Policie: Mynářův muž těžil desítky tisíc tun kamene v sídle prezidenta bez povolení

Lukáš Valášek Lukáš Valášek
26. 8. 2021 6:22
Podle policejního vyšetřování těžil šéf Lán Miloš Balák v sídle prezidenta bez patřičného povolení desítky tisíc tun kamene za pomocí trhaviny. Hrad tvrdí, že pro to, aby těžil v lomu, souhlas měl. Báňská správa o žádném neví. S případnou pokutou vyčkává, jak dopadne soud. Před ním se Balák bude zodpovídat z obžaloby, že kámen z Lán prodával spřízněné firmě pod cenou. A chce těžit dále.
Takto se Miloš Balák nechal zvěčnit v knize, kterou Hrad vydal o Lánech.
Takto se Miloš Balák nechal zvěčnit v knize, kterou Hrad vydal o Lánech. | Foto: Aktuálně.cz

Lánská obora je jako letní sídlo prezidenta oplocená a veřejnosti nepřístupná. Šéf tamní lesní správy Miloš Balák odmítá stejně jako jeho nadřízený prezidentův kancléř Vratislav Mynář reagovat na novinářské otázky. A neodpovídá ani na dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ač mu to paragrafy nařizují. Jak nakládá se svěřeným veřejným majetkem - tedy více než 5800 hektary lesů, luk a ornice -, lze zjistit jen obtížně. Jeho zastání u prezidenta Miloše Zemana přesto neopadá.

Nedávno Balákovi k nepravomocnému odsouzení za manipulace zakázek přibyla i další obžaloba z toho, že z Lán pod cenou prodával kamenivo. Zdroje Aktuálně.cz a dokumenty nicméně ukazují, že policisté při svém vyšetřování došli ještě k jedné věci - k tomu, aby Balák z Lán udělal kamenolom, neměl podle detektivů potřebná povolení. A to navzdory tomu, že představitelé Hradu opakovaně tvrdí opak. Hradu tak hrozí až pětimilionová pokuta.

"Povolení pro dotěžení lomu bylo už v minulosti vydáno," napsal do červnového prohlášení Hradu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Veškeré těžební práce byly prováděny s příslušnými povoleními správních orgánů," napsali předtím žalobcům Balákovi advokáti. 

"My jsme neobdrželi od správy lánské obory žádnou žádost o povolení těžby kamene. Ani jsme nebyli osloveni stavebním úřadem ve věci vyjádření se k vydání povolení k územnímu rozhodnutí v takové věci. Nemáme informaci, že by se tam těžil kámen. Pouze v roce 2015 jsme povolovali trhací práce - provádění úpravy a zabezpečení svahu pro cestu. Jednalo se o stavební činnost. Nebyla to těžba kamene, ale úprava svahu podél cesty," řekl Aktuálně.cz ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek.

Právě to, že desítky tisíc tun kamene vzniklo při rozšiřování cesty kolem vodní nádrže Klíčava, Balák později napsal i do smluv na jeho prodej firmě Energie, s níž dle soudu později manipuloval jinou zakázku. Dle policistů byly ovšem skutečnosti složitější.

Z vyšetřování plyne, že dočasné povolení odstřelů horniny pro rozšíření cesty v Lánech si Balák vyložil velmi široce - těžil také více než padesát let starý nepoužívaný lom, který k cestě přiléhal. Policisté mu kladou za vinu, že tak činnost uprostřed Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko prováděl navzdory tomu, že bezpečně věděl, že porušuje zákon. Pár metrů od ochranného pásma vodní nádrže, která je zásobárnou pitné vody pro více než sto tisíc lidí.

Trhací práce dělala firma bez majitele i sídla

Původně proto Baláka obvinili ze zpronevěry, protože dle nich vytěžil kámen, aniž k tomu měl zákonné oprávnění. Dle nich k tomu měl dva komplice - trhací práce zajišťoval Balákův známý Michal Krejčík, který tehdy vystupoval za firmu Piratex Trading s neznámým majitelem a neexistujícím sídlem. Do té zároveň v letech 2017 a 2018 "odteklo" z Lán minimálně 12 milionů korun ze zakázky, za niž je Balák dnes odsouzen.

A druhým spolupracovníkem pak byl manažer stavební firmy Energie - stavební a báňská Libor Tkadlec. Ten je dnes společně s Balákem nepravomocně odsouzený za manipulaci zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže, na niž Energie část vytěženého kamene použila. Policisté tak loni začali stíhat celou trojici.

Obvinění se ovšem ve stížnosti Nejvyššímu státnímu zastupitelství hájili, že těžba bez povolení není trestný čin, ale jen přestupek. "Obviněnému Michalu Krejčíkovi nelze přičítat ani přestupek (spočívající v neoprávněné těžbě v prostoru bývalého lomu, přičemž vydané povolení se vztahovalo jen na části přiléhající k cestě), neboť porušení zákona se nedopustil jako fyzická osoba a odpovědnost leží na právnické osobě Piratex Trading, jejímž jménem vystupoval," napsali advokáti Krejčíka ve stížnosti proti trestnímu stíhání.

"V napadeném usnesení je významně zdůrazňována skutečnost, že obvinění věděli, že těžba kamene není řádně povolena, avšak absence povolení k těžbě nemůže být zpronevěrou," uvedli zase advokáti Tkadlece.

A Nejvyšší státní zastupitelství jim dalo za pravdu - policisté pak trestný čin překvalifikovali na porušení povinnosti při správě cizího majetku, kterého se dopustil Balák tím, že dle znaleckého posudku vytěžený kámen Energii prodal výrazně pod cenou. Krejčík a Tkadlec tak případnému trestu nejspíše uniknou. 

S pokutou báňská správa čeká až na výsledek soudu

Zatím nikdo nedostal ani trest od báňské správy. Ta totiž prý sama informace o tom, že by se bez povolení těžil kámen v sídle prezidenta, nemá. Čeká tak na výsledek soudu. Může uložit až pětimilionovou pokutu. A to jak Lesní správě Lány, tak i firmě Piratex Trading, která dle policie kámen těžila.

"Čekáme na rozřazení těch činností, které tam policie České republiky zjistila. Soud řekne, co je trestný čin a co je přestupek. Může se stát, že od soudu dostaneme podnět, kde bude prokázáno, že došlo k přestupku - neoprávněné těžbě. Pak budeme podle zákona činní a zahájíme přestupkové řízení," konstatoval ústřední báňský inspektor Machek. Podle něj báňská správa nemůže dopustit, aby osoba byla za jednu věc trestaná dvakrát, a trestní řízení tak má přednost.

Pokud dá báňská správa za pravdu policii v tom, že Balák nechal kámen v Lánech těžit bez povolení, milionovou pokutu by platil nikoliv on, ale Hrad jako organizace, která bez povolení těžila. 

Těžba navzdory hrozbě znečištění pitné vody pro sto tisíc lidí

Nepovolenou těžbu v lomu policie rozkryla potom, co řádné povolení k otevření lomu před čtyřmi lety Lesní správa Lány nezískala. Vyžadovalo by to totiž, aby územní plán změnila obec Běleč, do jejíhož katastru část lánské obory, kterou Balák pro těžbu vybral, spadá. 

Balák při svých snahách před úředníky argumentoval, že chce jen znovu otevřít starý lom, který dělníci použili při stavbě vodní nádrže Klíčava v Lánech v padesátých letech minulého století. Najal experty a slíbil jim statisíce za prolobbování záměru. Skončilo to ovšem zamítavým rozhodnutím úřadů - mimo jiné proto, že dle úředníků původní lom lánská správa úplně vytěžila, a nyní by tak fakticky chtěla zřídit nový.

"V prostoru se dříve nacházel pouze malý, jasně ohraničený lom otevřený jen pro potřeby stavby vodní nádrže Klíčava. Historický lom byl vytěžen při zabezpečovacích pracích (sanaci svahů) prováděných v posledních dvou letech," uvedl ve stanovisku příslušný odbor kladenského magistrátu v roce 2017 a mimoděk tak potvrdil, že se v lomu skutečně provedla těžba.

Tam, kde Balák chtěl vytvořit lom, podle úředníků těžba kamene nikdy neprobíhala a je tam sto padesát let starý les ve velmi dobrém stavu. "Záměr se v celém rozsahu nachází v Evropsky významné lokalitě (EVL) vyhlášené k ochraně ,prioritních´ druhů rostlin, živočichů a jiných typů prioritních stanovišť," napsali úředníci s tím, že les je dobře zachovalý a že nevidí důvod ho kvůli kameni likvidovat.

Odborníci se navíc podivovali, že Lesní správa Lány vynakládá stamiliony na zpevnění břehů nádrže Klíčava, která je zásobárnou pitné vody například pro sedmdesátitisícové Kladno, aby do vody nepadala zemina (za manipulaci této zakázky ve prospěch spřízněné firmy Energie je Balák nyní nepravomocně odsouzený na tři roky). A zároveň chce v ochranném pásmu vodního zdroje odstřelovat kámen a převážet ho náklaďáky. Jen několik metrů od pitné vody pro 122 tisíc lidí a na ploše větší, než je pražské Václavské náměstí.

