Manželství není právo. Když ho někomu upřeme, neubližujeme mu, míní lidovec Výborný

Kateřina Hlaváčková
29. 4. 2021 14:31
Ve sněmovně se tento týden po dvouleté pauze projednávaly návrhy týkající se definice manželství. Za tím, který by instituci ústavně ochránil jako svazek muže a ženy, stojí Marek Výborný z KDU-ČSL. "O přirozené podstatě manželství nelze hlasovat," odmítá v rozhovoru pro Aktuálně.cz druhý z návrhů, který by sňatky povolil i jiným než heterosexuálním párům.
Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) chce zakotvit manželství jako svazek muže a ženy
Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) chce zakotvit manželství jako svazek muže a ženy | Foto: archiv Marka Výborného

Diskuse o úpravě manželství podle vás není právní, ale hodnotová. Co je tedy podle vás hodnota manželství?

Manželství je svazek muže a ženy tvořící jádro rodiny, která je v České republice chráněna zákony. Jeho obrovské bohatství je mimo jiné v tom, že díky němu může na svět přijít nový život. Samozřejmě má ale mnoho dalších rozměrů jako například citový či ekonomický. Jedná se navíc o instituci, kterou známe už z období starověkého Řecka. Člověk je bytostí společenskou a sám od sebe naplnění nedosáhne. Je proto přirozené, že muž a žena tvoří nikoli pár, ale v podstatě jednu osobu. 

Od antiky se definice manželství nezměnila?

Ona se ani měnit nemůže. To je, jako kdybychom se rozhodli jinak označovat nějaké jiné reality, jako je třeba pes nebo klavír. Nedává to smysl. Manželství jako vztah ženy a muže nepodléhá proměnám, mění se jen jeho charakteristiky. Například se určitě nikdo nechceme vracet do období přísné podřízenosti žen. Čili mění se podmínky, ale nikoli podstata manželství. 

Ve sněmovně jste byl relativně krátce, když jste návrh na ústavní ochranu manželství v roce 2018 podal. Kdy přesně jste si řekl, že je potřeba manželství před něčím chránit?

Nemyslím si, že bychom byli v nějaké bojové pozici a před něčím ho chránili. Velmi záhy po začátku současného volebního období se ve sněmovně začala vést debata o tom, zda by nebylo vhodné pojem manželství relativizovat. Říkal jsem si proto, že pokud máme v Listině základních práv a svobod pojem rodičovství a rodina, měli bychom do ní manželství jako svazek muže a ženy vložit také. Můj návrh ale na novelu o manželství pro všechny nereaguje.

Vašim oponentům ale nejde o relativizaci, jako o ochranu takzvaných duhových rodin, jejichž děti nemají stejná práva jako potomci heterosexuálních párů…

V žádném případě nerozporujeme právo člověka žít, s kým bude chtít. Ochranou manželství nikomu do ložnice nelezeme, pouze bráníme relativizaci institutu manželství. Pokud registrované partnerství nemá v některých oblastech plná práva, budu první, kdo bude jejich narovnání podporovat. Stačila by relativně jednoduchá úprava občanského zákoníku. Dokonce vím, že je potřebný návrh napsaný, a společně s KDU-ČSL jsem ochotný ho podpořit. Ale pokud někdo tvrdí, že je registrované partnerství nedůstojné, protože se registrují auta, ať ten svazek pojmenuje jinak, ale ne manželství.

Vám ale nevadí jen pojmenování stejnopohlavního soužití, nesouhlasíte také s narovnáním práv a povinností týkajících se dětí. Nebo byste takovou změnu podpořil?

Možnost adopce dětí stejnopohlavními páry bych si představit nedokázal. Musíme přece vážit také práva dítěte. V Úmluvě o právech dítěte je jasně dané, že dítě má nárok znát své rodiče, tedy otce a matku. Ty jim stejnopohlavní pár nikdy dát nemůže. 

Nevychází ale z úmluvy spíše to, že má dítě právo na výchovu biologickými rodiči? Stojí v ní: "Pokud to je možné, (má) právo znát své rodiče a právo na jejich péči." Heterosexuální páry si děti adoptovat mohou, proč ne ty homosexuální?

Protože by dítě nikdy nezískalo příklad druhého pohlaví. Přirozený vývoj dítěte závisí na tom, aby před sebou mělo mužský i ženský vzor. Proto tohle není vhodný způsob, jak k procesu adopce přistupovat. Proto nesouhlasím ani s adopcí jedincem. Potvrzují to nakonec například i odborníci z oblasti psychologie dítěte. Možnost vyrůstat v ideálním a přirozeném prostředí s mámou a tátou je pro dítě z dětského domova obrovské vysvobození. Nezpochybňuji ale, že by stejnopohlavní partneři vytvořili pro dítě láskyplné prostředí. Jejich vztah může být často lepší než ten heterosexuální. Přesto si myslím, že bychom neměli přirozené hodnoty relativizovat. Proto jde o debatu hodnotovou.

Je tedy lepší, aby dítě vyrůstalo v dětském domově, než aby si ho adoptoval stejnopohlavní pár? 

Samozřejmě že ne. Žádostí o adopce je ale stále více, než kolik by bylo možné uspokojit. Nepodléhejme tedy tomu, že máme plné dětské domovy dětí, na které stejnopohlavní páry čekají.

O narovnání práv jim nejde

Zmiňoval jste důležitost práv dětí. Proč nelze upravit alespoň osvojení biologického dítěte partnera druhým partnerem tak, aby měly existující duhové rodiny rovná práva?

Každé dítě má svého tátu a svou mámu. Není jeho právem znát nejen mámu, ale i biologického tátu? Dítě je obrovský dar, vzešlý z lásky muže a ženy. Nemůže se stát předmětem "obchodu" nebo byť dobře motivované lásky a touhy někoho vychovávat. 

Tím by ale dítě právo na biologického rodiče neztratilo. Šlo by například také o rodiny, kde druhý biologický rodič zemřel, práva na dítě se vzdal či ho pozbyl. Nebiologický rodič, který se jeho role ujme, v současnosti práva ani povinnosti k dítěti, které vychovává, nemá. 

Tyto případy je třeba řešit individuálně s ohledem na práva dítěte. Aby se nestalo pouhým subjektem toho řešení.

Podobné případy by ale zastřešila také novela o manželství pro všechny. Proč podle vás nemá být přijata, když by části společnosti pomohla? Ublížila by někomu?

Znovu opakuji, individuální případy ať se řeší dle občanského zákoníku, který se případně může upravit. Otázka však nezní, komu návrh ublíží, ale zda jeho schválením dovolíme relativizaci některých pojmů. Manželství není právo. V Listině základních práv a svobod není takto nikde definované. Když ho tedy někomu upřeme, neubližujeme mu tím. Lásku dvou lidí, ať už jakéhokoli pohlaví, přece nemůžeme spoutat paragrafy.

Pardon, teď vám asi nerozumím.

Redefinice manželství neznamená, že změníme přirozenou podstatu instituce manželství. Tím, že upravíme zákony, nepřepíšeme obsah manželství, který je vlastní naší křesťansko-židovské kultuře postavené na antických kořenech. 

Nechápe ale v současnosti hodnotu manželství většina lidí jako něco jiného, než co popisujete? Odráží to dlouhodobě třeba i výzkumy veřejného mínění společnosti Median. 

Pravda se nedá odhlasovat, buď je, anebo není. Proto se pojmy jako manželství nemohou měnit vahou průzkumů veřejného mínění. O přirozené podstatě manželství nelze hlasovat. Ani kdyby se nakrásně našla většina poslanců, která by chtěla. Kdybychom zítra odhlasovali, že pes bude kočkou, protože to chce 70 procent lidí, změní se na tom psovi něco? Možná je to dětský zjednodušující příklad, ale s manželstvím je to stejné. Navíc je tu nemalá skupina občanů, pro které je manželství jako svazek muže a ženy hodno ústavní ochrany.

Proč vám tedy úprava manželství vadí, když víte, že na vašem vidění této instituce nic nezmění, ale menšině narovná práva a povinnosti?

Myslíte si, že by tohle bylo vůči celé společnosti pravdivé? 

Nemohu mluvit za celou společnost. Ale pokud by to rozhodnutí poslanců většina podporovala… 

Myslíte si, že má smysl, aby v tom případě existoval parlament? Nebylo by potom rozumnější dělat zákony jenom podle průzkumů veřejného mínění? Proč to, co LGBTQ+ komunita požaduje, musí jít přes symboliku manželství? Narovnání práv, které nabízíme, dle mého nechce. Jinak už mohlo být dávno schváleno. Čili přístup Jsme fér (iniciativa usilující o manželství pro všechny, pozn. red.) je pro mě v tomto smyslu neupřímný.

