Obžaloba: Janoušek bral i šest milionů měsíčně od firmy, jež podváděla pojišťovny

Jan Horák Jan Horák
24. 3. 2021 6:00
Politický podnikatel Roman Janoušek podle státního zástupce finančně těžil z promyšleného plánu čtyř podnikatelů, kteří zařídili pro jeho firmu Chambon příjem stovek milionů z veřejných peněz. Na záměru měla podílet i lékařka Soňa Peková. Vyplývá to z obžaloby, kterou deník Aktuálně.cz získal. Hlavní líčení proti celkem pěti obžalovaným začne u pražského městského soudu v červnu letošního roku.
Politický podnikatel Roman Janoušek.
Politický podnikatel Roman Janoušek. | Foto: Ludvík Hradilek

Roman Janoušek byl jedním z klíčových hráčů pražského byznysu a politiky v první dekádě nultých let, kdy osm let řídil hlavní město jeho přítel Pavel Bém (ODS). V té době založil a také vlastnil firmu Chambon. Společnost prováděla laboratorní vyšetření krevních vzorků, podle státního zástupce tak ovšem činila neoprávněně. Od pojišťoven za to přijala více než 200 milionů korun.

Peníze podle obžaloby zčásti inkasoval Janoušek, který se ve vlastní firmě zaměstnal. Výplata mu chodila od června 2009 do ledna 2011. Sjednal si pro sebe úvazek 20 hodin týdně coby ekonomicko-právní poradce. Mzdu si nejprve stanovil ve výši 30 tisíc korun měsíčně, ale k vyplacení v této výši došlo jen jednou. Následně si určil příjem jeden milion za měsíc. Pravidelně si však vyplácel násobky této částky.

"S vědomím hrubého nepoměru mezi objemem přijatých finančních prostředků a faktickým obsahem jeho pracovněprávního vztahu ke společnosti Chambon, a. s., který byl pouze formální a fakticky bezobsažný a jeho jediným účelem bylo pouze vytvořit mu podmínky pro přístup k neoprávněnému majetkovému prospěchu," stojí v obžalobě, kterou deník Aktuálně.cz získal a z níž vyplývají nové podrobnosti kauzy.

62 milionů čistého pro Janouška

Janoušek si podle žalobce vyplatil celkem 62,507 milionu korun čistého. Nejvíc inkasoval v lednu 2010, kdy od své firmy přijal šest milionů korun. Třikrát za měsíc pobíral více než čtyři miliony a osmkrát více než tři miliony. Naposledy si v lednu 2011 vyplatil 4,25 milionu. "Přičemž si byl vědom toho, že tyto prostředky pocházejí z trestné činnosti (…) vykazující znaky zvlášť závažného zločinu podvodu," píše se v obžalobě.

Podal ji Alexandr Dadam z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Právě on dozoroval vyšetřování, když policie případ rozkrývala. Na začátku celého příběhu podle něj stála domluva podnikatelů Petra Ullricha, Luboše Paška a lékařky Soni Pekové z února 2009. Ullrich s Paškem řídili představenstvo firmy, Peková byla odbornou zástupkyní společnosti.

"Se záměrem dosáhnout neoprávněného majetkového prospěchu vylákáním úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění za neoprávněně vykázané laboratorní výkony a na základě společné dohody směřující k dosažení tohoto záměru," popsal žalobce Dadam jejich plán s firmou Chambon. Hned v dubnu se stala Peková zaměstnankyní, další měsíc ji následovali Ullrich s Paškem a Janouškem.

Registrace se zaměstnanci, kteří nebyli

Ještě předtím, 9. února 2009, vkročil Petr Ullrich do budovy pražského magistrátu na odbor sociální péče a zdravotnictví. Nesl tam dvě žádosti. V první chtěl registrovat Chambon jako nestátní zdravotnické zařízení, druhá sloužila k vydání souhlasu s poskytovanou péčí. Firma se měla podle povolení věnovat vyšetření v oborech lékařská mikrobiologie, hematologie, klinická biochemie a lékařská genetika.

Jenže v druhé žádosti podle žalobce Ullrich lhal. Její součástí byla jména osmi lékařů a odborníků, kteří měli doložit způsobilost firmy k praxi. Nikdo z nich však v Chambonu nepracoval. Magistrát přesto oběma žádostem vyhověl. Hned v březnu společnost po další žádosti úspěšně prošla na magistrátu výběrovým řízením na poskytování péče a její úhradu ze zdravotního pojištění.

Na základě výběrového řízení uzavřel Ullrich mezi červencem 2009 až dubnem 2010 kontrakty se šesti zdravotními pojišťovnami, některé smlouvy měly zpětnou účinnost už k dubnu 2009. Ještě předtím však Chambon potřeboval, aby mohl nabízené služby zajistit. Neměl žádné vybavení a kromě Pekové ani odborný personál. V tomto bodu vstoupil do příběhu další obžalovaný - lékař Tomáš Kozák.

Spojkou pro Chambon špičkový lékař

Profesor Tomáš Kozák je 14 let přednostou I. hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přednáší i na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pro Petra Ullricha z Chambonu byl tehdy důležitý z jiného důvodu. Vedle Pekové držel většinový podíl ve firmě Medeana. Byl také jejím jednatelem. S Ullrichem si podali ruku na to, že Medeana poskytne Chambonu své zázemí, vybavení a zaměstnance.

"V prostorách pronajatých a s vybavením pronajatým společností Chambon prováděli zaměstnanci společnosti Medeana veškerá laboratorní vyšetření ve zdravotnictví pro společnost Chambon, včetně vyšetření extrahumánního genomu, tedy určení mikrobiálního patogenu," stojí v obžalobě. Právě lidi z Medeany zanesl Ullrich do žádosti pro Chambon, kterou nesl na magistrát.

Spolupráce probíhala podle obžaloby tak, že Medeana prováděla vyšetření, fakturovala je Chambonu a do Chambonu proudily peníze od pojišťoven. Z naprosté většiny se v krevních vzorcích prověřovala přítomnost extrahumánního genomu, což jsou třeba infekční viry či bakterie. Jenže na taková vyšetření neměla Medeana registraci, stejně jako si je podle smluv nesměl Chambon nechat proplácet.

V hlavní roli Peková

V tomto ohledu sehrála podle žalobce klíčovou úlohu Soňa Peková. Měla to být ona, kdo Chambon u pojišťoven přikryla. "O proběhlých vyšetřeních zaslala (pojišťovnám, pozn. red.) elektronicky (…) v návaznosti na s nimi uzavřené smlouvy elektronický seznam výkonů k jednotlivým pojištěncům (…), ve kterých provedená laboratorní vyšetření extrahumánního genomu vykázala záměrně nepravdivě kódem 94123 - PCR analýza lidské DNA."

Jinými slovy Chambon z pohledu žalobce vykázal provedení jednoho testu a výhodněji si nechal proplatit jiný. Právě na PCR analýzu lidské DNA měl Chambon podle dohod s pojišťovnami oprávnění. Chambon a Medeana takto spolupracovaly do září 2010, poté až do února 2011 zvládal Chambon testy vlastními silami.

Lékařka Soňa Peková.
Lékařka Soňa Peková. | Foto: DVTV

"Takto zatajila skutečnou povahu vykazovaných vyšetření před osobami oprávněnými jednat za dotčené zdravotní pojišťovny i před osobami oprávněnými z titulu svého zařazení zasílané seznamy výkonů přijímat, zpracovávat a rozhodovat o jejich proplacení," podotkl k jednání Pekové s pojišťovnami žalobce.

Chambon za svou činnost inkasoval 296,88 milionu korun. Samotné firmě náleželo 4,2 milionu, společnosti Medeana připadlo 3,8 milionu. Valnou část zbytku si rozdělilo pět nyní obžalovaných aktérů případu. Janoušek si dle obžaloby nechal zmíněných 62,5 milionu, Ullrichovi zůstalo 46,6 milionu, Pašek dostal 46 milionů, Peková si přišla na 28,5 milionu a Kozák inkasoval 27,9 milionu.

Podvod za 239 milionů korun

Zmíněné peníze od pojišťoven nebyly všechny vyplacené za podvodné testy, uvádí státní zástupce. Vypočítal, že Chambon nechal provést oprávněná a pravdivě vykázaná vyšetření za 57 milionů korun. Nelegálně podle žalobce Dadama připravila firma šestici pojišťoven o 239,1 milionu. "U těchto vyšetření jsem přesvědčen, že byla vykazována podvodně," řekl Aktuálně.cz.

Z jeho pohledu tratila na podvodném jednání nejvíce Všeobecná zdravotní pojišťovna, jež na úhradách vyplatila 188,4 milionu korun. Dalšími byly Oborová zdravotní pojišťovna (20,8 milionu), Vojenská zdravotní pojišťovna (13,9 milionu), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (9,8 milionu), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (4,7 milionu) a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (1,6 milionu).

Státní zástupce Alexandr Dadam.
Státní zástupce Alexandr Dadam. | Foto: Česká televize

"Dále se (…) ještě pokusili neoprávněně vylákat na úhradách z prostředků veřejného pojištění za předmětné výkony od Všeobecné zdravotní pojišťovny (…), od Oborové zdravotní pojišťovny (…), Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (…), Vojenské zdravotní pojišťovny (…) celkem 77 414 562,76 Kč, kdy tyto vykázané výkony byly zdravotními pojišťovnami odmítnuty a neproplaceny," píše žalobce.

Roman Janoušek se bude u soudu zodpovídat z podílnictví (dnes podstatu tohoto deliktu zahrnuje kvalifikace legalizace výnosů z trestné činnosti), za které mu při uznání viny hrozí až osm let vězení. Petr Ullrich a Luboš Pašek jsou obžalovaní z podvodu, kde je sazba až deset let. Soňu Pekovou a Tomáše Kozáka žalobce poslal k soudu za podvod a neoprávněné podnikání, což lze potrestat až deseti lety za mřížemi.

Peková: Obžalobu si se zájmem vyslechnu

"Mohu zopakovat, že klient se ničeho nedopustil," řekl Aktuálně.cz Janouškův advokát Lukáš Trojan. Už dříve upozornil, že jeho klient pobíral v Chambonu legálně mzdu, kterou danil. "V Chambonu jsem byla zaměstnancem, v řídicích strukturách společnosti jsem nepracovala, moje práce byla čistě odborná," sdělila Aktuálně.cz Peková. K soudu si prý půjde se zájmem poslechnout, co "relevantního" na ni obžaloba má.

Obdobně mluví i právní zástupci podnikatelů Ullricha a Paška. Podle nich ke škodě nedošlo, protože testy se uskutečnily. "Od počátku obvinění odmítáme, stejně jako způsob dosavadního vedení řízení proti klientovi. Vítám, že se věc konečně po sedmi letech dostala před nezávislý soud," řekl před časem Aktuálně.cz Paškův advokát Prokop Beneš.

"Pokud je to shodné nebo podobné s tím, co mi kladla za vinu policie, cítím se určitě nevinný. Jsem přesvědčený, že bude nakonec mé jméno očištěno," vyjádřil se už dříve k obžalobě pro Aktuálně.cz profesor Kozák. Údajně tehdy nevěděl, že Chambon vlastní Janoušek. Ale ani tak by proti jeho vlastnictví podle svých slov nic nenamítal. "Neměl jsem tušení, že tato osoba bude vnímána v tak negativním kontextu jako dnes," dodal.

U Městského soudu v Praze začne hlavní líčení 23. června, případ vyřizuje soudce Tome Frankič. "Zatím je hlavní líčení nařízeno na celkem 11 dní," řekl Aktuálně.cz mluvčí instance Adam Wenig.

Firmu Chambon Janoušek roku 2013 prodal. Změnila název na synlab genetics, později zkrachovala a v roce 2019 zanikla. Janoušek už dostal 4,5letý trest za sražení ženy v opilosti, nyní ho má přerušený do dubna letošního roku.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 58 minutami

Ondra a Adamovská jsou mistry republiky v boulderingu

Olympionik Adam Ondra a Eliška Adamovská vyhráli mistrovství republiky v boulderingu. Oba favorizovaní sportovní lezci ve finále šampionátu ve Slaném pokořili jako jediní všechny čtyři cesty.

Za bývalým mistrem světa v boulderingu i v lezení na obtížnost Ondrou, který v Tokiu nenaplnil medailové ambice a v olympijském finále skončil šestý, skončil hlavní soupeř Martin Stráník. Ten měl "topy" tři. Bronz získal Štěpán Volf.

Adamovská, jež v červenci vyhrála v Brianconu závod Světového poháru v obtížnosti, dnes ve Slaném zvítězila před Michaelou Smetanovou a Markétou Janošovou.

Další zprávy