Kraje i obce loni zneužívaly veřejné peníze, říká BIS

ČTK ČTK
Aktualizováno 4. 9. 2015 18:12
Šlo především o oblasti přerozdělování veřejných prostředků a správu společností s majetkovou účastí obcí či krajů. Situaci by podle BIS zlepšila větší pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu.
Sídlo Bezpečnostní informační služby.
Sídlo Bezpečnostní informační služby. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Bezpečnostní informační služba (BIS) loni zaznamenala rozsáhlé zneužívání veřejných financí v krajích a obcích. Zpravodajci ve výroční zprávě za rok 2014 napsali, že kvůli zákonům zůstává zneužívání peněz většinou skryté a nepostižené. Výroční zprávu zveřejnili na webu.

Situaci by podle kontrarozvědky zlepšila výraznější kontrola na lokální úrovni a větší pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu.

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR ve společném prohlášení uvedly, že výroční zpráva BIS neodpovídá skutečnosti a neoprávněně a bez konkrétních důkazů je plošně poškozuje.

Kvůli zákonům jsou případy nepostižitelné

BIS se podle zprávy zaměřila na regionální zájmové skupiny, které se prý specializují na zneužívání veřejných peněz. Zpravodajci sledovali kontrolu hospodaření správních celků.

Stále více se podle nich využívá externích služeb, například k vyřízení žádostí o evropské dotace, zadávání veřejných zakázek a právní služby.

"Dalšími rizikovými oblastmi jsou správa společností s majetkovou účastí obcí a krajů nebo přerozdělování veřejných prostředků. Ve všech těchto oblastech BIS zaznamenala rozsáhlé zneužívání veřejných financí, které vzhledem k legislativnímu nastavení zůstává ve většině případů skryté a nepostižené," píše BIS.

Kontrarozvědka například zaznamenala "pokusy o ovlivnění rozhodování úředníků na ministerstvu financí, kteří by této skupině mohli umožnit hladký průběh čerpání dotace z fondů EU".

Zpravodajci míní, že situaci by zlepšila výraznější kontrola na lokální úrovni a větší pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kraje a města: Zpráva nás neoprávněně poškozuje

Podle Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR výroční zpráva BIS neodpovídá skutečnosti a plošně poškozuje kraje, města i obce. Hospodaření krajů kontroluje ministerstvo financí, města a obce pak kontrolují krajské úřady či auditoři.

"Hospodaření krajů, měst i obcí za rok 2014 bylo kontrolováno důkladně, stejně tak auditní orgány Ministerstva financí ČR, případně kontrolní útvary orgánů poskytující krajům dotace EU, provádějí kontinuálně důkladnou předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech projektů," uvádějí v prohlášení.

"Pokud BIS v rámci plnění svých úkolů zaznamenala jakékoliv protiprávní aktivity týkající se hospodaření krajů, měst či obcí, předpokládáme, že své poznatky předala Policii ČR, která je prověřila," reagovaly.

Obě organizace požádají oficiálně BIS, aby v případech, kde to bude možné a věc nešetřila policie, tajná služba identifikovala zmíněné zneužívání veřejných peněz. V těchto případech by pak nastoupily mimořádné audity nebo kontroly, aby se potvrdily nebo vyvrátily informace obsažené ve výroční zprávě BIS.

Ústup od velkých zakázek k tzv. měkkým projektům

BIS také zmiňuje trend, který nastal v Ústeckém kraji po vyšetřování kauzy Regionálního operačního programu Severozápad, která skončila pravomocnými rozsudky. Trestní stíhání se stala podle BIS příčinou nástupu nových subjektů.

"Ačkoliv jsou určitým způsobem spojeny s představiteli regionální mafie z let minulých, při dosahování svých cílů využívají odlišné, sofistikovanější prostředky. Nastal zjevný ústup od velkých krajských stavebních zakázek a zakázek spolufinancovaných z ROP SZ směrem k tzv. měkkým projektům zaměřeným na vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, dopravu či dotační poradenství," píše tajná služba.

Lobbistické skupiny také měly prý zájem o vliv na Správu Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Chtěly údajně ovlivnit budoucí podobu parku v souvislosti s pozemkovými spekulacemi a rozšířením těžby dřeva. "S tím také souvisí snaha o ovlivnění zákona o NP Šumava," upřesnili zpravodajci.

Ovlivňování úředníků na ministerstvech

BIS popisuje také "staré známosti" vedoucí k ovlivňování státní správy, které zaznamenala na ministerstvu školství.

"Docházelo k předávání detailních informací o operačním programu 'Vzdělávání pro konkurenceschopnost' využitelných v dotačním poradenství a potažmo k příznivému hodnocení určitých projektů," uvádí BIS.

Také na ministerstvu zemědělství se prý objevily snahy o ovlivňování.

"Některé osoby se pokoušely cíleně získávat a zavazovat si zaměstnance. Zaznamenány byly i snahy o obsazení významnějších postů takovými kandidáty, kteří by pro dané osoby nebo skupiny mohli zajišťovat různé výhody, případně pomáhat s vyváděním finančních prostředků," píše služba.

V Česku lze prý sledovat neefektivní kontrolu rozdělování dotací. Často se podle BIS nerespektovaly podmínky určené Evropskou komisí a běžně se prý přidělovaly peníze projektům s minimálním veřejným přínosem, podporujícím soukromé zájmy podnikatelů. Jedná se údajně například o nejrůznější soukromé rekreační objekty.

 

Právě se děje

Další zprávy