Česko se dusí smogem. Teď to u nás může být horší než v Pekingu, odpovídal čtenářům expert

Domácí Domácí
Aktualizováno 23. 1. 2017 16:47
Velkou část Česka včetně hlavního města v posledních dnech halí smog. Zatímco pro většinu Moravy už meteorologové varování odvolali, v převážné části Čech smogová situace trvá. Zhoršené ovzduší zůstává v Olomouckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském kraji, v části Moravskoslezského kraje a také v Praze. Smogová situace se vyhlašuje, když hodnota koncentrace polétavého prachu za 12 hodin překročí aspoň na polovině meteorologických stanic 100 mikrogramů na metr krychlový. Na otázky čtenářů v pondělí odpoledne odpovídal odborník Českého hydrometeorologického ústavu Ondřej Vlček.
Ptejte se odborníka na smog Ondřeje Vlčka
Rozhovor skončil
Ondřej Vlček odpovídá čtenářům v pondělí od 14 hodin
Přečíst si rozhovor

Ptejte se odborníka na smog Ondřeje Vlčka

Rozhovor skončil
23. 1. 2017
Ptá se: Karel

Pamatuji si, že dřív byl v Praze smog mnohem častěji. Zlepšila se podle vašich dat situace v hlavním městě, nebo je to jen můj dojem?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, nevím, do jaké hloubky Vaše paměť sahá :). Pokud pamatujete doby, kdy ještě nebylo rozšířené centrální vytápění a plynofikace, tak tehdy se smog určitě v zimních měsících vyskytoval častěji. Další faktor je, že v posledních letech byly zimy velmi mírné a panovaly lepší rozptylové podmínky, než je tomu nyní…

23. 1. 2017
Ptá se: Mojmír

Pražští radní kvůli smogu uvažují že by MHD byla zdarma. Jsou taková opatření k něčemu dobrá nebo to je jen populismus?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, doprava v Praze je převažujícím zdrojem emisí jak tuhých znečišťujících látek, tak oxidu dusičitého, z něhož následně atmosféře chemickými a fyzikálními procesy takzvané sekundární aerosoly. Při chybějícím těžkém průmyslu a faktu, že vytápění domácností je převážně dálkové, nebo na plyn, je doprava v centru Prahy skutečně hlavním zdrojem znečištění. V tom smyslu se jedná o krok správným směrem. Je ale otázka, zda občané tuto možnost využijí a budou po dobu smogové situace používat auta méně…

23. 1. 2017
Ptá se: Ladislav Vlček

prosím o zodpovězení viz. poslední odstavec Ptejte se odborníka ČHMÚ ...
moc děkuji a přeji všem co nejméně smogu

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, zajímá Vás zřejmě odpověď na otázku „proč smog vlastně vzniká, čím nás ohrožuje nebo jak se při smogové situaci chovat“ …
Pod pojmem smog, se kterým se z těchto dnech potýkáme, myslíme vysoké koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavé pevné a kapalné částečky o velikosti menší, než setina milimetru). Do ovzduší se dostávají jednak přímo ze zdrojů, dále vznikají chemickými a fyzikálními reakcemi z plynných „prekurzorů“ – zejména oxidů dusíku a síry, z amoniaku a těkavých organických látek. Tyto v ovzduší vzniklé částice označujeme jako sekundární a na celkové koncentraci PM10 se mohou podílet i více, jak z poloviny. Problém je zhoršen tím, že na částice PM10 mohou být vázány další jedovaté látky, jako například rakovinotvorný benzo[a]pyren.
K tomu, aby došlo ke smogové situaci, je třeba, aby panovaly nepříznivé rozptylové podmínky, kdy se vzduch špatně promíchává a znečišťující látky se hromadí při zemi.
Doporučené chování – citlivé skupiny osob (malé děti, staří lidé, dlouhodobě nemocní apod.), by se měly při pobytu pod širým nebem vystříhat zvýšené fyzické námahy. Zároveň je vhodné větrat kolem poledne, kdy bývají zpravidla nejpříznivější rozptylové podmínky a nejnižší koncentrace (což ale neplatí vždy)…

23. 1. 2017
Ptá se: Josef Kňazovčík

Dobrý den, bydlím v malé obci Bystřici pod Lopeníkem , která spadá do oblasti CHKO Bílé Karpaty. Je to slušná obec, až na to, že bydlení v zimních měsících tu není zrovna ideální. Přesto, že vesnice byla před mnoha léty plynofikována, lidé i nadále topí tuhými palivy. V zimních měsících se tu nedá pořádně dýchat ani větrat. Prosím o odpověď zda-li se to dá nějak řešit. Ďěkuji.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, nejlepší způsob, jak situaci řešit je zřejmě osvětou ve spolupráci s obecním úřadem - zejména jak správně tuhými palivy topit - dobrým zdrojem informací jsou články dr. Horáka na tzb.info - např. http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/12373-smokemanovo-desatero-spravneho-topice
Dále bych doporučil zkusit využít "kotlíkových dotací" na obnovy starších typů kotlů - obzvláště kotle s automatickým doplňováním paliva produkují méně emisí.
Novela zákona o ochraně ovzduší platné od 1. ledna 2017 sice umožňuje kontrolovat v domácnostech, čím lidé topí, ale to by asi nevedlo k dobrým sousedským vztahům..

23. 1. 2017
Ptá se: Vladimír Vašek

Omlouvám se za pitomý dotaz - ale co ten smog vlastně způsobuje?Jsou to auta, domácnosti, továrny nebo od každého kousek? A proč se to pokaždé zhorší, když je takhle pěkná zima?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, viz odpověď na dotaz "p. Ladislav Vlček - dnes 12:38".

To, které zdroje se nejvíce podílí na vysokých koncentracích, je místně proměnlivé. Např. v Praze převládá doprava, v malých obcích topení tuhými palivy, jinde průmysl a v některých oblastech těžko oddělitelný mix (Ostravsko).

Pod pojmem „pěkná zima“ máte zřejmě na mysli nízké teploty a slunečné počasí – nízké teploty např. zvyšují emise z lokálního vytápění, ale i z dopravy. Malá oblačnost zase přispívá k tomu, že se v noci zemský povrch více ochlazuje a tím se udržuje nebo zesiluje přízemní teplotní inverze, která je jedním z důvodů špatných rozptylových podmínek. Dalším důvodem je malá rychlost větru, což spolu souvisí.

23. 1. 2017
Ptá se: Petr Čížek

Dobrý den,
prosím vysvětlete, co znamená, když se řekne "smogová situace", jak k ní dochází, jaké zdroje znečištění hrají v současné době prim (pokud jde dále stručně rozepsat porovnání, např. dle krajů) a co pak vlastně člověk přesně dýchá. Speciálně, co v současnosti - kdy jsou historicky nejhorší zdroje znečištění alespoň odsířeny - oproti dřívějšku obsahuje polétavý prach: jestli je to všechno od popela ze dřeva a uhlí, kterým se topí doma, až po dieselové spaliny?
Děkuji za vysvětlení :-)

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, částečně viz odpověď na "p. Ladislav Vlček - dnes 12:38". Jinak podle zákona o ochraně ovzduší je smogová situace pro PM10 vyhlašována v případě, že na polovině stanic reprezentativních pro danou oblast překročí 12hodinový průměr PM10 hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a není očekáváno, že by k průběhu následujících 24 hodin koncentrace poklesly nazpět pod tuto hodnotu. To jaké zdroje „hrají prim“ je věc územně proměnlivá – viz odpovědi níže.

Co se složení polétavého prachu týká, to je opět závislé na skladbě zdrojů. Kromě toho, co jste zmínil, je ale třeba si uvědomit že se na celkové koncentraci významně podílejí i tzv. sekundární aerosoly, tj. částice vznikající z plynných znečišťujících látek chemickými a fyzikálními reakcemi přímo v atmosféře.

23. 1. 2017
Ptá se: Jana Nová

Ohrožuje smog jen nemocné lidi, nebo je nebezpečný pro každého?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Jana Nová - Dnes 12:45 Ohrožuje smog jen nemocné lidi, nebo je nebezpečný pro každého?
Dobrý den, nejsem zdravotník, ale dlouhodobě (týdny) trvající situace by podle mne mohla znamenat komplikace i pro jinak zdravé osoby. Jinak si myslím, že pozor by si měly dát zejména citlivé skupiny (malé děti, staří lidé, dlouhodobě nemocní apod.) a lidé by se měli vystříhat zvýšené fyzické námahy spojené s intenzivnějším dýcháním, kdy se do plic dostává více vzduchu a tedy i nečistot…

23. 1. 2017
Ptá se: Josef Němec

Je možné říci kolika procenty se na nezdravých emisí podílí v Praze automobilová doprava a kolika ostatní příčiny jako továrny ?
Jinými slovy, jak moc by se zlepšil vzduch milionu lidí, kdyby po Praze jezdily jen elektromobily.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
podíl hlavních skupin zdrojů na emisích v Praze je uveden např. v ročence znečištění ovzduší, ktero vydává ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/V1_Praha_CZ.html Z obrázku V.1.9 vyplývá, že doprava je hlavním zdrojem emisí tuhých látek a oxidů dusíku.

