Anketa: Kandidují na primátora, jak vyřeší potíže Jihlavy?

Domácí Domácí
27. 9. 2014 13:10
Deník Aktuálně.cz oslovil lídry kandidátek v Jihlavě s pěti problémy, které řeší obyvatelé města.
Foto: archiv Rudolfa Chloupka

Rudolf Chloupek (ČSSD)

1) Jak vyřešit problém nedostatku míst v mateřských školkách?
Tento problém se již v podstatě podařilo vyřešit, pokud se týká jihlavských dětí. Vybudováním nových kapacit Na Stoupách a v Kollárově ulici a dále zvýšením kapacit MŠ Jarní, Resslova, A. Důl byla kapacita zvýšena cca o 250 míst. Ve výstavbě je MŠ Nad Plovárnou s kapacitou 100 míst. Za současného stavu jsou již přijímány i děti narozené po 1. 9. 2011. Přesto uvažujeme o dalším posílení kapacity MŠ další výstavbou, pokud možno ve spolupráci s významnými zaměstnavateli. Pak by bylo možné zvýšit komfort snížením počtu dětí ve skupině a možností přijímat i děti s bydlištěm mimo Jihlavu, jejichž rodiče v Jihlavě pracují.


2) Jihlavanům dlouhodobě vadí vandalismus a sprejerství. Co s tím?
To je problém nejenom represe, ale také prevence. Město posiluje městskou policii, spolupracuje s Policií ČR, rozšiřuje a zdokonaluje kamerový systém. Jako neúčinné se však projevily snahy o odměňování za nahlášení sprejerů apod. Případné další postihy jsou však obvykle mimo pravomoc města. V oblasti prevence probíhají cykly vzdělávání městské policie i spolupracujících neziskových organizací ve školách a volnočasových aktivitách. Město výrazně podporuje volnočasové aktivity na poli sportu a kultury.


3) Co dělat s nedostatkem parkovacích míst u nemocnice a v centru města?
Opatřením Nemocnice Jihlava není problém zaparkovat na placeném parkovišti. Problém se však bohužel posunul do dalších ulic. Podle mého názoru je jediným řešením rozšíření rezidentského parkování, zvýšení počtu parkovacích míst v rámci revitalizace sídlišť a zejména změna chování občanů směrem k vyššímu využití MHD a jiných nemotorových způsobů dopravy. S tím souvisí i záchytná parkoviště. Pokud jde o centrum města, je jasné, že kapacita je téměř vyčerpána. Řešením by opět mohlo být parkování v docházkové vzdálenosti (nebo dobrá dostupnost MHD).


4) Jihlavané si stěžují na nedostatek nočních spojů MHD. Navýšil/a byste je?
MHD je potřeba koncepčně řešit. Současný systém se historicky vyvíjel, ale myslím si, že v současné podobě už potřebám občanů nevyhovuje. Není to jen otázka večerních spojů, ale také vedení linek, frekvence spojů, spojení průmyslové zóny s částmi města atd. Tedy navýšení nočních spojů je možné, ale pouze v kontextu s celkovou změnou MHD.


5) Byl/a byste pro zbourání Prioru?
Prior je nešťastná stavba a hlavně na nešťastném místě. Na historickém náměstí mi pochopitelně vadí. Otázka jeho zbourání však není jednoduchá. Prvním problémem je samotné vykoupení ze soukromého vlastnictví. Kladu si otázku, jestli potřebných cca 300 mil. Kč není potřeba jinde (a jsem přesvědčen, že ano). Druhý problém je, co místo Prioru. Po Kreclu obvykle nostalgicky vzdychá generace, která ho nezažila. Tedy v dlouhodobé perspektivě Prior určitě odstranit a místo využít pro setkávání lidí (park, tržiště, kulturní produkce apod.). Nahrazovat ho jinou budovou nepovažuji za šťastné.

 

Právě se děje

Další zprávy