a středním a k rozvoji služeb. Za důležité považujeme odstranění byrokratických překážek podnikání ze strany státu. Chceme zkrátit dobu nutnou k založení firmy na dva týdny. Zrušíme minimální daně živnostníků."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Je třeba otevřít živnostníkům a podnikatelům přístup k finančním zdrojům, snížit nesmyslnou administrativu, jednodušší zákony, nižší daně a více samosprávy a občanské společnosti. Dále chceme zvýhodnit podnikání ve venkovských oblastech, podpořit prestiž a zvyšování kvalifikace řemeslníků a posílit spolupráci podnikatelů s vědou a výzkumem."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Pro živnostníky a malé a střední podnikatele máme připraven program shrnutý do tzv. Živnostenské patnáctky. Mezi její hlavní body patří návrh na roční daňové prázdniny pro každého živnostníka na jeden rok v období 2006 2010, pokud se zřekne nároků na sociální příjmy. Zrušíme povinnost mít registrační pokladnu, platit minimální daně a nemocenskou za své zaměstnance. Významně zjednodušíme regulaci podnikání a zrovnoprávníme domácí a zahraniční podnikatele bez ohledu na velikost firmy. Dnes jsou zvýhodňováni paradoxně ti nejsilnější na úkor malých a středních podnikatelů."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Zjednodušením administrativy při zahájení podnikání, zjednodušení komunikace s finančním úřadem, sjednocením výběru zdravotního a sociálního pojištění, zlepšením poradenství při získávání evropských prostředků."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Právě vícepásmovou daní a změnou postavení malých a středních podniků proti nadnárodním monopolům, které žijí z jejich strachu o zakázky."

 

6) Kam bude směřovat Vaše první zahraniční cesta a proč? Bude v některých oblastech Vaše zahraniční politika zásadně odlišná od současné a proč?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Do zemí Visegradské trojky, naše středoevropské problémy a postoje je třeba koordinovat a společně prosazovat v EU."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Na Slovensko, je to náš nejbližší soused a významný partner. Budu navazovat na současnou zahraniční politiku."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"V tuto chvíli je to předčasná otázka, ale nepochybně by šlo o jednoho z našich sousedů."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

Viz otázka číslo 1.

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Zásadně na Slovensko,  nejen kvůli tomu, že moje maminka se na Slovensku narodila, ale právě proto, že SR je naším přirozeným partnerem i pro větší efektivitu Viszegrádské skupiny uvnitř EU."

 

7) Usilujete o veřejnou funkci, v níž budete rozhodovat o nemalých finančních částkách. Jaké jsou Vaše majetkové poměry před vstupem do politiky?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Mé majetkové poměry jsem podrobně vysvětlil MFDnes a tam také byly publikovány. Kdykoli jsem připraven odpovídat na další otázky."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"O mých majetkových poměrech bylo popsáno 1,62m novinových stran naskládaných na sebe. Každý rok odevzdávám majetkové přiznání, nic neskrývám."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"V Praze si naše rodina pořídila byt na hypotéku. Kromě toho ještě vlastníme chatu v Beskydech."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Majetkové poměry jsou transparentní."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Přibližně stále stejné, před vstupem do politiky v roce 1996 jsem byl poměrně úspěšný advokát a mé příjmy se teprve nyní přibližují průměrným příjmům v roce 1995. Máme s manželkou družstevní byt,  auto , opravenou  chalupu."

 

8) Jak se Vy osobně v případě svého zvolení postavíte k otázce poslanecké imunity a nadstandardním výhodám poslanců, jako je například bezplatná městská doprava?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Omezení imunity na výkon na dobu výkonu poslanecké funkce máme ve volebním programu a budeme je prosazovat. Podle nás by poslanecká imunita měla souviset pouze se svobodou slova. Žádná další privilegia navíc."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Sám jsem navrhl zrušení některých naprosto nesmyslných zdvojených výhod pro poslance. KDU-ČSL navrhla i omezení imunity, bohužel, ostatní strany naše návrhy zamítly. Bezplatná doprava v MHD je pro poslance zbytečná."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Já osobně podporuji omezení různých přebujelých poslaneckých a senátorských výhod. Mnoho z nich je opravdu zbytečných a přispívají jen ke zvyšování nedůvěry občanů. Neměly by nijak vybočovat ze zvyklostí v ostatních evropských zemích. Měli bychom odstranit duplicity, bezplatná městská doprava je zbytečná."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Poslanecká imunita by se měla vztahovat pouze na dobu výkonu mandátu. Bezplatná městská hromadná doprava by mohla být podle mého názoru bez problému z takzvaných výhod vypuštěna."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Jsem zastáncem poslanecké imunity, protože umožňuje opozičním poslancům pracovat a nebát se moci výkonné, pokud jde o hromadnou dopravu nemám problém s tím, aby nebyla bezplatná, ale nepřipadá mi to rozhodující. Polsanci jsou veřejní činitelé a svou práci nedělají pro sebe , ale pro veřejnost tedy i jejich pohyb po svém volebním obvodu v sídle institucí  by měl být brán jako výkon mandátu, ale pokud to bude zrušeno je mi to jedno. Já jezdím v Praze metrem mezi Poslaneckou sněmovnou a sídlem KSČM tedy z Malostranské na Můstek zejména v době od 9 do 17 hod kdy je špička   je to rychlejší a občas jedu i do pražského bytu tramvají tam mi metro nejede v noci jezdím spíš služebním autem."

 

9) Jakým způsobem si udržíte v případě zvolení kontakt se svými voliči? Jaké zveřejníte kontaktní údaje? Jakým způsobem budete odpovídat na dopisy, e-maily a telefonáty voličů?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Už teď nemám skoro žádné soukromí, můj telefon mají novináři, občané i politici. E-maily dostávám ze všech stran. Snažím se odpovídat, někdy se mi to daří jen se zpožděním, což je mi líto, ale nedokážu to tak brzy, jak bych chtěl. Budu se snažit v tom pokračovat."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Tak jako dosud. Maximum možného času trávím v regionech, snažím se za lidmi chodit, nečekám v kanceláři, kdo za mnou přijde. Kontaktní údaje zveřejním, samozřejmě nebude v mé moci odpovídat všechno osobně, již dnes mám tým, kterému věřím a který pomáhá vyřizovat věci, které sám nestíhám. Tito lidé se mnou všechny zásadní rozhodnutí samozřejmě konzultují."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Již nyní se snažím odpovídat na většinu dotazů, které od voličů dostávám elektronickou i běžnou poštou. S občany komunikuji také prostřednictvím svých webových stránek, v rámci diskuse odpovídám na jejich otázky a připomínky. Určitě chci v komunikaci s občany pokračovat i v případě, že budu zvolen do funkce premiéra. Jsem toho názoru, že je nesmírně důležité zůstat v kontaktu s lidmi, kteří nejsou v politice, a seznámit se tak s pohledem 'z druhé strany'."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Kontakt budu udržovat prostřednictvím poslanecké kanceláře a webových stránek. Budu také navštěvovat jednotlivé obce ve volebním obvodu tak, jak jsem to dělal doteď."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Myslím, že všichni ví, že v pondělí bývám téměř výhradně v Č. Budějovicích ve své kanceláři a od úterka tady v Praze , nevím zda jsou pisatelé spokojeni s tím jak odpovídám na dopisy , ale dopisy, které nejsou hromadné odpovídám všechny , pokud jde o dopis všem tam jen ve výjmečných  případech považuji hromadnou korespondenci za degradaci výkonu poslaneckého mandátu a to zejména tam kde jde o pisatele mimo můj volební obvod."