23. 1. 2017
Ptá se: agent Mirek

Dobrý den, chápu to správně, že na horách jsem v suchu a nic mi nehrozí? Díky moc!

Odpovídá: Ondřej Vlček

Ano, díku přízemní inverzi je situace ve vyšších nadmořských výškách dobrá, nebo alespoň lepší.

23. 1. 2017
Ptá se: Pavel Hloušek

Hezký den, jak mohu být prosím dlouho venku, aby mi nehrozily žádné zdravotní komplikace? Moc děkuji za reakci.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, na tuto otázku nejsem bohužel kompetentní odpovědět. Navíc to záleží na Vašem zdravotním stavu.

23. 1. 2017
Ptá se: Ladislav

Dobrý den. Zajímalo by mne, jaké jsou vyhlídky na následující dny? Kdy se situace zlepší? Děkuji.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
v nejbližších dnech bohužel neočekáváme výrazné zlepšení situace...

23. 1. 2017
Ptá se: Jana

Můžeme chodit s dětmi předškolního věku ven na pobyt venku? Nupaky (Říčany)

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
to záleží na Vašem zvážení. Já svou 4měsíční dceru o víkendu kolem poledne ven vzal...

23. 1. 2017
Ptá se: Arnošt

Jak spolu souvisí inverze a smog?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Teplotní inverze (obzvláště ta přízemní, jako v těchto dnech) omezuje vertikální promýchávání vzduchu a škodliviny se pak hromadí při zemi.

23. 1. 2017
Ptá se: Josef Němec

Existují studie o tom, jak moc se zkrátí věk dožití Pražanům a jiným obyvatelům velkých měst, když musí dýchat emise z automobilové dopravy na bázi spalovacích motorů ? Liší se nějak statistika výskytu rakoviny v závislosti na emisích ?

O kolik se liší věk dožití takto znevýhodněných občanů proti občanům žijící v horských a odlehlých oblastech s minimálním provozem ?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
takové studie určitě existují i když asi ne přímo pro Prahu. Napište mi v případě zájmu na můj e-mail (dohledatelný na www.chmi.cz) a pokusím se Vám poslat nějaký odkaz - bude to ale nejspíš v angličtině...

23. 1. 2017
Ptá se: František Mareš

Dobrý den, čím je nejlešpí topit? Je uhlí vážně takový problém?? Děkuji za odpověď!

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
snad ještě důležitější otázkou, než čím, je JAK - vhodné zdroje informací naleznete např na tzb.info: http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/12373-smokemanovo-desatero-spravneho-topice

23. 1. 2017
Ptá se: Josef Schreiber

Zdravím Vás. Kdyby se současná situace v Česku srovnala např. s běžným dnem v Pekingu nebo Šanghaji, jak z toho vycházíme?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
dá se říct, že v těchto dnech u nás může být situace i horší - viz např. http://aqicn.org/city/beijing/

Dlouhodobě jsme na tom však lépe :)

23. 1. 2017
Ptá se: Karolína

Dobrý den,

ráda bych se Vás zeptala, zda existuje možnost, jak se této situaci "bránit"? Jestli je v tuto dobu lepší nevětrat, atd. A pak tedy, zda pro nás má tato situace nějaká větší rizika?

Pak by mě ještě zajímalo, zd ajsou nějaká rizika pro zvířata. Například pro kočky, psy...
Moc Vám děkuji a hezký den.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
větrat je vhodné hlavně po poledni, kdy bývají (zpravidla) lepší rozptylové podmínky a nižší koncentrace. Ale jinak bych situaci zas tak nedramatizoval - pozor by si měly dát zejména citlivé skupiny osob a venku bych se vyhnul intenzivní sportovní aktivitě...

23. 1. 2017
Ptá se: Magdaléna Suchomelová

Jak smog souvisí s koncentrací jedovatého a RAKOVINOTVORNÉHO benzo(a)pyrenu v ovzduší? Děkuji!!!

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
u benzo[a]pyrenu se předpokládá, že je převážně vázán na částice PM10. Jeho koncentrace ale závisí přítomnosti zdrojů, kterými jsou hlavně lokální vytápění, doprava (zejména nezahřáté motory a nestálý režim jízdy).

23. 1. 2017
Ptá se: Mard

Když dříve svítili lidí doma petrolejkami, tak odhaduji že úroveň polétavých mikročástic ve vzduchu byla mnoho násobně vyšší než dnes za "smogové" situace a přes každodenní "expozici prachem" lidé hromadně neumírali. Co vy na to?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den, samozřejmě. Také ale asi byla kratší průměrná délka života... Je ale pravda, že tuto situaci, jejíž plošný rozsah a intenzita je skutečně vyjímečná, netřeba dramatizovat. Na pozoru by se měly mít citlivé skupiny osob a lidé by se také měli snažit omezit produkci znečišťujících látek, což ale neplatí pouze pro období smogových situací...

23. 1. 2017
Ptá se: Vítězslav V.

Dobrý den,

nakolik je situace vážná, respektive jak přesně ohrožuje smog naše zdraví? Jsou reálné nějaké následky například poté co si půjdu v tomto ovzduší na hodinku zaběhat? Nebo se tomu musím vystavovat dlouhodoběji?
Nevím totiž co přesně je ve smogu obsaženo. Co to je za částice, zda už jen malé množství těchto usazenin se může v budoucnu projevit nějakou nemocí.

Děkuji V.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
předpokládám, že jste zdravý a při síle. V tom případě bych si šel klidně na hodinu lehce zaběhat.

23. 1. 2017
Ptá se: Jan G.

Dobrý den,

žiji na Ostravsku a již dlouho sleduji míru znečištění. Před několika lety se začaly objevovat před půlnoci vysoké koncentrace PM10, tyto koncentrace byly prvně 1, 2x týdně, časem téměř každý den (grafy Chmi. cz). Vysoké hodnoty PM10 se vzdálenosti od Ostravy klesaly a špičky se objevovaly i během letních měsíců o prázdninách, tím můžeme vyloučit domkaře a automobilovou dopravu, i když dle médií se zejména lokální topeniště a auta podílí hlavně na tomto znečištění. Jaká byla kontrola, zda nedocházelo např. k odpojování elektroodlučovače?
Výrazné zlepšení nastalo 8.3. 2016 kdy Mittal Ostrava dokončil odprášení a k elektroodlučovači byly dodány další filtry. Situace se opět zhoršila v prosinci. Po více jak půl roku se opět začaly objevovat noční koncentrace PM10. Pro znečišťovatele je odprašování velkou ekonomickou zátěží. Kdo nese odpovědnost a kdo dohlíží na to, že továrny nepouští emise by-passem mimo všechny filtry? Minulý týden byla v Rychvaldě hodnota PM10 - 600mikrogram/m3. Jaké byly opatření? Proč o tom nikdo neinformoval?
Děkuji

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
odpověď na první část dotazu je nad rámec tohoto chatu. Ale když tak mi napište e-mail na adresu dohledatelnou na www.chmi.cz

Kontroly zdrojů jsou záležitostí České inspecke životního prostředí.

K informování o koncentracích na stanici Rychlad - smogová situace je na ostravsku vyhlášena od 19.01.2017 21:25. Pokud k oněm špičkám došlo před jejím vyhlášením, pak byly koncentrace zveřejněny jako obvykle formou grafů a tabulek na www.chmi.cz .

23. 1. 2017
Ptá se: Petr Bareš

Dobrý den,
mluví se o PM10, ale jaké jsou koncentrace (nebo lépe počty) ultrajemných částic v Česku?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
monitorink koncentrací PM1 v současnosti probíhá na 25 stanicích AIM (z toho 4 jsou vlastněny ČHMÚ). Je pravda, že se mi je na webu ČHMÚ nepodařilo dohledat - děkuji za podnět.

23. 1. 2017
Ptá se: Matěj

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s emisemi od automobilů.
1) zhruba kolik procent znečištění např. v Praze dělají spalovací motory dopravních prostředků?
2)Kolika násobně se mohou pohybovat emise srovnáním staré dieslové dodvky a malého benzinového auta?
3)O kolik jsou auta na LPG nebo CNG ekologičtější? Vypouští také prachové částice?
4)Je významný prach vznikající z ojíždění pneumatik?
5)Z jakých typů emisí jsou největší zdravotní rizika Nox; Pm10; Pm2,5; Benzopyreny; CO; CO2 ?Předem děkuji za odpovědi.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
to přesahuje rámec tohoto chatu. Pokud Vás zajímají emise z aut, zkuste prozkoumat demoverzi modelu MEFA 13 (http://www.atem.cz/mefa.php). Dalším zdrojem informací je Emission inventory guidebook: http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016

23. 1. 2017
Ptá se: TD

Chtěl bych se zeptat, zda je smog způsoben za těchto rozptylových podmínek opravdu jen dopravou a komíny, nebo zda na to má vliv i vysoká prašnost městkého prostředí... ergo zda by smog ve městech existoval i v době elektromobilů a při zákazu domácích kotlů.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
prašnost hraje určitě svou roli. Pro přesnou odpověň na Vaši otázku by ale bylo třeba provést analýzu složení prachu za této situace...

23. 1. 2017
Ptá se: Jaroslav Orlík

Dobrý den, jako demokrat a pravicový volič, je mi trnem v oku kdejaké omezování svobod. Nicméně stran kontroly lokálních topenišť jsem plně pro, protože například u nás v obci je smogu z komínů plno. Ještě, že bydlím na kopci, kde fouká. Jak se na kontrolu kotlů na tuhá paliva díváte Vy?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
v první řadě jsem pro osvětu - čím a jak zprávně topit, ale obávám se, že bez kontrol se v některých případech neobejdeme...

23. 1. 2017
Ptá se: Mirek

Je vyhlášena regulace a na stránkách ČHMÚ jsem našel seznam podniků, kterých se týká omezení výroby. Otázka jaká kritéria jsou měřítkem pro zařazení do výše uvedeného seznamu?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
toto spadá do kompetence krajských úřadů, které zdrojům vydávají povolení k provozu.

23. 1. 2017
Ptá se: Karel Paták

Dobrý den,
je obecně - a za smogové situace zvlášť - ekologické topení kvalitním palivovým dřevem v krbových kamnech?
Děkuji
Paták

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
vyhnul bych se mu. Není nezbytné a podmínky spalování v krbu také nebudou otimální...

23. 1. 2017
Ptá se: Jaroslav Orlík

Dobrý den, ještě jedna otázka. Existuje u nás jediný kotel, homologovaný na spalování uhelných kalů? Máte o tom nějaké povědomí? Díky.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
to bohužel nevím.

23. 1. 2017
Ptá se: Vojtěch

Dobrý den,

s malými dětmi je nutné chodit ven, nedá se být doma více dní. Je možné děti před polétavým prachem chránit? Jak? Stačí rouška, šátek přes kočárek? Jak moc je pro zdravé dítě tento druh smogu škodlivý? Také bych se chtěl zeptat, jak se prach šíří do budov, v budovách je koncentrace menší? Děkuji.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
osobně bych vyrazil ven po poledni, kdy jsou koncentrace zpravidla nejnižší a ne na příliš dlouhou dobu.

Na koncentraci v budovách nejsem schopen odpovědět - závisí na více faktorech, jako jsou zdroje emisí (plynový sporák a pod.) a vybavení bytu...

23. 1. 2017
Ptá se: David

Dobrý den, co by podle Vás v MS kraji ještě mnohem razantněji zlepšilo ovzduši, mimo kotlíkové dotace?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Zlepšení situace na polské straně (není to samozřejmě samospasitelné a projeví se to hravně v blízkosti hranic, kde nejsou hory...)

23. 1. 2017
Ptá se: Vojta

Dobrý den. Má vlastně nějaký výrazný smysl se zavírat doma, když mimo prostory s filtrovanou ventilací jsou stejně kontinuálně větrané znečistěným vzduchem?
Děkuji

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
myslím, že je k tomu třeba přistupovat rozumně. Nicméně v případě velmi vysokých koncentrací asi dává smysl nemít pořád otevřené okno a běhat maraton.

23. 1. 2017
Ptá se: Richard Keler

Dobrý den, máte prosím k dispozici jakým procentem se jednotlivé zdroje podílí na celkovém znečištění ovzduší (průmysl, doprava, lokální topeniště,....)? Děkuji.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
některé odhady na úrovni ročních průměrů existují - viz např. http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_strategie_2020

23. 1. 2017
Ptá se: Radek

Dobrý den,

Proč se v Česku měří pouze PM10 a nikoli i PM2.5? Resp. nikde jsem informace o něm nenašel nebo našel pouhé dopočítání z PM10.

Mnohokrát děkuji

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
PM2,5 se měří - aktuální hodnoty jsou ve formě grafů a tabulek na stránkách ČHMÚ:
www.chmi.cz >> Ovzduší >> Data AIM v grafech
www.chmi.cz >> Ovzduší >> Aktuální hod. přehled

Pro tvorbu online map ale není stanic dostatek.

23. 1. 2017
Ptá se: Milan

Pomohla by důsledná kontrola dieselů a odebírání technických průkazů? To myslím hlavně v Praze.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
samo o sobě by to situaci určitě výrazně nezlepšilo...

23. 1. 2017
Ptá se: Kvido

Dobrý den, je při smogové situaci vhodné sportovat, např. běhat?

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
pokud nemáte zdravotní potíře a přepoklady k problémům dýchacích cest, tak Vám asi výběh neuškodí.

23. 1. 2017
Ptá se: Ivan Nový

Proč lžete o smogu? Smog není a mediální kampaň běží.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
pokud si pod pojmem smog představujete situaci, kdy není vidět na 100 m, tak máte pravdu - smog není. Jinak se ale stačí podívat na stránky ČHMÚ a aktuální koncentrace PM10, které v minulých dnech i několikanásobně překračovaly hodnotu imisního limitu.

23. 1. 2017
Ptá se: Mirek

Dobrý den, jak moc se celorepublikově na smogu podílejí domácnosti, auta a těžký průmysl včetně tepláren, spaloven a elektráren? Děkuji.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
plošně to není možné určit (viz také odpovědi níže). Vysoké zdroje ale za této situace velký vliv nemají - viz nízké koncentrace SO2, který je vypouštěn především elektrárnami...

23. 1. 2017
Ptá se: Michal Šír

Dobrý den, otázka lehce vedle, zajímalo by mne, zda se měří koncentrace prachu i ve stanicích metra. Domnívám se, že právě prach vznikající obrušováním brzdných destiček souprav metra a nasávání vzduchu (již znečištěného) z venku ve výsledku dělá vzduch ve stanicích mnohem škodlivější než je venku. Je mi jasné, že do tohoto měření se z politických důvodů asi nikdo nehrne, ale víte, že něco takového probíhalo, probíhá pravidelně? Děkuji.

Odpovídá: Ondřej Vlček

Dobrý den,
nevím o tom, že by se koncentrace prachu v metru běžně měřily. Máte ale pravdu - koncentrace tam mohou být relativně vysoké, což platí i o našich domácnostech - to ale spadá pro problematiky vnitřního ovzduší...

23. 1. 2017
Ptá se: Michal

Dobrý den,

v čem pro společnost vidíte největší problém v boji se smogem? Prosím o napsání jednoho jediného.

Díky,

Odpovídá: Ondřej Vlček

Lidé a počasí. To jsou vlastně dva faktory... :)

 

Právě se děje

před 3 hodinami

Fotbalisté Turína uhráli remízu na Laziu a zachránili se, sestupuje Benevento

Fotbalisté FC Turín uhráli v dohrávce 25. kola italské ligy bezgólovou remízu na hřišti Lazia Řím, jež v závěru nastřelilo dvě tyče, a zachránili se v Serii A. Nejvyšší soutěž jako třetí opouští Benevento, které se připojí už k dříve známým sestupujícím Crotone a Parmě.

Turín získal potřebný bod navzdory tomu, že v posledních minutách čelil velkému tlaku favorizovaného Lazia. V 84. minutě domácí kanonýr Ciro Immobile nastřelil z penalty jen tyč, stejně jako v šesté nastavené minutě hlavou Manuel Lazzari.

Kolo před koncem tak Turín získal čtyřbodový náskok před osmnáctým Beneventem, které trénuje bývalý hvězdný útočník Filippo Inzaghi. Lazio vedené jeho mladším bratrem Simonem skončí šesté a bude hrát v příští sezoně Evropskou ligu.

Zdroj: ČTK
před 4 hodinami

V Praze Kbelích dnes večer přistál první ze dvou nových letounů CASA pro českou armádu. Modernizovaný model doplní nynější flotilu čtyř letounů

Zdroj: ČTK
Další zprávy