Kroupa z Paměti národa: Je naší povinností nezapomenout

Libor Stejskal Libor Stejskal
8. 11. 2013 10:36
17. listopadu budou na pražském Žofíně oceněni další čtyři Hrdinové Paměti národa.
Foto: Aktuálně.cz

Praha - Již počtvrté budou osobnostem, které během svého života našly odvahu postavit se zlu, uděleny ceny Paměti národa. Na slavnostním večeru v pražském Žofíně je 17. listopadu převezmou Dana Němcová, Felix Kolmer, Jiří Stránský a František Wiendl. Příběhy letošních laureátů ztvární mladí filmoví tvůrci pod vedením známé polské režisérky Agnieszky Holland, autorky filmového zpracování příběhu Jana Palacha (přenos ze Žofína vysílá od 21.20 ČT1). „Je naší povinností nezapomínat," vysvětluje smysl projektu Paměť národa jeho duchovní otec Mikuláš Kroupa, zakladatel Post Bellum. Aktuálně.cz je mediálním partnerem cen Paměti národa.

Jak vlastně vznikl nápad založit Post Bellum, tedy zaznamenávat vzpomínky pamětníků a jejich prostřednictvím skládat obraz minulého století?  

Vznik Post Bellum provází několik událostí, které dohromady vytvořily živnou půdu pro myšlenku, jejíž naplnění nakonec dosáhlo rozměrů, které nás samotné překvapují, motivují a vlastně i zavazují. V letech 2001-2002 jsem končil základní vojenskou službu, během níž jsem pracoval jako redaktor v Agentuře vojenských informací a služeb, a díky tomu měl i svůj vlastní pořad v rozhlase. Jeho prostřednictvím se armáda snažila veřejnosti představit v trochu jiném světle, než jak ji lidé znali za totality.Vymyslel jsem si tehdy mimo jiné rubriku Když jsem já sloužil… a začal obcházet různé zajímavé lidi, kteří mně vyprávěli své zážitky z vojny.  A najednou jsem začal objevovat neuvěřitelně dobrodružné strhující příběhy válečných veteránů a zároveň si uvědomil, že tyto příběhy nesnesou takové to standardní novinářské zpracování „co, kdy kde", ale je třeba zachovat je v jejich plné autenticitě, nesestříhané celoživotní vzpomínky.

Dalším důležitým momentem byl dopis několika válečných veteránů, který někdy v té době přišel řediteli Českého rozhlasu.  Psali v něm, že se již cítí staří, unavení a nemají sílu sepsat (či dokončit) své paměti a jestli by rozhlas neměl zájem jejich vzpomínky nahrát. Ten dopis jsem dostal nakonec na stůl já coby „vojenský" redaktor a spolu s dalšími, kterým jsem jej ukázal a mezi nimiž byli historici i novináři,  jsme se shodli na tom, že je strašně smutné, když si tito lidé, váleční veteráni, musí říkat o to, aby jejich příběhy někoho zajímaly. A zároveň se nabízela otázka, proč vlastně vyzpovídat jen autory toho dopisu, podobných „zapomenutých" válečných veteránů zde v té době žilo ještě několik tisíc.

No, a ta poslední, i když ne nejméně důležitá: Měli jsme souseda, který se jmenoval Ludvík Korcz. Znal jsem ho spíš jako morouse, kamarádil jsem se s jeho vnučkou, rodiče zase s jeho dcerou, ale o něm jsme nevěděli prakticky nic. Rodiny se jako sousedé občas vzájemně pozvaly na večeři. Jednou se táta (filozof a někdejší disident Daniel Kroupa, pozn. stk) při takové příležitosti zeptal: Ludvíku, tobě je skoro devadesát, jak si vlastně prožil válku? A Ludvík Korcz začal vyprávět. Když skončil, jeho žena, dcera i vnučka v úžasu naslouchaly, jako všichni ostatní. Nikdy předtím jim podrobnosti o svém útěku vojáka wehrmachtu (vztahovala se na něj jako na německy hovořícího obyvatele českého Těšínska říšská branná povinnost) do sovětského zajetí a následný pobyt v gulagu nevyprávěl. A táta mi ještě ten večer řekl:  Honem si vezmi nějaké nahrávací zařízení a běž za Ludvíkem, tohle musíte natočit. Šli jsme za ním společně s bratrem Martinem, který se mnou v Post Bellum dnes pracuje. Krátce nato pan Korcz zemřel, dodnes máme jeho příběh v archivu.

A tak jsem začal s bratrem, několika přáteli a seznamem od Čs. obce legionářské jezdit po vlastech českých a sbírat příběhy lidí, kteří bojovali, ať už ve válkách, či třeba v době totality.   

Z prvotní aktivity několika nadšenců, kteří ve svém volném čase s batohy a stanem objížděli republiku, se nakonec vyvinul poměrně velký a životaschopný projekt. Kolik lidí na něm pracuje nyní a jakým způsobem?

Dnes to jsou zhruba dvě stovky lidí, kteří jezdí za vytipovanými pamětníky a shromažďují jejich svědectví o 20. století. Už nejde jen o výlety ve volném čase, pracujeme na daleko profesionálnější úrovni (většinu nákladů hradíme ze sponzorských darů, granty tvoří jen zlomek našich příjmů). A tím nemám na mysli jen technické záležitosti jako kvalitu záznamu, archivaci, prezentaci naší práce na internetu atd., ale také publikační činnost, projekty na školách, instalace výstav a podobně.  Náš archiv v současné době obsahuje svědectví kolem 3700 lidí, kopie fotografií, spousty dokumentů. V roce 2006 jsme se společně s historiky, novináři a představiteli některých institucí (jako například Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Vojenského historického ústavu či Židovského muzea v Praze) dohodli na vzniku digitálního archivu obsahujícího vzpomínky tisíců pamětníků a roku 2008 pak spatřil světlo světa společný projekt Post Bellum, Ústavu pro studium totalitních režimů a Českého rozhlasu pojmenovaný Paměť národa.

Jak je tento archiv v současné době využíván?

Již několik let vysíláme dokumentární cyklus Příběhy 20. století, který má nyní už více než 450 dílů, hodinových příběhů, který - s prominutím, jestli se mohu trochu vytahovat za kolegy - patří mezi nejstahovanější pořady na internetu Českého rozhlasu. Myslím, že máme pravidelné posluchače.  Vymýšlíme i další způsoby, jako tyto vzpomínky a dokumenty zprostředkovávat lidem. Pomocí elektronické mapy, počítačové aplikace pro chytré telefony si můžete vyhledat příběhy, které se vážou ke konkrétnímu místu kdekoliv v republice i jinde ve světě. 

Připravili jsme možná jeden z prvních českých dokumentaristických komiksů o 20. století - Ještě jsme ve válce, v němž najdete třináct příběhů zpracovaných nejlepšími českými a slovenskými tvůrci komiksů. Připravujeme výstavy, mezi nejznámější asi patří replika části koncentračního tábora, postavená na pražském Karlově náměstí při příležitosti 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha, v jejímž nitru návštěvníci nalezli 70 příběhů z té doby.

Velkému zájmu se těšila i před pár dny uzavřená soutěž Příběhy 20. století, v níž jsme veřejnost vyzvali k natočení a sepsání pamětí svých blízkých. Přihlásilo se přes šest set lidí, kteří poslali mnohdy fascinující příběhy. V neposlední řadě pak vymýšlíme různé vzdělávací projekty pro školy. Například Příběhy našich sousedů, při nichž děti se svým učitelem samy vyhledají osudy pamětníků, zdokumentují je a vytvářejí zvukovou či obrazovou prezentaci. Odborná porota složená z historiků, režisérů a různých zajímavých osobností pak hodnotí, jak děti příběh zpracovaly a především jak mu rozumějí.       

Jakým způsobem se dá v archivu Paměti národa hledat? Zmínil jste se o interaktivní mapě, která odkazuje na příběhy vážící se k nějakému místu. Jaké další možnosti jsou?

Vyhledávat příběhy na Paměti národa lze v podstatě podle dvou kritérií. Jedním je historické časové období, výročí neboli epocha. Sem patří druhá světová válka, léta před spuštěním železné opony, padesátá léta, šedesátá léta, sedmdesátá léta, osmdesátá léta, devadesátá léta a pak konkrétní události. Hledat můžete ale i příběhy podle tematických kategorií, například církve a náboženská společenství, holocaust, komunismus, nacismus, národnostní menšiny, političtí vězni, veteráni a tak podobně. V archivu najdete svědectví nejen politických vězňů, válečných veteránů, ale také třeba příslušníků StB, komunistických agentů, milicionářů, prokurátorů a soudců, mezi jinými třeba i proslaveného Karla Vaše, známého z procesu s generálem Heliodorem Píkou.

Jak na Vaše aktivity reaguje veřejnost, třeba právě ti bývalí estébáci či komunističtí agenti?

Nikdy jsme se vlastně nedostali do otevřeného konfliktu. Nesnažíme se ty, jejichž svědectví zaznamenáváme, nějak tlačit do nepříjemné polohy, ponižovat či urážet. Jde nám o to, naslouchat, zachytit jejich životní příběhy, jejich vlastní reflexi. Takže kdo chce vyprávět, nalezne u nás posluchače, kteří pak chodí do archivu a ptají se na detaily. Jsme prostě sběratelé příběhů, nikoliv soudci. Někdy se stává, že se vzpomínání stane zpovědí. Jindy se zase pamětníci přehnaně heroizují nebo bagatelizují. Většinou však porozumí, že jde o jedinečnou příležitost podat skrze svůj příběh svědectví, a získají k nám důvěru. Je to i tím, že přicházíme za nimi s tím, že máme tolik času, kolik pro své vyprávění potřebují. Že projdeme archivy, zajímají nás detaily. To vše je pro ně něco neobvyklého. Máme tedy u pamětníků porozumění a věnují se nám, a to i když vyprávějí o svých chybách, slabostech a pádech.

Do nepříjemných chvil se při práci dostáváme spíše při jiných příležitostech. Například když chceme domluvit spolupráci se školou nebo uspořádat výstavu a musíme na úřad. Občas se nám ale stane, že lidé tyto příběhy nechtějí slyšet či spíše chtějí, aby byly zapomenuty. Chystáte třeba výstavu v nějaké obci a potřebujete zábor části náměstí. Její starosta vypadá vstřícně, ale setkání s vámi neustále odkládá, pak vás dokonce nechá přijet, ale po příjezdu vám sekretářka oznámí, že pan starosta musel narychlo odejít. A nakonec se vás kdosi na radnici off-record zeptá: Vy si opravdu myslíte, že vás to zde nechají udělat? Zjistěte si, čím byl starosta v 80. letech. A vy zjistíte, že pan starosta byl velitelem útvaru pohraniční stráže, jejíž příslušníci stříleli na lidi, kteří jen chtěli žít jinde. Sem tam narážíme na zbabělost a ideologickou omezenost. 

Říkáte, že nejste soudci, ale sběratelé příběhů. Člověk však zpravidla zaujímá postoj k chování druhých, zvláště pak v případě silných příběhů, s nimiž se často setkáváte…

Nezřídka se setkáváme s rozdílnými pohledy, kdy se prostě jednoznačně nemůžete ztotožnit jen s jednou stranou. Napadá mne příběh několika kamarádů-letců a mechaniků, kteří se v roce 1949 pokusili uletět na Západ ukradenými civilními letadly z letiště v Chocni.  Vlastimil Klenovský, Jaroslav Valášek, Jan Horníček, Miroslav Nový, Zdeněk Mikš a Heda Prokopová, přítelkyně Klenovského, se v noci z 12. na 13. května zmocnili dvou letadel Sokol. Těsně před odstartováním však došlo k tragédii, neboť dívka ze soucitu povolila pouta přemoženému letištnímu strážnému. Když už všichni seděli v kokpitech, u stroje s Mikšovou posádkou se objevil strážný, zastřelil Klenovského s Prokopovou a Mikše vážně zranil. Těžce zraněný Mikš se doplazil ke druhému letadlu a žádal Nového, aby jej do třímístného stroje též vzal. Ten ale odmítl a posádka odstartovala bez Mikše. Letadlo však havarovalo ještě na české straně, Nový byl těžce zraněn. Všechny včetně Mikše zatkli a odsoudili k mnoha letům vězení.

Když jsme si o tom s nimi teď povídali, Mikš obvinil Nového, že ho tam tehdy zraněného nechal. Nový to rozhořčeně odmítl, musel se prý rychle rozhodnout, letadlo bylo jen třímístné, vzletová dráha rozbahněná, nechtěl stroj přetížit a ohrozit ostatní. Konzultovali jsme to s odborníky, na letišti udělali rekonstrukci, jenže nikdo to dnes nemůže s jistotou rozsoudit.        

Na začátku rozhovoru jste naznačil, co Vás samotného motivovalo k tomu, že jste začal sbírat a archivovat příběhy pamětníků z 20. století. Co vaše práce ale může dát lidem, kteří do Vašeho archivu nahlížejí?

Když pominu badatelský význam našeho archivu, historickou cenu pro studium, a třeba i jeho důležitost pro ty, kdo se snaží ještě dnes postihovat některá protiprávní jednání z období totalitních režimů, minulého století, často lidem říkám: Nechte se na Paměti národa inspirovat těmi velkými příběhy, zkuste v nich najít něco, co by mohlo vstoupit do vašeho reálného světa, nenechte se zničit malostí, slabostí, kterou občas vídáváme kolem sebe.  Inspirace příběhem může člověka vyburcovat k něčemu správnému a svobodnému.  Dodá vám odvahu být občansky statečný.

Děkuju za rozhovor a přeji co nejvíce úspěchů v tom, co děláte.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 52 minutami

Hasiči ve Zbůchu na Plzeňsku zasahují u úniku plynu, evakuovali 30 lidí

Hasiči v Plzeňské ulici ve Zbůchu na Plzeňsku zasahují u rozsáhlého úniku plynu z vyrovnávací nádrže. Podle řídícího důstojníka krajských hasičů plyn začal unikat asi před dvěma hodinami kvůli porušení opravované přípojky. Hasiči a policie podle něj z nejbližšího okolí úniku evakuovali asi 30 lidí. Doprava se odklání na obec Tlučná.

"Ulice na silnici I/26 i okolí ve vzdálenosti zhruba 150 m od místa nádrže je uzavřená," informovala policie na twitteru.

"My na místě situaci monitorujeme. A samozřejmě tady máme protipožární ochranu. Plyn neustále uniká a je tu i zástupce firmy, která to zde montovala," upřesnil řídící hasičů.

Další zprávy