Památkáři: Letná je pro Kaplického blob nejlepší

Kateřina Eliášová
26. 2. 2008 23:35
Atypická knihovna panorama Prahy nenaruší
Knihovna tam, kde má podle památkářů být - na Letné
Knihovna tam, kde má podle památkářů být - na Letné | Foto: NK

Praha - Kaplického chobotnice pražskému panoramatu neuškodí, Letná je nejlepší možnou variantou. Tento verdikt vydali památkáři, kteří na požádání týmu Národní knihovna odpověděli na jejich otázky.

Formulovali je do závěrečné zprávy, kterou se redakci Aktuálně.cz podařilo získat. Názory památkářů dosud nebyly známé.

Skupina, v níž zasedli například zástupci Národního památkového ústavu, pražského magistrátu či Klubu za starou Prahu, dospěli k jednoznačnému závěru. "Z památkového hlediska lze pokračovat v přípravě stavby v navržené podobě," stojí v jejich závěrech.

Narušení panoramatu? Nehrozí

Památkáři tak vyvracejí námitky zejména pražských politiků, že blob výrazně uškodí unikátnímu pražskému panoramatu. Vyjádřili se také k otázce mezinárodní soutěže, kterou částečně napadají někteří právníci.

"Myšlenku, uspořádat při úvahách o stavbě Národní knihovny mezinárodní soutěž, pokládá Skupina za správnou," tvrdí památkáři.

Památkáři dostali od hlavního týmu Národní knihovna, ve které zasedá například odpůrce blobu, primátor Prahy Pavel Bém, ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek či architek Jan Kaplický, celkem 12 otázek.

Ty nakonec zúžili na čtyři základní.

1. Umístění novostavby v dané lokalitě nebo jinde

Podle památkářů se na Letné, kde má blob stát, už od konce 1. světové války počítalo se stavbou kulturního účelu. Podle nich je umístění knihovny zde dobré: na Letnou je  možné jak dojít pěšky, tak snadno přijet městskou hromadnou dopravou.

"Členové Skupiny nepovažují vytipovanou lokalitu za všeobecně ideální, ale nesdílejí ani názor, že by byla zcela nevhodná," tvrdí.

Jejich závěr: V omezeném výběru možných lokalit a z výše uvedených hledisek (dostupnost, blízkost vysokých škol) je zvolené místo pro novostavbu Národní knihovny pravděpodobně nejlepší variantou řešení.

2. Otázka, zda je návrh vhodný ve vybraném území

"Skupina v té souvislosti podotýká, že po zveřejnění výsledků soutěže došlo k vyslovení řady názorů, které svědčily o elementárním nepochopení rozdílu mezi individuální stavbou soukromého určení a mezi celospolečenskou veřejnou zakázkou," stojí ve zprávě.

Jejich závěr: Skupina si uvědomuje, že vítězný architektonický návrh představuje spíše rozchod s tradicí, než její "konservativní" zachování, ale tuto skutečnost nepociťuje a priori jako negativní.

3. Otázky dopadu realizace stavby na prostorové vazby, měřítko a zastavění bližšího a širšího okolí a zda jde o sourodý prvek zástavby v dané lokalitě

Památkáři jsou si vědomi toho, že v okolí blobu jsou spíše menší domy, upozornili ale i na to, že už dříve významní architekti postavili poblíž větší stavby.

"Monumentální měřítko ovšem použil na stejném místě před druhou světovou válkou i Josef Gočár v případě projektu Státní galerie, popř. Kamil Roškot v případě budovy ministerstva na opačném konci Letné," vysvětlují památkáři.

Jejich závěr: Pokud na tomto území má stát stavba významného veřejného kulturního účelu, pak ovšem ani nelze očekávat, že by mohla navázat na měřítko dosavadních drobných okolních staveb. Pokud se návrh tomuto měřítku z podstaty svého poslání vymyká tak, jako se to stalo u vítězného návrhu budovy Národní knihovny, nelze tento fakt sám o sobě shledávat závadným.

4. Otázky týkající se zejména širších vztahů novostavby v panoramatu historické Prahy

Památkáři upozornili na to, že dosavadní nákresy a vizualice nebyly přesné. Proto si to, jak blob do panoramatu zasáhne, ověřili koncem ledna pomocí jeřábu, na který umístili kvádr simulující vršek budoucí knihovny.

"Ověření přineslo některé překvapivé, byť částečně očekávané výsledky. Kvádrový objekt, nebyl z většiny stanovišť buď vidět vůbec, nebo se objevoval jen v průhledech neolistěných stromů. Panoramata z Hlávkova, Štefanikova, Čechova, Mánesova a Karlova mostu návrh neovlivňuje, což prakticky anuluje platnost dosavadních vizualizací," napsali památkáři.

Jejich závěr: Na konkrétní otázku, zda navrhovaná novostavba neovlivní panoramata historické Prahy, odpovídá Skupina v tom smyslu, že k nežádoucímu ovlivnění nedojde vůbec nebo jen ve velmi malé míře.

Tři skupiny

Hlavní tým Národní knihovna sbíral více ja tři měsíce názory tří pracovních skupin: právníků, architektů a památkářů. Jediní právníci nedospěli k jednotnému stanovisku, architekti se jednomyslně shodli.

Výsledky jejich práce má tým zveřejnit ve středu.

Foto: Future Systems
Čtěte také:
Známe tajné závěry právníků: Kaplického blob je riziko
Nová stížnost na blob. Verdikt se může oddálit
Verdikt o Kaplickém: Hledají se důvody, jak říct ne
 

Právě se děje

Další zprávy