Odsoudil dva poslance. Kdo je soudce "véček" Šott

Tereza Šídlová
13. 4. 2012 10:40
Jan Šott vynesl přelomový verdikt nad Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou
Soudce Jan Šott.
Soudce Jan Šott. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Jan Šott má pověst neohroženého soudce, v minulosti poslal do vězení například člena Berdychova gangu.

V pátek dopoledne ale vynesl s odstupem nejslavnější verdikt své dosavadní kariéry. Šéfa poslaneckého klubu Věcí veřejných Víta Bártu odsoudil za podplácení k osmnáctiměsíčnímu podmíněnému trestu s třicetiměsíčním odkladem a poslance Jaroslava Škárku k tříletému vězení a desetiletému zákazu činnosti poslance.

Aktuálně.cz mluvilo s Šottem po březnovém prvním stání, kdy se dozvěděl o existenci další z dlouhé řady "tajných" nahrávek.

Ve tváři soudce byl patrný nadhled, i když vysvětloval přítomnost kamer během hlavního líčení, které prezident Václav Klaus označil za "absurdní reality show" a "ničivý prvek vůči politickému systému v České republice".

"Svým způsobem se dá říct, že i snaha vést toto řízení co nejtransparentněji a umožnit co nejširší přístup veřejnosti je, myslím, nejlepší sebeobranou, kdyby někoho napadlo mě v této záležitosti ovlivňovat," říká soudce Šott.

Soudce už také dříve Klausovi rázně oponoval. Uvedl, že nechápe, zda prezidentovi vadí to, že soud probíhá, nebo že je mu přítomná veřejnost.

Jsem transparentní

A.cz: Nesetkal jste se v procesu se snahami ovlivnit vás? Nevolají vám například lidé spojení s obžalovanými?

Opravdu jsem se s něčím takovým nesetkal a jsem tomu rád.

A.cz: V případu, který je plný sledování a "tajných" nahrávek, nepropadl jste obavě, že i vás by mohli sledovat?

Nemám ten pocit, ale neotáčím se a podrobně to nezkoumám. Nevšiml jsem si ničeho a ani jsem si nevšímal.

A.cz: Necítíte se tedy pod tlakem?

Osobně na sebe necítím žádný, nikdo se mě nesnažil ovlivňovat. Svým způsobem se dá říct, že i snaha vést toto řízení co nejtransparentněji a umožnit co nejširší přístup veřejnosti je, myslím, nejlepší sebeobranou. Protože na konci řízení budu muset odůvodnit rozhodnutí, ať už bude jakékoli. Nejlepší možnou obranou pro soudce, aby se zamezilo různým spekulacím, je možná to, aby bylo vidět, že odůvodnil to, co se v jednací síni odehrálo.

A.cz: Je to pro vás výjimečný případ? Z pohledu zájmu veřejnosti a médií?

Není to první mediální zájem, který za svou praxi zažívám. Jsem si vědom toho, že je to mimořádně mediální případ. Pokud jde o mě, tak já sem nastoupím ráno v osm třicet, končíme kolem páté, pak si musím pročíst výpovědi svědků na druhý den, takže ani nestíhám sledovat mediální reakce.

Výroky politiků nečtu

A.cz: Jak vnímáte výroky politiků na adresu procesu? Nevnímáte to jako tlak?

Necítím žádný tlak v tomto směru, vyjádřil jsem se k publikovanému výroku pana prezidenta. Výroky předsedy vlády jsme ani nečetl.

A.cz: Zaznamenal jste v průběhu líčení závažné nové důkazy, které by vás přesvědčily? Co říkáte například novým a novým nahrávkám?

Už výpovědi obou obžalovaných jsou velmi důležitými důkazy. Totéž platí pro výpovědi svědků. Všichni svědci, kteří vypovídali, vypovídali k podstatným věcem. Otázka je, kolik si toho pamatují, kolik ne, ale výslechy byly důležité. V tom dalším stádiu bude důležité konfrontovat to, co jsme slyšeli, i s listinnými důkazy a s něčím, co bude objektivnější.

A.cz: Co se děje s nahrávkami, které se objevily během líčení?

Záleží na významu nahrávek. Pokud jde o nahrávku, kterou předložil pan Škárka, bude určitě důležité, jestli byla nějak upravována. Zatím jsem ji neviděl. Z toho, co říkal pan Škárka, není z nahrávky jasná klíčová pasáž. Pak je otázka, jestli je možné ji vyčistit. Další otázka, zda je možné zjistit, kdy byla pořizovaná. To je určitě důležitý důkaz.

A.cz: Jak s ní tedy naložíte? A co bude s tou, kterou v pátek předložil svědek Pavel Pertlíček, někdejší detektiv ABL?

Tyto věci nemohu dělat sám, musím nahrávku předložit znaleckému zkoumání. Dám ji standardně na kriminalistický ústav. Pokud jde o další nahrávky, už v samotném spisu jich byla celá řada. Záleží na tom, zda se jedná o důležitý důkaz. Jestli je nahrávka zpochybňována, nebo není. Ta, co dnes předložil pan Pertlíček, nevím zatím, co tam přesně je. Ale z jeho výpovědi jsem pochopil, že se nebude jednat o takový důkaz, u nějž by bylo klíčové ji zkoumat. Pokud se objeví nějaká nová nahrávka, tak se na ni podívám, pokud bude mít nějaký význam, tak ji tu pustíme.

Odmítám kabinetní justici

A.cz: Objevila se kritika, že jste do jednací síně vpustil kamery. Nebyl nějaký okamžik, kdy jste pochyboval o svém rozhodnutí případ takto otevřít?

Samotná veřejnost procesu je jasně daná zákonem, veřejnost je možné vyloučit jen ze zákonných důvodů, žádný z nich nepřichází v úvahu. Dal se očekávat velký mediální zájem. Když se jedná o veřejné projednání, tak jsem podle zákona povinen zajistit, pokud je to možné, aby veřejnost měla adekvátní přístup k tomu jednání. Pak je potřeba větší jednací síň a nastěhovat lavice. Normálně je tu méně lavic, takže jsme vybydleli jinou jednací síň.

A.cz: Jak je to s přítomností kamer v jednací síni? Nemůže poškozovat zájmy zúčastněných?

Jediná sporná otázka, která před námi stála, byla ta, zda se povolí fotoaparáty a kamery v jednací síni. To je vždy na zvážení předsedy senátu. Je logické, že je veřejný zájem na projednávání té věci, a je také logické, že nám záleží na tom, aby tato věc byla projednána co nejvíc transparentně, aby to nepůsobilo jako kabinetní justice.

A.cz: Nemůže to ovlivnit průběh jednání?

Novináři se chovají slušně a nijak to nebrání obžalovaným ve využívání jejich práva na obhajobu. Ve většině případů bych byl zdrženlivější, protože se jedná o důležité otázky týkající se obžalovaných. Jakýkoli trestní proces je pro obžalované nepochybně zatěžující, drtivá většina lidí navíc nemá zkušenosti s vystupováním před kamerami a asi by to jejich právo na obhajobu mohlo narušovat. Ale v tomto případě je z celého líčení patrné, že obžalovaným nahrávání hlavního líčení nijak nebrání v tom, aby prezentovali svoji obhajobu, a nemá to negativní vliv na jejich psychiku, alespoň viditelně ne.

 

Právě se děje

Další zprávy