Pokuty za přestupky se zvýší, urážka úředníka nebo policisty bude až za 10 tisíc, schválila Sněmovna

ČTK Lucie Stuchlíková ČTK, Lucie Stuchlíková
Aktualizováno 6. 5. 2016 15:49
Poslanecká sněmovna schválila nový zákon, podle kterého se některé pokuty zvýší až desetinásobně. Až na 100 tisíc korun se zvedne sankce za ohrožení poskytnutí zdravotní služby, až za deset tisíc bude urážka policisty či úředníka a pokuty se zvednou i provozovatelům bez oprávnění. Pod pokutou 50 tisíc korun bude nově i způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizí věci nebo přisvojení si věci nálezem.
(Ilustrační foto)
(Ilustrační foto) | Foto: Michaela Hasíková\Economia

Praha -Pokuty za některé přestupky se zřejmě zvýší až desetinásobně. Urážka policisty nebo úředníka má být nově přestupkem proti veřejnému pořádku, za který bude hrozit sankce až 10 tisíc korun. Změny mají platit od července příštího roku. Přináší je nový zákon o některých přestupcích, který v pátek schválila Sněmovna. Normu nyní dostane ke schválení Senát.

Novinka bude fungovat podobně, jako když dnes někdo dostane pokutu za to, že se nevhodně chová u soudu. "Nadávky a vulgarity musí mít určitou intenzitu. Neznamená to, že se někdo špatně podívá na úřednici a už bude platit pokutu," uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Ministerstvo se neobává, že by úředníci pokut zneužívali. Případů, kdy někdo úředníkům sprostě nadává, podle Mlsny přibývá. "Drtivá většina těchto případů dnes končí v trestním řízení. To nám připadá nepřiměřené, urážka úřední osoby by se měla řešit jako přestupek," dodal Mlsna.

Změny přináší nový zákon o některých přestupcích, který v pátek schválila Sněmovna. Normu nyní dostane ke schválení Senát.

Desetinásobně na 100 tisíc korun se má zvýšit maximální sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Stejně tak se má zvýšit pokuta za provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez příslušného oprávnění.

Místo 10 tisíc až 50 tisíc korun by měl nově zaplatit občan, pokud by úřadu sdělil nesprávný nebo neúplný údaj, případně mu požadovaný údaj zatajil kvůli získání neoprávněné výhody. Stejná sankce má nově hrozit za způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizí věci nebo přisvojení si věci nálezem.

Až 50 tisíc korun má místo vládou navrhovaných 20 tisíc korun nově hrozit také za způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizí věci nebo přisvojení si věci nálezem. Poslanci za to chtějí sankcionovat nejen občany, ale i firmy a živnostníky. Za opakované páchání takového přestupku by se pokuta mohla zvýšit o dalších 20 tisíc na 70 tisíc korun.

Na 10 tisíc korun má zákon zvýšit také maximální pokuty za ublížení na cti, nedodržení omezujícího opatření, vzbuzování veřejného pohoršení nebo rušení nočního klidu.

Přehled vybraných přestupků a sankcí za ně (v Kč):

skutková podstata maximální pokuta podle platného zákona o přestupcích Sněmovnou schválená výše pokuty pro občany Sněmovnou schválená výše pokuty pro firmy a živnostníky
porušení omezujícího opatření 3000 20.000 -
neoprávněné vystupování jako úřední osoba 3000 20.000 -
uvedení nebo zatajení údaje za účelem získání neoprávněné výhody 10.000 50.000 50.000
porušení povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje 30.000 až 1,000.000 100.000 100.000
ublížení na cti 5000 10.000 10.000
urážka nebo pomluva úřední osoby - 10.000 -
zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby 10.000 100.000 100.000
zničení turistické značky 3000 5000 5000
porušení podmínek na ochranu veřejného pořádku při konání společenských akcí 3000 10.000 10.000
neuposlechnutí výzvy úřední osoby 5000 10.000 10.000
veřejné pohoršení 5000 10.000 10.000
porušení nočního klidu 5000 10.000 10.000
způsobení škody na cizím majetku 15.000 50.000 50.000
neoprávněné užívání cizí věci 15.000 50.000 50.000
přisvojení si věci nálezem 15.000 50.000 50.000
provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez oprávnění 10.000 100.000 100.000
nepodání návrhu na ápis, změnu nebo výmaz v obchodním rejstříku 50.000 - 100.000

Zdroj: www.psp.cz

 

Právě se děje

Další zprávy