Kariéra, nebo rákoska? Žáci a učitelé si nerozumějí

Eliška Morochovičová
28. 6. 2012 12:56
Průzkum na školách ukázal, že o motivaci k učení mají žáci a učitelé zcela rozdílné představy
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Novák

Praha - K učení děti nejvíce motivuje vidina budoucího dobrého zaměstnání. Učitelé jsou přitom přesvědčeni, že děti touží spíše po pochvale rodičů než po kariéře.

K tomuto zásadnímu rozporu došel průzkum projektu Pohoda společnosti Scio, který byl zveřejněn v předvečer rozdávání vysvědčení na základních a středních školách.

Průzkum se zaměřoval především na vnímání výuky na druhém stupni základních škol jak ze strany žáků, tak ze strany vyučujících. Výsledky hovoří o tom, že skupiny mají zásadní problém v porozumění sobě navzájem.

Většina dotázaných žáků odpověděla, že se učí především kvůli tomu, aby jednou měli dobrou práci, byli vzdělaní nebo aby si zajistili větší šanci dostat se na školu, kterou chtějí.

Zároveň se však ukázalo, že učitelé mají o motivaci svých žáků zcela opačné představy. Naprostá většina z nich uvedla, že žáky vede k učení hlavně strach z potrestání ze strany rodičů, nebo naopak vidina pochvaly a v neposlední řadě dobré známky.

Takový rozpor mezi oběma skupinami pak může vést až k tomu, že učitelé nebudou schopni motivovat žáky a žáci nebudou ochotni se učit jen proto, že to po nich chce učitel.

U motivování žáků vždy platí, že je třeba umět třídu zaujmout. Tuto schopnost, jak ukázal výzkum, ale mnoho učitelů nemá. Pouze třetina z nich označila vlastní způsob výuky za zajímavý, podle žáků je jich dokonce ještě méně. Polovina žáků navíc odpověděla, že je výuka nebaví.

Velkou roli přitom hraje přístup učitele k žákovi a obráceně. Ukázalo se, že žák má tendenci respektovat vyučujícího zejména tehdy, cítí-li z opačné strany to samé. Až ve třech čtvrtinách případů je vztah učitele a žáka založený na vzájemné úctě.

Žádoucí a skutečné vlastnosti učitelů podle žáků.
Žádoucí a skutečné vlastnosti učitelů podle žáků. | Foto: Scio

V tom, jak by měl dobrý učitel vypadat, mají školáci jasno. Očekávají od něj spravedlnost, smysl pro humor, schopnost brát své žáky vážně a podporovat je v tom, co dělají. Takové vlastnosti mají podle průzkumu spíše učitelé s kratší praxí. Ti byli ve všech oblastech hodnoceni kladněji.

Průzkum proběhl v listopadu 2011 a dubnu 2012 mezi žáky druhého stupně základních škol, jejich třídními učiteli a řediteli škol. Celkem se zúčastnilo 9407 žáků z 85 škol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaké je u nás vzdělávání?

 

Právě se děje

Další zprávy