Jsou důležitější věci než debata o manželství

Pro iRozhlas jste dříve uvedl: "Manželství má mít exkluzivitu, jelikož dokáže zajistit další generace." Pod takovou definici by ale nepatřily například neplodné páry. Proč ty do manželství vstoupit mohou, ale stejnopohlavní páry ne?

Je to přece jen jeden z aspektů manželství, ne ten jediný. Samozřejmě že ho mohou uzavřít například i senioři. Občas zůstanou některé z aspektů manželství nenaplněny, ideální ale přece je, aby v něm k zrození nového života došlo. Pokud ne, neznamená to ale, že by byl vztah méně hodnotný. Pořád v něm zůstává muž a žena jako přirozená podstata manželství. 

Zastáncům manželství pro všechny ale vadí, že i když tito lidé zplození dítěte nenaplní, možnost vzít se mají. Mnozí gayové a lesby jsou ve stejné situaci, jen mají v páru jiné pohlaví.

Znovu upozorňuji, že nemožnost uzavření manželství osobami stejného pohlaví není nijak spojena s diskriminací. Těm párům nikdo neupírá, aby spolu žily. Právně mohou uzavřít registrované partnerství, které ale odmítají, protože chtějí být manželi. Nejde o diskriminaci, protože nemůžeme označit něco pravdivého něčím jiným. Právo na manželství zkrátka neexistuje.

Jak byste to vysvětlil duhovým rodinám, když se některé jako diskriminované cítí?

Vzkázal bych jim, že si nesmírně vážím každého páru, který spolu dokáže vytvořit láskyplný vztah. Že jde o obrovskou hodnotu, a proto je zbytečné ji zpochybňovat tím, že ji nějakým způsobem neoznačujeme. Ať udělají všechno pro to, aby se práva, která dosud upravená nejsou, skutečně uznala. Aby však nešli směrem, který v nich podle mě vytváří pocit diskriminace, ale určitě jím není. 

Někteří z nich mohou vidět jako útlak vaši snahu o ústavní ochranu manželství. Ta se ale společně s novelou o manželství pro všechny od roku 2018 neprojednala. Proč o návrzích poslanci dosud nehlasovali?

Od sloučení rozprav už k tomu nikdy nebyla politická vůle, a to ani ze strany předkladatelů novely o manželství pro všechny. Přiznám se ale, že jsem viděl řadu dalších problémů, které bylo potřeba řešit. Ať už šlo o exekuce, oddlužení, volební zákon, či sociální služby. Za poslanecký klub KDU-ČSL jsme vnímali, že jsou důležitější debaty než ta sice potřebná, ale hodnotová diskuse o tom, co je manželství.

Ani druhá skupina se aktivně o jednání nezasazovala. Poslankyně Radka Maxová (dříve ANO, nyní za ČSSD) dokonce odešla do Evropského parlamentu, čímž její návrh ztratil výraznější podporu. A v době, kdy máme řešit dopady covidu-19, mimo jiné právě na rodiny, jsou zavřené školy, lidem hrozí dluhové pasti a tak dále, mi to už vůbec nedává smysl.

Na projednání vašeho návrhu v současném volebním období už velké šance nejsou. Jak budete postupovat v tom dalším?

To nedokážu říct. Určitě bychom neměnili náš postoj. Stále jsme přesvědčeni o tom, že ukotvit manželství jako svazek muže a ženy v Listině základních práv a svobod je správné. Předpokládám, že v příštím volebním období budeme o ochranu usilovat, bez ohledu na to, zda vzniknou další novely.

Manželství homosexuálů? Nemůžeme si dělat, co chceme, rodina je v krizi, říká Výborný (9. 4. 2019)

Manželství je svazek muže a ženy, je osvědčené po staletí a zaslouží si ochranu zákona, tvrdí nový předseda KDU-ČSL Marek Výborný. | Video: Emma Smetana
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami

V Michiganu po střelbě na střední škole obvinili také rodiče údajného útočníka

Rodiče 15letého Ethana Crumbleyho, kterého policie považuje za pachatele smrtící úterní střelby na střední škole v americkém státě Michigan, čelí obviněním ze čtyřnásobného neúmyslného zabití. Okresní prokuratura oznámila stíhání Jamese a Jennifer Crumbleyových, jejichž chování bylo podle prokurátorky Karen McDonaldové horší než pouhá nedbalost. Dvojici se nepodařilo ihned zadržet, úřady po ní pátrají.

Kvůli úterní střelbě na škole v obci Oxford severně od Detroitu přišli o život čtyři studenti, dalších sedm lidí utrpělo zranění. Strážníci na místě zadrželi údajného pachatele, který na školu také docházel. Následně byl obviněn ze čtyřnásobné vraždy, terorismu a dalších trestných činů, stíhán je jako dospělý.

Podle agentury Reuters se nestává často, aby byli v souvislosti s útoky mladých střelců na amerických školách obviněni i rodiče. Úřady v Michiganu se ale touto cestou vydaly ve světle zjištění o počínání Crumbleyových. Mimo jiné se ukázalo, že poloautomatickou pistoli použitou při útoku koupil James Crumbley minulý týden za přítomnosti svého syna. Podle prokurátorky McDonaldové byla zbraň v nezamčeném šuplíku v ložnici rodičů a jejich synovi byla podle všeho "volně dostupná".

Média ovšem podotýkají, že žádný zákon v Michiganu neukládá vlastníkům zbraní povinnost držet je mimo dosah mladistvých. McDonaldová na tiskové konferenci popisovala i další aspekty případu a hovořila o reakci rodičů na nedávné upozornění školy, že si Ethan při vyučování na mobilu vyhledával náboje do střelných zbraní. Jeho matka prý nereagovala na zprávy od vedení školy, svému synovi ale napsala: "Nejsem na tebe naštvaná. Musíš se naučit dělat to tak, aby tě nenachytali."

Zdroj: ČTK
před 19 minutami

Schůzka Bidena s Putinem se odehraje prostřednictvím videokonference

Nadcházející jednání prezidentů Ruska Vladimira Putina a USA Joea Bidena se uskuteční ve formátu videokonference. Na přesném termínu rozhovoru se ještě pracuje. Podle agentury TASS to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov ve čtvrtek řekl, že Moskva doufá, že v "nejbližších dnech" dojde na "kontakt" Putina a Bidena, ale datum ještě dojednáno není. Následně šéf americké diplomacie uvedl, že prezidenti budou o eskalaci kolem Ukrajiny "pravděpodobně" hovořit "v blízké budoucnosti".

"Přesné datum stále není dohodnuto, stále se na tom pracuje," odpověděl Peskov na otázku týkající se upřesnění informací o možném jednání šéfů Kremlu a Bílého domu. "Bude to videokonference," dodal s tím, že jeden ze zvažovaných termínů je 7. prosince.

Řekl rovněž, že zatím nepanuje přesná shoda ohledně případné účasti delegací obou zemí na jednáních. "Všechny tyto nuance musí být ještě potvrzeny," poznamenal mluvčí Kremlu. Očekává od nich "pozitivní signál o potřebě stabilizovat rusko-americké vztahy".

Zdroj: ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou

Dálnice D7 byla přes dvě hodiny uzavřená kvůli nehodě

Provoz na dálnici D7 na Chomutovsku v pátek večer přerušila nehoda dvou osobních aut na 70. kilometru. Podle prvotních informací byl jeden člověk zraněný, do péče si ho vzala zdravotnická záchranná služba, uvedli na Twitteru hasiči. Dálnice byla ve směru na Chomutov zavřená déle než dvě hodiny.

Vozidla havarovala v 18:40 mezi sjezdy Žiželice a Lažany. U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Provoz v místě nehody byl obnoven krátce po 21:00, vyplývá z informací Národního dopravního informačního centra.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

PPF koupí kanceláří na Floridě posílila na trhu komerčních nemovitostí v USA

Česká společnost PPF Real Estate dokončila převzetí rozsáhlého kancelářského objektu SouthPark Center v Orlandu na Floridě. Cena transakce přesáhla 315 milionů dolarů (přibližně sedm miliard Kč). Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Pro PPF jde o druhou nemovitostní akvizici ve Spojených státech po převzetí kancelářského parku v Atlantě na začátku tohoto roku.

Komplex SouthPark Center v Orlandu zahrnuje deset samostatných kancelářských budov s celkovou pronajímatelnou plochu 120 tisíc metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor. Mezi nájemci jsou společnosti jako Booking.com, Accenture nebo zbrojovka Lockheed Martin.

Zdroj: ČTK
Další zprávy