NKÚ: Ministerstvo zemědělství rozdalo na dotacích 1,4 miliardy, ale neřešilo smysl projektů

ČTK ČTK
1. 8. 2016 8:23
Ministerstvo zemědělství rozdělilo v letech 2007 až 2014 na dotacích určených na vzdělávání a poradenství 1,4 miliardy korun, ačkoliv nemělo představu, čeho chce podporou dosáhnout. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Reakci ministerstva zjišťujeme. Kontroloři se zaměřili jak na evropské dotace poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova, tak na národní dotace a dotace určené nestátním neziskovým organizacím.
Nejvyšší kontrolní úřad.
Nejvyšší kontrolní úřad. | Foto: Martin Svozílek/Economia

Praha - Za sedm let podpořilo ministerstvo zemědělství vzdělávací a poradenské programy částkou 1,4 miliardy korun, podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) si ale nestanovilo strop výdajů a ani cíl, kterého chtělo dotacemi dosáhnout.

Nejhůře podle NKÚ dopadla oblast dotací určených pro neziskové organizace. O těchto dotacích rozhodovaly do roku 2013 jednotlivé odbory ministerstva, a to každý podle svého uvážení a bez společných pravidel. Od roku 2013 ministerstvo sice už mělo pravidla pro výběr projektů, přesto ale k získání dotace stačilo předložit jen velmi obecné a stručné informace o projektu a jeho souhrnných nákladech. "Z tak obecných žádostí nemohlo ministerstvo zemědělství posoudit, jestli je projekt kvalitní a dává smysl, a tedy jestli by měl dotaci získat," míní kontroloři.

Ministerstvo si podle NKÚ ani nestanovilo strop výdajů, které bylo ochotné žadatelům proplatit. Dotaci tak získaly velmi rozdílné projekty. Například u vzdělávacích projektů pro děti se velmi výrazně lišily náklady na jednoho účastníka. Zatímco účast jednoho dítěte na vzdělávací akci Poznávej les všemi smysly vyšla na 30 korun a u akce Zemědělství žije pak na 40 korun, tak v případě slavností Rok na vsi to bylo 1400 korun na jednoho účastníka.

35 konzultací za dva roky

Nedostatky odhalili kontroloři i u národních dotací. Z nich ministerstvo financuje například krajská informační střediska, která mají bezplatně poskytovat informace o zemědělství a rozvoji venkova. V praxi se jedná obvykle o pronajatou kancelář, kde pracovník poskytuje konzultace. "Množství takto poskytnutých konzultací bylo ale v kontrolovaném období mizivé," uvedl NKÚ.

Krajské informační středisko Středočeského kraje poskytlo od roku 2010 do roku 2012 jen 35 osobních konzultací. Další konzultace poskytlo například pomocí 92 e-mailů a 59 telefonních hovorů. Cena jedné konzultace v roce 2010 vycházela na 11 000 korun, v letech 2011 a 2012 pak na 4500 korun. Celkově přispěl stát na provoz těchto center v letech 2007 až 2014 více než 45 miliony korun. Podle NKÚ jsou tato centra nepotřebná a jejich funkci by měly plnit jiné, už existující instituce.

Určité nedostatky odhalili pracovníci NKÚ i u evropských dotací. Ministerstvo podle kontrolorů vybíralo projekty jen podle formálních kritérií, aniž hodnotilo jejich reálný smysl a kvalitu. Do roku 2013 resort také nestanovil maximální možnou částku, kterou mohli získat lektoři a přednášející na vzdělávacích akcích. V roce 2013 pak ministerstvo stanovilo limit na 5000 korun za hodinu, od roku 2014 ho snížilo na 2000 korun za hodinu.

 

Právě se děje

Další zprávy