reklama
 
 

Odposlechy stát překračuje všechny meze, řekli soudci

17. 10. 2007
Soud nemá sloužit jako pomocník státu
Doporučujeme

Brno - Že se v Česku zneužívá institut trestního oznámení, není nová zpráva. Ústavní soudci však dnes řekli, že se stejného prohřešku dopouští i stát: Když si objedná odposlechy, kterými až dodatečně získá podklady pro trestní stíhání.

Jde o další svědectví na téma, že odposlechy se v Česku pořizují nanejvýš neprůhledným způsobem.

Ústavní soudci stát kritizovali v dnešním rozhodnutí, jímž označili za nezákonný postup policie a soudu při sledování telefonních hovorů advokáta Jaroslava Čapka. Čapek zastupuje šlechtice Františka Oldřicha Kinského v restitučních sporech o vydání miliardové majetku.

Soudci kritizovali postup státu, který má v civilních sporech postavení žalovaného a je tak v rovném postavení s dalšími účastníky sporu. "K hájení těchto zájmů státu je personálně i finančně ze státního rozpočtu vybavován," uvedl soudce Jiří Nykodým.

Vylepšování postavení za pomoci policie

Je-li, jako v případě Jaroslava Čapka, který se státem vede spory o vydání majetku - zahájeno s Čapkem ještě trestní řízení, svádí to podle ústavních soudců k myšlence, že si stát chce vylepšit v podobných sporech své postavení.

"A to minimálně získáním informací prostředky orgánů činných v trestním řízení a dalších mocenských složek, nejde-li přímo o pokus o zastrašení druhého účastníka řízení. Takový postup je v demokratické společnosti zcela nepřijatelný a je hodný odsouzení," uvedli ústavní soudci.

V případě trestního řízení proti Jaroslavu Čapkovi nejde v Česku o ojedinělý případ. "I jinými účastníky řízení, než je stát, je zneužíván institut trestního oznámení k ovlivnění procesu," uvedli soudci.

A když v případě Jaroslava Čapka bylo nakonec trestní řízení podle ústavních soudců zcela správně zastaveno, je to příklad varující.

"Pro demokratický vývoj země je varující, že se tak stalo až po masivním, zřejmě i neobyčejně nákladném a zcela zbytečném trestním řízení, které od počátku nemělo být vůbec vedeno," uvedl soudce Jiří Nykodým.

A je nepřípustné, aby se v takových případech, kdy je vedeno trestní řízení pouze na základě trestního oznámení, bez konkrétních důkazů a indicií, soud povolující odposlechy dostal do role pouhého pomocníka žaloby. "Soud musí být vždy nestranný," uvedli ústavní soudci.

Jenom oznámení nestačí

"Pouhé trestní oznámení samo o sobě nepostačuje k nařízení odposlechů," uvedl soudce Nykodým.

Podle Jaroslava Čapka, který to, že jeho telefonní hovory sleduje policie zjistil náhodně, tak z dnešního rozhodnutí ústavních soudců tak vyplývají jasně pravidla, jak má policie při žádostech o povolení odposlechů vlastně postupovat.

Tým kriminalistů Majetek mohl podle něj nezákonně sledovat více osob. Advokát dodal, že jeho klienti měli v minulosti pocit, že jsou odposloucháváni, konkrétní důkazy ale pro to nemá.

Související

  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama