reklama
 
 

Maturity jinak: Příští ministr chce dvě různé zkoušky

21. 1. 2014 13:40
Ve hře je i otázka zrušení CERMATu, úřad by měl podle Marcela Chládka zeštíhlit.

Praha - Namísto jedné státní maturity by podle představ budoucího ministra školství měly existovat maturity dvě a spolu s nimi ještě mistrovská zkouška pro učně.

Kromě toho otevře senátor Marcel Chládek z ČSSD také otázku zeštíhlení či dokonce další existence CERMATu - úřadu, který je za organizaci státních maturit v Česku zodpovědný.

"V současnosti je úroveň maturit pro jednoho příliš vysoká a pro druhého příliš nízká. Takže si dovedu představit, že budeme srovnávat jen gymnázia s gymnázii, střední odborné školy se středními odbornými školami a učiliště s učilišti," míní Chládek.

"Dovedu si představit dva typy maturit - ne dvě úrovně, ale typy - jeden typ pro gymnázia a druhý pro odborné školy, který bude více zohledňovat odbornou přípravu," předestírá podrobněji své představy.

Kromě těchto dvou typů maturit by měla existovat také zmiňovaná mistrovská zkouška pro absolventy učilišť. Od ní si Chládek slibuje jak zjednodušení celého procesu maturit, tak zvýšení prestiže učebních oborů.

"Od mistrovské zkoušky očekávám vyřešení problému, že srovnáváme nesrovnatelné. Tato zkouška nenahradí maturitu tak, že někdo bude chodit do školy a potom si místo maturity udělá právě mistrovskou zkoušku - on místo toho půjde do praxe a potom si, třeba po třech letech, udělá mistrovskou zkoušku," popisuje budoucí ministr školství.

"Očekávám od toho také zvýšení prestiže učebních oborů. Řada lidí nejde do učebních oborů jen proto, že si řekne, že po jejich absolvování nebude mít maturitu, nebude mít žádný titul," dodává.

Na současné podobě maturit, které s oblibou označuje za paskvil, kritizuje právě jejich snahu srovnávat nesrovnatelné - tedy například studenty gymnázií s učni.

"Když pominu fakt, že už u vstupu jsou velké rozdíly mezi dětmi, které jdou na učiliště a na gymnázium, tak je tu druhý problém, že máte úplně jiné hodinové dotace pro jednotlivé předměty," říká Chládek. Právě proto by se podle něj měla tato zkouška rozdělit.

Odmítá přitom možnost "natáhnutí" maturity tak, aby byla schopna různorodost znalostí absolventů jednotlivých typů škol pokrýt.

 

Zrušit CERMAT? Rozhodne audit

Kromě faktické proměny státních maturit počítá Chládek s jejich organizačním zjednodušením v podobě její celkové elektronizace.

Jako dlouhodobý kritik CERMATu navíc plánuje po nástupu do úřadu jednak provést její důkladný audit a jednak otevřít diskusi nad jejím zeštíhlením, či dokonce zrušením.

"Otázka CERMATu, respektive jeho dalšího působení, je také otázkou auditu, takže nechci nyní nic predikovat, protože se ještě budeme bavit o jeho dalším působení," konstatuje Chládek. A i když je sice podle něj ještě brzy na to, mluvit o jeho případném zrušení, jde o - citujeme - "jeden z úřadů, kde si dokážu představit jeho zeštíhlení".

autor: Jakub Novák | 21. 1. 2014 13:40

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama