reklama
 
 

Máchův kraj bude od září pod ochranou státu

22. 6. 2013 13:00
Od prvního září by podle ministerstva měla vzniknout CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Praha/Doksy - Krajině kolem Bezdězu, do níž Karel Hynek Mácha situoval svůj Máj, se zřejmě už od září dotane výraznější ochrany.

Prakticky po čtyřech letech od zahájení prvních oficiálních jednání se totiž území Dokeska stane součástí rozšířené chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj.

Počítá s tím návrh ministra Tomáše Chalupy (ODS), který nyní míří do připomínkového řízení.

Kvůli úsporám se nakonec odstoupilo od myšlenky vyhlásit nové chráněné území existující nezávisle na současné CHKO Kokořínsko a přistoupilo se na to, že nově přičleněné území bude pod dohledem současné správy.

Podle jejího vedoucího Ladislava Pořízka je pro tuto změnu vše již prakticky nachystáno.

Už se čeká jen na vládu

"Na rozšíření jsme v podstatě připraveni. Je to díky tomu, že v regionu již dnes působíme v národních přírodních rezervacích a památkách, kde jsme orgánem státní správy, zajišťujeme zde odbornou péči a mnohde i spravujeme státní majetek (příkladem je třeba Máchovo jezero) provádíme monitoring evropsky významných druhů a soustavy Natura 2000 a podobně," říká Pořízek.

"Samozřejmě nás ještě čekají drobné administrativní změny, ale ty budou provedeny až po očekávaném vydání nařízení vlády," dodává.

K rozšíření dochází podle Pořízka po čtyřech letech diskusí - k prvnímu oficiálnímu jednání tak došlo v září 2009.

"Záměr komplexní ochrany regionu je však starší a souvisí i se zánikem vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Potřebu koncepčního přístupu k ochraně přírody zdůraznilo i vyhlášení ptačí oblasti a evropsky významných lokalit při našem vstupu do EU," popisuje počátky jednání.

Kdeť zem, která mi otčinou? Máchův kraj kdysi a dnes

K rozšíření dochází také po dohodě s městy a obcemi, kterých se tato změna dotkne. Podle místostarosty města Doksy Karla Kapouna přinesl záměr rozšířit chráněné území zpočátku širokou polemiku.

Dlouhá (a úspěšná) jednání s obcemi

"Postupně ale docházelo k dohodám, takže k dnešnímu dni máme za město Doksy vše vyjasněno a s projektem souhlasíme. Diskusí jsme dopěli například také k tomu, že CHKO nebude bránit rozvoji města ani hospodaření v městských lesích, kde máme asi tisíc hektarů," dodává.

"Se všemi dotčenými obcemi bylo opakovaně jednáno. O námitkách, které podaly obce v rámci samotného procesu vyhlašování CHKO dle zákona o ochraně přírody, bylo již rozhodnuto, přičemž všechna rozhodnutí nabyla právní moci. Aktuálně nám nejsou známy žádné rozpory," potvrzuje dohodu s obcemi také mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

Ostatně očekávání dalšího vývoje jsou podle Kapouna pozitivní.

"Za prvé si vážíme přírody a krajiny okolo nás, a tak rozšíření CHKO by určitě jejímu zachování velmi prospělo. Plánovaný rozvoj turistického ruchu v oblasti Ralska by pak samozřejmě významně ovlivnil i naši oblast, která dlouhodobě z turistického ruchu profituje, a ochrana přírody bude tedy jednou z hlavních priorit v této oblasti. Takže naše očekávání je plně pozitivní," konstatuje.

Podívejte se: Ležím na Mácháči a je mi dobře

Vyhlášením CHKO Kokořínsko-Máchův kraj se významně zvětší celková rozloha chráněného území. Ke stávajícím 272,7 kilometrům čtverečním přibude další plocha o rozloze 13 622 hektarů - rozloha CHKO se tak zvětší přibližně o polovinu současné plochy.

Kromě toho se jeho součástí stane celkem osm maloplošných zvláště chráněných území (mezi nimi například Swamp, Jestřebské slatiny, Velký a Malý Bezděz nebo Peklo) a dva mokřady mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy (Novozámecký a Břehyňský rybník). Více jak dvě třetiny (67 %) rozlohy plánované dokeské části CHKO představuje Ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady.

Mácháč zůstane Mácháčem

Rozšíření by nemělo nijak výrazně zasáhnout například rekreační zařízení na severovýchodním břehu Máchova jezera či některá zastavěná území (např. osadu Hradčany či katastrální území města Česká Lípa - Vlčí Důl). Tato území budou proto zařazena do čtvrté, nejméně chráněné zóny.

Podle důvodové zprávy k návrhu se počítá s tím, že personálně by měla být Správa CHKO Kokořínsko schopna celé území zajistit se stavem roku 2010. Oproti roku 2011 to znamená navýšení o jednoho zaměstnance, zřízení detašovaného pracoviště v Doksech a další výdaje na agendu související s fungováním CHKO.

Celkové navýšení ročních nákladů je odhadováno na necelých 1,2 milionu korun, jednorázové náklady spojené s rozšířením by potom měly činit přibližně 280 tisíc.

Vyhlášením CHKO Kokořínsko-Máchův kraj však změny v systému českých chráněných území nekončí. V květnu ministerstvo oznámilo návrh na vyhlášení CHKO Brdy a kromě toho probíhají podle tvrzení ministerstva přípravy na změny hranic CHKO Poodří.

autor: Jakub Novák | 22. 6. 2013 13:00

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama