Ministryně hájí práva deviantů. Změní zákon

Zdeněk Mihalco
22. 7. 2007 11:40
Džamila Stehlíková zpřesní pravidla pro kastraci
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Ministryně Džamila Stehlíková se rozhodla zpřesnit práva lidí, kteří se dopouštějí sexuálně motivovaných trestných činů.

V reakci na nejnovější zprávu Rady Evropy, která poměry v Česku v této sféře kritizuje, chce Stehlíková stanovit přesná pravidla, jak mají být tito pachatelé paralyzováni, přesněji za jakých podmínek u nich může být provedena kastrace.

Rada Evropy totiž ve své zprávě naznačila, že k tomuto zákroku mohou být lidé s deviací v Česku nuceni. Stehlíková to na jednu stranu vylučuje, ale na druhou připouští, že teoreticky by se něco takového stát mohlo.

Způsob, jak se dělají kastrace sexuálních násilníků v Česku, zkritizoval Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.  Požaduje po vládě legislativní změnu.

Dosud totiž pravidla kastrace řeší zákon jen v několika řádcích. Postup zákroku je definován pouze vyhláškou.

Přísnější kontrola

Stehlíková proto hodlá na podzim společně s dalšími poslanci předložit novelu zákona o péči a zdraví lidu.

Ministryně nepředpokládá, že by to přineslo nějaké významné změny oproti současnému stavu. Počet zákroků podle ní zůstane zhruba stejný jako dnes.

Kromě kastrace chce Stehlíková v nové podobě zákona definovat také problematiku sterilizace. Součástí nové normy bude pravděpodobně i změna týkající se vystavování mrtvých těl, kterou navrhuje skupina poslanců ODS.

"Vše budu ještě pečlivě konzultovat se sexuology a ombudsmanem, aby definice v zákoně byla co nejpřesnější," uvedla ministryně, která předsedá Radě vlády pro lidská práva.

Problém v číslech

Podle informací ministerstva zdravotnictví bylo v letech 2000 až 2005 kvůli sexuální deviaci v ochranné ústavní léčbě 77 mužů. Deset z nich podstoupilo dobrovolně kastraci.

Podle nynějších předpisů se zákrok uskuteční pouze na žádost pacienta a poté, co jej schválí odborná komise. Pacienta o zákroku a jeho následcích vždy informuje lékař.

Podle statistik loni došlo k více než 500 znásilněním.

Kritika Rady Evropy

Evropský výbor soudí, že lékařské zákroky, a především takové, které mají nevratné účinky na osoby omezené ve své svobodě, mohou být provedeny výhradně za svobodného souhlasu a plné informovanosti těchto osob.

"S vědomím velmi obtížné a slabé pozice osob omezených na svobodě je nutno zabezpečit, aby pacientův souhlas nebyl přímo či nepřímo udělen pod nátlakem a aby pacient měl pro své rozhodování k dispozici všechny důležité informace," uvedl svůj postoj.

 

Právě se děje

Další zprávy