"Prioritou je ochrana vodního zdroje, který slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, před jinými zájmy. Vodoprávní úřad nesouhlasí s vymezením nové plochy na břehu vodní nádrže Klíčava," napsali ve stanovisku experti v roce 2017, když se záměr změny územního plánu obce Běleč projednával. "Je zakázán vjezd vozidel dopravujících náklad, který může znamenat ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod," dodali s tím, že hrozí i znečištění chemikáliemi.

Hrad dotazy na hospodaření s veřejným majetkem ignoruje 

Jak se Hrad staví k tomu, že dle policie varování expertů nerespektoval, není možné zjistit. Balák dlouhodobě na dotazy Aktuálně.cz neodpovídá. A nereagoval ani mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. 

Aktuálně.cz už upozornilo, že s Balákem odsouzenou firmu Energie nyní Hrad angažoval k zaměřování lomu. Hrad následně v prohlášení přiznal, že v něm chce těžit dále. A to i přesto, že územní plán obce Běleč dále s něčím takovým nepočítá.

Balák loni znovu podepsal smlouvu, která mu má pomoci lom prosadit - advokátní kanceláři Těmín za to platí 2200 korun za hodinu služeb. Starostu také přizval do komise, která měla o lomu jednat. Ta se ale dodnes nesešla. Ředitel Lesní správy Lány záměr ani nepřišel vysvětlit zastupitelům.

Místo toho před několika týdny pozval starostu Bělče Lukáše Kocmana do uzavřené obory. Starosta uvedl, že z rozhovoru vyplynulo pokračování těžby bez dalšího povolení. "Pan Balák mi sdělil, že na vše má platná povolení. Žádná mi ale neukázal. Zároveň ukazoval, že by chtěl vytěžit další kámen. Údajně mu na to stále původní povolení platí a od nás posvěcení nepotřebuje," popsal Kocman.

To ale Státní báňská správa odmítá. "Povolení na těžbu v lomu je nezbytné. V současné době takovou žádost neevidujeme," řekl Aktuálně.cz ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek. 

"Oni to zkoušejí. Myslí si, že když jsou z Hradu, každý se jich bude bát," komentuje to Kocman.

Balák: Těžba v Lánech je pro nás výhodná

Balák dlouhodobě tvrdí, že těžba v sídle prezidenta je ekologičtější a ekonomicky výhodnější. "Dotěžením klíčavského lomu uspoříme mnoho milionů korun, které by jinak musely být vynaloženy ze státního rozpočtu. Výrazně nižší je i ekologická zátěž, protože se kámen nemusí dopravovat na velké vzdálenosti," uvedl Balák v prohlášení, které Jiří Ovčáček po předchozích textech Aktuálně.cz vyvěsil na web Hradu.

Balák také argumentuje, že v Lánech je nezbytné udělat další práce, k nimž mnoho tun dalšího kamene potřebuje. Bělečskému starostovi Kocmanovi při jeho lánské prohlídce ukazoval další terén, který dle něj nezbytně potřebuje vytěženým kamenem zpevnit. "Žádné havarijní stavy tam dle mého nejsou. Pan Balák to zveličuje," říká Kocman.

Vedení CHKO Křivoklátsko, do které Lány spadají, potvrzuje, že dobývání kamene v Lánech může být ekologičtější než jeho dovoz odjinud. "Samozřejmě jen pro potřebu Lán, nikoliv pro jeho prodej," uvedl šéf CHKO Petr Hůla.

A právě to není jasné. Balák je nyní obžalovaný za to, že prodal pod cenou stavební firmě Energie celkem 18 tisíc tun kameniva. Energie pak obratem stejný kámen fakticky prodala Hradu zpět, když ho použila jako stavební materiál právě v zakázce na zpevnění břehů nádrže Klíčava. Policie škodu vyčíslila na 1,35 milionu.

Aktuálně.cz má ale k dispozici další dvě smlouvy na prodej jiných 17 tisíc kubíků kamene z let 2018 a 2019. I v tomto případě byla cena nižší než z běžných kamenolomů. Smlouvy sice naznačují, že firma bude kamenivo používat při stavbách v Lánech, jestli to tak skutečně je, ale není jasné. Společnost Energie odpověděla vyhýbavě. "Jako vlastník jej používáme ke stavebním účelům," reagoval už dříve na přímý dotaz finanční ředitel firmy Milan Šubrt.

Kolik kamene firma z Lán reálně odebrala, měl dle dokumentů evidovat "pověřený zaměstnanec" Energie dnes odsouzené za manipulace. A také kontrolovat technický dozor - ten vykonával přítel Vratislava Mynáře z Osvětiman Martin Teyschl.

Vratislav Mynář přes nepravomocné odsouzení a druhou obžalobu Baláka dále drží ve funkci. A prezident Zeman ho v tom podporuje. "Já bych chtěl velice poděkovat panu řediteli Balákovi, který se s láskou a péčí stará o Lánskou oboru. Známe se už několik let a já jsem poznal, že jeho práce není povolání, ale poslání. Děkuji, pane řediteli," říkal v červnu Zeman při slavnostním otevření lávky v Lánech, když pásku stříhal s Mynářem i Balákem. 

Technický i právní dozor zajišťovali Mynářovi známí

  • Znalec Martin Teyschl působí také jako předseda představenstva brněnské firmy GEOtest a je jejím spolumajitelem. Stejná společnost dohlížela na samotné stamilionové práce při zpevňování břehů klíčavské nádrže. Zakázku dostala bez zákonného tendru, protože je Balák nacenil pod limit, nad který by musel vyhlásit řádnou soutěž. Odposlechy zachytily, jak se dnes s Balákem odsouzený manažer Energie Libor Tkadlec opakovaně chlubil, že velkou část prací na druhé etapě sice Hrad zaplatí, ale nikdy se neprostaví.
  • To, že je Mynářův známý, na získání zakázky na dohled ale prý vliv nemělo. "To je historická věc. To s tím vůbec nesouvisí. Těmto věcem se věnujeme, tak jsme se o zakázku přihlásili," uvedl už dříve Teyschl. 
  • Na právní dozor zpevňování břehů Klíčavy si Balák najal brněnskou advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Za roky 2015 a 2016 se Lesní správa Lány zavázala advokátům dvakrát vyplatit až 1 999 999 korun. Limit pro to, aby se musely právní služby soutěžit, je dva miliony.
  • I Jestřába s Tománkem kancléř Mynář velmi dobře zná. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup vily v pražských Strašnicích od advokáta Víta Širokého, který proslul třeba zastupováním odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Oba právníci také poslali celkem 1,7 milionu korun na poslední prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Statisíce darovali i straně SPOZ, v níž se Mynář angažoval.
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 7 hodinami

Házenkářky na MS prohrály i s Maďarskem, o postupu rozhodne boj se Slovenskem

České házenkářky prohrály na mistrovství světa ve Španělsku s Maďarskem 29:32 a ani ve druhém utkání základní skupiny E nebodovaly. Ve čtvrtek v úvodním zápase podlehly Německu.

Svěřenkyně trenéra Jana Bašného dnes s dalším favoritem držely krok do začátku druhého poločasu, pak Maďarky odskočily do rozhodujícího náskoku.

Český celek se v pondělním závěrečném duelu skupiny v přímém souboji o postup do další fáze utká se Slovenskem, které rovněž úvodní dva zápasy prohrálo.

Na světovém šampionátu poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fáze postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.

Mistrovství světa házenkářek ve Španělsku:

Základní skupina E (Llíria):

Maďarsko - Česko 32:29 (17:15)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Řezáčová - Knedlíková 2, Polášková, Kordovská 3, Andrýsková, Mikulášková, Hurychová 2, Stříšková, Franková, Zachová 4, Kovařová 2, Jeřábková 10, V. Malá 4, Holanová 2, Cholevová.

Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 11, Kácsorová 4. Rozhodčí: K. Gasmiová, R. Gasmiová (obě Fr.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/3. Vyloučení: 7:2. Diváci: 1145.

Slovensko - Německo 22:36 (12:17)

1. Německo 2 2 0 0 67:43 4
2. Maďarsko 2 2 0 0 67:58 4
3. ČR 2 0 0 2 50:63 0
4. Slovensko 2 0 0 2 51:71 0
Zdroj: ČTK
před 7 hodinami

Tři mrtví, další v nemocnici. Lavina na hoře Lackenspitze zasáhla výpravu

Při výstupu na horu Lackenspitze v rakouském Salcbursku zasáhla lavina jedenáctičlennou výpravu. Podle agentury APA se tak stalo kolem 2. hodiny odpolední, ve výšce asi 2400 metrů nad mořem. Část výpravy zasypala až 4,5 metru hluboko, dva její členy podařilo vyhrabat až po smrti. Třetího s těžkými zraněními transportoval vrtulník do nemocnice v Klagenfurtu, kde jim však podlehl. Všechny oběti byly mladší 30 let.

Dva další členové výpravy jsou v nemocnici v nedalekém městě Tamsweg. Na záchranné akci se podílelo pět vrtulníků a celkem 120 lidí z horské služby a Červeného kříže.

V oblasti teď na pětibodové škále platí třetí stupeň varování před lavinami.

Zdroj: ČTK
Další zprávy