 

10) Jak by se podle Vás měla Česká republika vyrovnat se svou komunistickou minulostí? Jaký je Váš postoj ke KSČM?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Nepůjdeme s ní do koalice a nepodpoříme menšinovou vládu, opřenou o jejich hlasy. S komunistickou minulostí nestačí se vyrovnat jen tím, že ji odmítneme, odsoudíme atd. Musíme se naučit myslet, rozhodovat a chovat se tak, aby nás minulost nedostihovala. Ještě občas vykoukne, kde by to člověk už nečekal v arogantním chování politiků, zaměstnavatelů, v obavách a lhostejnosti občanů, kteří raději mávnou rukou, než by vyšli do ulic projevit svůj názor. To všechno jsou malé stíny minulosti."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"KSČM není demokratickou stranou. podpoříme další fungování Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu Policie České republiky tak, aby byly vyšetřeny a potrestány zločiny komunismu. Jsme přesvědčeni, že byť i "pouhé" historické a objektivní zhodnocení této etapy je nezbytnou podmínkou pro další zdravý a demokratický vývoj české společnosti. Svojí budoucností si může být jista jen taková společnost, která má jasno ve své minulosti." 

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Komunistickou stranu považuji za nedemokratickou. Dosud se jednoznačně nedistancovala od své předchůdkyně KSČ a její politiky, stále je jejím cílem vybudování socialismu. O komunistických zločinech je potřeba stále mluvit a stále je připomínat i té nejmladší generaci,  aby se už nikdy neopakoval únor 1948 v jakékoli podobě. Současné působení KSČM na půdě parlamentu mě spíše utvrzuje v názoru, že její výraznější úspěch a následná spolupráce s ČSSD by znamenaly otočení polistopadového vývoje zpět."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"S minulostí by se měla vyrovnat především samotná KSČM. Mám pořád silný pocit, že se od totalitních praktik dostatečně nedistancovala. Domnívám se, že otázka vyrovnání se s komunismem už nebude hrát v příštích letech takovou roli a zákony jako například lustrační zákon budou spíše působit v rovině symbolické. I proto si ale myslím, že by lustrační zákon neměl být bez adekvátní náhrady zrušen. Můj postoj ke KSČM je rezervovaný. Kromě vyrovnání se s minulostí by se tato politická strana měla jasně vyjádřit v oblasti zahraniční politiky tak, aby ji bylo možné pokládat za standardní demokratickou politickou stranu a ne za fan klub jedné bývalé velmoci."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Svůj postoj jsme sdělili několikrát. Kdo chce omluvu si může najít i v aktuálním volebním programu, kdo nechce tak ji jistě nenajde. Poučili jsme se z chyb a omylů minulosti a nehodláme je opakovat. Máme vlastní program za kterým nestojí žádní karieristé jako tomu bylo občas do roku 1989, ti už kazí jméno docela jiným politickým stranám . Majetek bývalé KSČ byl vyvlastněn neústavním zákonem v roce 1990 bez náhrady. Svůj současný majetek má KSČM z členských příspěvků, z plateb za volby z darů  a dalších legálních příjmů jsme stranou současnosti a s minulostí jsme se vyrovnali . Požadujeme zrušit diskriminační zákony, které činí z občanů občany druhé kategorie jenom proto, že pracovali v minulosti  např. v aparátu KSČ apod. To by podle nás přispělo k lepšímu vývoji ve společnosti."

 

11) Jakou budoucnost Evropské unie si představujete?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Integrovanou."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"S postupující evropskou integrací vzrůstá vzájemná provázanost evropské a domácí politiky. Nepovažujeme evropskou politiku za hrozbu naší suverenitě a našim zájmům, ale za příležitost k jejich naplnění. Hlavní prioritou naší společné evropské politiky je bezpečnost. Zůstává nedoceněno, že 50 let Evropské unie je 50 let míru a blahobytu, i když to něco stojí, na mír a bezpečí si rádi připlatíme."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Naším zájmem je takové institucionální uspořádání a rozhodovací procedury EU, které zajistí co největší dosažitelnou rovnoprávnost mezi všemi členskými státy EU, bez ohledu na jejich velikost a počet obyvatel. Česká zahraniční politika by proto měla počítat s tím, že těžiště politického rozhodování se bude postupně přesouvat z centrální evropské úrovně spíše na úroveň bilaterálních vztahů mezi jednotlivými členy EU, kde bude docházet k vytváření zájmových koalic. Do budoucna je třeba zásadně změnit dosavadní jednosměrné unifikační paradigma evropské integrace směrem k modelu "vícerychlostní" integrace, v němž koexistují různé skupiny států v různém stupni integrace podle svých vlastních zájmů a priorit."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Podle mého názoru se Evropa nevyhne větší politické integraci. Jinak ztratí politický a později také ekonomický vliv ve prospěch nových politických a ekonomických center."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Představujeme si socializaci celého projektu EU, větší demokratizaci jak při tvorbě institucí tak rozhodování , zachování decentralizace rozhodování, ale zároveň vytvoření takových institucí, aby Evropa směřovala ke kvalitnímu sociálnímu zákonodárství a později socialistickému společenskému uspořádání."

 

12) Jak by podle Vás měla Česká republika přistupovat k menšinám a novým přistěhovalcům?

 

Martin Bursík, předseda Strany zelených
Martin Bursík, předseda Strany zelených | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"V přístupu k přistěhovalcům by si měla vzpomenout, jak si naši rodiče a sourozenci přáli, aby s nimi zacházely tzv. země Západu, když tam oni odcházeli z tehdejší ČSSR. K menšinám se musí chovat slušně, protože to je základním atributem demokracie. Civilizovaná demokracie dává menšinám větší prostor, než odpovídá jejich početnímu stavu."

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Rozumně. Slušný cizinec platící daně a dodržující naše kulturní a společenská pravidla je vítaným hostem. Dlouhodobě prosazujeme aktivní politiku v oblasti migrace, nelegální migrace, zaměstnávání cizinců a všech souvisejících jevů. Budeme aktivně spolupracovat na rozvoji koncepce integrace pracujících, bezúhonných a daně platících cizinců na území ČR, včetně koncepce dopadu na trh práce. Specielní program máme pro romskou menšinu, zejména v oblasti vzdělávání, omezení trestní recidivy a protidrogového programu."

Mirek Topolánek
Mirek Topolánek | Foto: Ondřej Besperát

Mirek Topolánek, předseda ODS

"K imigraci bude docházet, ať se nám to bude líbit nebo ne. Jsme členy Evropské unie a stáváme se cílovou zemí pro migranty jak z východní Evropy, tak z dalších zemí celého světa. Imigrace se však nesmí zvrhnout v nekontrolovatelný proces. Jsem pro zpřísnění azylového zákonodárství a tvrdému boji proti nelegálnímu zaměstnávání."

Bohuslav Sobotka
Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Česká republika by měla zůstat zemí otevřenou a tolerantní. Přistěhovalce potřebujeme. měli bychom lákat takové, kteří budou mít potřebnou vzdělanostní strukturu a budou jazykově nebo kulturně blízcí. Ochrana práv menšin je základním atributem moderního právního státu."

Co tomu Topolánkovi odpovím?
Co tomu Topolánkovi odpovím? | Foto: Ludvík Hradilek, Aktuálně.cz

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Zásadně je potřeba vytvořit prostředí pouze pro legální migraci. Změnit ekonomická pravidla ve světovém obchodu tak, aby skončila a nebyla nutná převažující ekonomická migrace a tím byla zachována větší stabilita ve světě. Dovedeme si představit zákon, který pro déletrvající pobyt v ČR postaví podmínku znalosti českého jazyka i s tím, že by bylo samozřejmé , aby si menšiny uchovali své kulturní zvyky a tradice, ale zároveň našli dostatek možností poznat život země kde chtějí trávit svůj čas."

 

Právě se děje

před 1 hodinou

V Nizozemsku vjelo auto na zahrádku kavárny, šest lidí je zraněných

Šest lidí ve středu utrpělo zranění, když ve městě Gennep na východě Nizozemska vjelo auto na zahrádku kavárny. Proč se tak stalo, není jasné, uvedla nizozemská agentura ANP. Poranění pěti lidí je lehké, šestý člověk byl převezen do nemocnice. Případ vyšetřuje policie, která řidiče auta zadržela. Podle místních médií není vyloučené, že nějakou roli při této nehodě mohly sehrát drogy. Město Gennep leží u hranice s Německem.

Zdroj: ČTK
Další zprávy