reklama
 
 

Parkanová: Vojáci mají větší výhody než všichni ostatní

23. 11. 2008 19:08
S ministryní obrany o vlastenectví i armádních špičkách

Rozhovor - Vlasta Parkanová, první ministryně obrany, už jako malá znala výraz "zelený mozek". Dnes vidí vojáky jinak.

"Někteří stále ještě odpovídají těm pohledům, jak jsme je viděli před rokem 89, ale roste úplně nová generace vojáků, kteří jsou jiní: inteligentní, čestní, úspěšní,  vlastenci. Nikde jsem neviděla tolik vlasteneckého cítění, jako mezi vojáky," říká lidovecká ministryně v obsáhlém rozhovoru pro Aktuálně.cz s novinářkou Barborou Tachecí.

V něm hovoří o četných výhodách a výsluhách, jimž se vojáci těší. I o obsazování postů na vlastním úřadu a nejbližších spolupracovnících, kteří na ministerstvo přišli podle stranického klíče.

Pro lepší orientaci jsme rozhovor rozdělili do několika částí:
Zde ministryně hovoří o podpoře Mirka Topolánka
Zde si můžete přečíst, proč posílat Čechy bojovat do ciziny
V této části Parkanová komentuje politiku Jiřího Čunka
A zde vysvětluje, proč by zazpívala i píseň pro Obamu

BT: Naše armáda je dnes plně profesionalizovaná, čítá kolem 26000 vojáků. Nešla vám z toho někdy hlava kolem?

Nevím. Myslím, že ne.

BT: Jsou vojáci v přímém osobním styku jiní, než nevojáci? V čem se liší? Nechci se nikoho dotknout, ale termín "zelený mozek" známe všichni.

Do roku 89 jsem žila v Táboře, kde byla vojenská posádka a pojem zelený mozek byl terminus technicus. Neměli jsme je rádi, dívali jsme se na ně skrz prsty. Vnímala jsem armádu jako nástroj totalitní moci, nepřátelský, cizorodý a škodlivý prvek ve společnosti, který je třeba nějakým způsobem vymýtit a zlikvidovat.

A jak šly měsíce - a opravdu to byly jen měsíce, tak moc tupá jsem nebyla - jsem si uvědomila, že armáda v demokratickém státě je nejen nezbytná, ale v případě těch šťastnějších států i vážená entita. Která pomáhá společnosti k tomu, aby zůstala svobodná a bezpečná.

"Nejvíc vlastenců, co jsem kde viděla"

BT: O roli armády v demokratickém státě se nemusíme přesvědčovat. Ale jsou vojáci jiní než ti ostatní, nebo nejsou?

Někteří mě nebudou mít rádi, ale pořád vidím dvě kategorie. Někteří stále ještě odpovídají těm pohledům, jak jsme je viděli před rokem 89, ale roste úplně nová generace vojáků, kteří jsou jiní: inteligentní, čestní, úspěšní,  vlastenci. Nikde jsem neviděla tolik vlasteneckého cítění, jako mezi vojáky.

BT: Jaký podíl z těch 26 000 vojáků jsou vysocí a vyšší důstojníci?  Říkalo se totiž, že kdo si dovolí sáhnout na vyšší důstojníky, v čele armády skončí.

Tohle přísluší náčelníku Generálního štábu a on se s tím docela úspěšně vypořádává.

BT: Čili náčelník Generálního štábu zmenšuje Generální štáb?

Každoročně se mají navrhovat důstojníci do vyšších hodností a každoročně je souboj o počet těch návrhů. Vždycky těch návrhů přijde tak trojnásobek v porovnání s tím, co projde. Čili snaha mít hodně vysokých důstojníků a generálů tam pořád je a z naší strany je odpor. Například letos těch návrhů bylo osm a prošly tři.

"Propouštění? Ještě bude"

BT: Poměr armádních šéfů, členů Generálního štábu k řadovým vojákům je v případě České armády tedy v tuto chvíli úměrný? Žádné další cíle ve snižování?

Ne. Myslím, že to ještě bude muset projít dalšími kroky, další transformací.

BT: To chce asi velkou odvahu.

To chce.

"Výhody? Veliké"

BT: Odchody těchto lidí  z armády jsou pověstné neuvěřitelnými výhodami. S jakým vybavením tedy tito vysocí armádní činitelé odcházejí do civilu v případě, že už je armáda nepotřebuje? Jaké mají výhody?

Větší než všichni ostatní. Ale jestli myslíte, že vám tady teď nasázím příslušný zákon, tak to ne.

BT: Ale jsou to asi relativně velké peníze, ne?

Jsou.

BT: A je to tak správně?

Ve zkratce:

Vlasta Parkanová

 • Vystudovaná právnička je od ledna 2007 ministryní obrany za KDU-ČSL.
 • O politiku se začala zajímat s listopadem 1989, kdy zakládala Občanské fórum v Táboře. Do té doby pracovala jako podniková právnička ve Státním plemenářském podniku v Plané nad Lužnicí.
 • V lednu 1990 se stala poslankyní Sněmovny lidu Federálního shromáždění, na konci téhož roku vsotupila do ODA. Za téže stranu neúspěšně kandidovala v dalších volbách. Práci našla nejprve na ministerstvu zahraničních věcí (1992-95), posléze byla ředitelkou sekretariátu náměstka ministra vnitra (do roku 1997).
 • V lednu 1997 se stala ministryní spravedlnosti v trojbarevné vládě ODS, KDU-ČSL, ODA.
 • Na podzim téhož roku, po tzv. Sarajevském atentátu, podali ministři demisi, Parkanová si místo udržela i v úřednickém kabinetu Josefa Tošovského, který vládl do mimořádných voleb v létě 1998.
 • ODA odešla po volbách pozvolna do politického zapomnění a Vlasta Parkanová začala hájit zájmy KDU-ČSL, tentokrát jako poslankyně v parlamentu. Do lidové strany vstoupila v roce 2001.
 • Současná místopředsedkyně KDU-ČSL je vdaná, manžel Zdeněk se zabývá počítačovým a finančním poradenstvím. Mají již dospělou dceru Adélu.
 • Sedmapadesátiletá Vlasta Parkanová, rodným jménem Trnovcová, ráda zpívá, čte a cestuje. Trvalé bydliště má v Sezimově Ústí.

Myslím, že to tak bylo nastaveno za ministra Tvrdíka. A víte, že když se něco nastaví, tak to vrátit...

BT: Je v podstatě nemožné, zvlášť u vysokých důstojníků.

Ano. V podstatě nemožné.

O odchodu Štefky

BT: Tak třeba příklad z loňského roku. S čím odešel  bývalý náčelník generálního štábu Pavel Štefka?

V souladu se zákonem o vojácích z povolání a vzhledem k tomu, že doba služby gen.Ing. Pavla Štefky trvala více než 34 let, vznikl gen. Štefkovi nárok na výsluhové náležitosti - konkrétně jednorázové odchodné ve výši šestinásobku průměrného měsíčního hrubého platu a výsluhový příspěvek ve výši 55% průměrného měsíčního hrubého platu. Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů bohužel nemůžu říci více.

BT: Proč 4hvězdičkový generál armádu opustil? Víme, že byl spojován s několika kontroverzními kauzami, co mu v čele Generálního štábu zlomilo vaz?

Ty kauzy se vyvalily až poté, co generál Štefka odešel a byl na Ministerstvu zahraničních věcí a připravoval se na výjezd na post velvyslance do Uzbekistánu.

BT: V důsledku těch kauz ovšem nakonec nevyjel.

Ale to už je rozhodnutí ministra zahraničních věcí. Já sama jsem generála Štefku poznala jen dva měsíce, z toho byl na jedné značně dlouhé služební cestě v Číně. O tom, že odejde, bylo rozhodnuto za mých předchůdců.

BT: Našla jsem totiž  váš citát na adresu Pavla Štefky - cituji - svalování vlastní odpovědnosti na absenci kontroly je dětinské a v případě vojáka málo zmužilé - konec citace. To není zrovna lichotka, viďte?

Toto jsem řekla na velitelském shromáždění někdy na konci loňského roku a řekla jsem to proto, že se generál Štefka nechtěl přihlásit k té obecné a nekonečné odpovědnosti vedoucího představitele. Jinak mu nemám co vyčítat.

BT: Pavel Štefka působí od září jako konzultant vedoucího úřadu vlády. Je to podle vás správné uplatnění pro generála, jehož minulost v čele generálního štábu je diskutabilní?

Vy po mně chcete, abych hodnotila rozhodnutí Úřadu vlády?

BT: Určitě na to máte nějaký názor.

Já si ani nejsem jistá, zda je tam ještě zaměstnán.Pokud je mi známo, odešel do nějaké soukromé firmy.

BT: A líbilo se vám, když byl zaměstnán na Úřadu vlády?

Já jsem ho nikdy nepotkala.

BT: Tak přesně ale dotaz nezněl.

Já o tom opravdu nic nevím. Mně nepřísluší to posuzovat. Dívám se na něj jako na člověka, který v určité kritické situaci měl říci: K tomuto já se hlásím, i když jsem nic špatného neprovedl. Jako vedoucí pracovník nesu odpovědnost. Místo toho řekl něco v tom smyslu, jak se mám jako tankista vyznat ve fakturách.

Kauza náměstka Bartáka

BT: Máte teď na úřadě další problém. V tisku se objevily zprávy o propojení vašeho náměstka s ruskojazyčnou mafií - co vy na to?

Pro mě to jsou nové informace. Ale je mojí povinností nevycházet jen z mediálních informací. Pokud by zveřejněná fakta měla být bezpečnostním rizikem, je na NBÚ, aby se vyjádřil, zda bezpečnostní prověrka pana náměstka Bartáka je stále vyhovující.

BT: Na bezpečnostní prověrce pana náměstka Bartáka je zajímavé, že mu ji udělil muž, který dnes pracuje jako jeho poradce u vás na ministerstvu. Totiž bývalý ředitel NBÚ Jan Mareš. Není to zvláštní?

Nemohu to komentovat jinak, než že pan Mareš nezastává žádnou funkci, která by byla v personální kompetenci ministryně. Čili je zcela na vůli náměstka Bartáka, jestli ho zaměstná. Navíc současné vedení NBÚ tuto skutečnost zná. A jestli to NBÚ ví a nechává prověrku pana náměstka Bartáka v platnosti, tak pro mě je to autorita, kterou prostě musím respektovat.

BT: A vy z postu ministryně nemůžete požádat o znovuudělení prověrky pana náměstkovi, jestliže přijdou nové informace?

Je povinností NBÚ to kontinuálně sledovat. Sledují i otevřené zdroje, takže pokud jsou pro ně tyto informace nové, prověřovat je budou.

BT: A jaký je pan náměstek Barták člověk? Jste jeho přímá nadřízená, takže ho jistě znáte dobře.

A jak to souvisí s bezpečnostními riziky?

"Náměstek za ODS"

BT: Nijak, jen mě zajímá, jaký je člověk.

Zajímá vás tedy rovina pracovní a osobně-lidská. Pokud jde o tu pracovní, je to člověk velmi výkonný a fundovaný. A pokud jde o tu druhou rovinu, nepřísluší mně ji hodnotit. Pan náměstek Barták tu byl už za první Topolánkovy vlády, je to člověk blízký premiérovi, oba se k tomu hlásí. Je to náměstek, který tu je za ODS. Takže hodnotit tuto jeho rovinu patří jiným lidem.

BT: Nicméně tento náměstek v roce 2002 podle veřejných zdrojů převedl část svého podílu v jisté firmě na velmi obávaného ruského mafiána Korpljakova - o tomto obchodu už online deník Aktuálně.cz informoval v roce 2006. Váš náměstek Barták tvrdí, že nevěděl, v jakých rukách jeho podíl skončí. Připadá vám normální prodávat kus firmy a nevědět komu?

To neumím posoudit. Já jsem v životě žádné podíly ve firmách neprodávala a v tomhle světě jsem se nikdy nepohybovala. A upřímně řečeno je to snad trest osudu, že se do tohoto světa musím ponořovat.

BT: Váš náměstek Barták měl tu  firmu s panem Labským, který je dnes bezpečnostním ředitelem ve zbrojovce Vsetín, která  vám dodává strategické zbraně. Přitom vy jste řekla, že personální propojení vedoucích představitelů soukromých zbrojovek a Ministerstva obrany není jistě žádoucí ani etické. Takže teď tu máme náměstka, který se nechová žádoucím způsobem ani eticky?

Jenže vy citujete jen část mého výroku. Já jsem řekla,  že takové propojení jistě není žádoucí ani etické, ale že ze samotného faktu personálního propojení nelze příliš mnoho dovozovat. A ještě dodám, že Česká republika je malá, lidé, kteří se pohybují ve zbrojním průmyslu se navzájem znají a je propojena svým způsobem celá ta bezpečnostní komunita.

Každý zná každého

BT: To znamená každý zná každého?

Svým způsobem. Jen z tohoto faktu těžko něco dovozovat. Pokud zná někdo jiná fakta, tak prosím je tu od toho NBÚ nebo policie.

BT: Ještě že máme NBÚ. Vy jako ministryně nejste zodpovědná za to, koho na ministerstvu zaměstnáváte?

Já jsem se nechala svým bezpečnostním ředitelem ujistit o tom, že NBÚ se tím musí sám od sebe zabývat. Současně jsem ho pověřila, aby vešel v kontakt s NBÚ, což on bezpochyby udělá.

Pro lepší orientaci jsme rozhovor rozdělili do několika částí:
Zde ministryně hovoří o podpoře Mirka Topolánka
Zde si můžete přečíst, proč posílat Čechy bojovat do ciziny
V této části Parkanová komentuje politiku Jiřího Čunka
A zde vysvětluje, proč by zazpívala i píseň pro Obamu

autor: Barbora Tachecí | 23. 11. 2008 19:08

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama