Anketa: Kandidují na primátora, jak vyřeší potíže Liberce?

Domácí Domácí
29. 9. 2014 20:45
Deník Aktuálně.cz oslovil kandidáty na primátora Liberce s pěti problémy, které řeší obyvatelé města.
Foto: archiv Ondřeje Červinky

Ondřej Červinka (ODS)

1) Liberec nemá městského architekta. Jste pro to, aby byla tato funkce zřízena?
Toto konstatování není zcela pravdivé. Liberec má již několik let zřízen institut Rady architektů. Domnívám se, že je toto řešení v mnoha ohledech lepší než funkce hlavního architekta v jedné osobě. Rada architektů zajistí více pohledů na danou problematiku a zároveň dochází ke snížení korupčních rizik, která vycházejí z kumulace vlivu na rozhodování koncentrovaného do jednoho člověka. Jinou otázkou je míra využití Rady architektů, která je ale vždy odvislá od přístupu vedení města. Myslím si tedy, že by měla být zachována rada architektů a zároveň by se měl více využít její potenciál.


2) Mnohým lidem vadí v Liberci velký počet bezdomovců. Jak byste tento problém řešil?
Především je nutné neustále vytvářet podmínky pro to, aby se co nejméně lidí dostávalo do situací, kdy zůstanou bez prostředků a bez přístřeší. V obecné rovině tomu může pomoci zdravý hospodářský růst a s tím související dostatečná nabídka pracovních příležitostí. Zároveň je nutné podpořit programy prevence sociálně patologických jevů, především pak závislosti na drogách a alkoholu, které jsou velmi často příčinou sociálního pádu mnoha lidí. V tomto ohledu může například pomoci městská organizace Komunitní práce o.p.s. při zapojování nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací.


3) Liberec patří mezi města, kde je nejvíc obchodních center v přepočtu na obyvatele. Vnímáte to jako problém? Jak byste ho řešil?
Obchodní centra jsou především soukromou investicí, která se do značné míry řídí poptávkou obyvatel. V okamžiku, kdy poptávka poklesne, budou muset vlastníci center hledat alternativní využití obchodních ploch. Ale tento problém doposud nenastal. Z pohledu města tak není problémem sama existence obchodních center jako spíše problematika vylidnění centra města, která s jejich existencí do určité míry souvisí. A zde může město udělat mnohé a celou řadu opatření budu i já prosazovat. Je nutné co nejvíce zvýšit atraktivitu centra citlivým a kvalitním řešením veřejného prostoru, kdy budou veřejná prostranství atraktivní pro obyvatele a návštěvníky, a tím se zvýší i obchodní potenciál obchodů v centru.

4) Liberečtí si stěžují na nedostatek zeleně ve městě. Sdílíte jejich názor? A jak byste tento problém řešil?
Liberec je ve skutečnosti velmi zelené město. Jenom v širším centru města se nacházejí desítky parků a zelených ploch. Ovšem je zde řada míst, která si zaslouží naši pozornost a je nezbytně nutné se o tyto plochy kvalitně starat a posílit jejich rekreační, sportovní či kulturní potenciál. Ukázkovým příkladem je například okolí Liberecké přehrady, s jehož úpravami ODS již v minulosti započala a je jednou z našich priorit v řešení tohoto jedinečného prostoru v širším centru města pokračovat. Z přehrady a s ní souvisejícího lesoparku na Králově háji by se do budoucna měl stát přívětivý rekreační areál, který má podle našeho názoru obrovský potenciál.

5) Jste pro nulovou toleranci hazardu na celém území Liberce? Proč?
Teprve legislativa, která je platná cca posledních 6-7 let, umožnila městům větší regulaci hazardu a Liberec ji postupně začal využívat. Od roku 2008 klesl počet heren ve městě zhruba o polovinu a tento trend i nadále pokračuje. Zároveň s tím jsou také neustále zpřísňována pravidla pro provoz heren. Ovšem nulová tolerance není řešením, a to především proto, že by způsobila pouze přesunutí hazardních her do šedé zóny a zároveň by podpořila hazard, který není provozován v hernách, ale například na internetu.

 

Právě se děje

před 9 minutami

V rybníku na Jihlavsku se v neděli večer zřejmě utopil dvaačtyřicetiletý muž

V rybníku u obce Bílý Kámen na Jihlavsku se v neděli večer zřejmě utopil muž narozený v roce 1979. Jeho tělo vytáhli z vody policejní potápěči dnes asi v 00:30. Pro potvrzení příčiny úmrtí bude nařízená pitva. ČTK to řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

Policie se o události dozvěděla po 18:00. Dva muži se šli koupat do rybníku Lomák. "Jeden vlezl do vody a měl plavat a druhý po chvíli zjistil, že už ho na hladině nevidí, tak to oznámil policii, spustilo se pátrání," řekla Čírtková.

K rybníku přijeli hasiči, policisté i jejich potápěči. "V nočních hodinách, kolem 00:30 bylo skutečně nalezeno tělo utonulého muže - zřejmě utonulého, taky mohl mít zdravotní potíže," řekla Čírtková.

Zdroj: ČTK
Další zprávy