Proč vláda žádá prodloužení nouzového stavu: Nebezpečí trvá, rozsah epidemie neznáme

Podívejte se na vybrané grafy ke koronaviru, které vláda předkládá poslancům
3
7
8
17
Foto: Aktuálně.cz
Jan Horák Jan Horák
3. 4. 2020 5:30
Měříme spíš naši schopnost testovat než skutečný počet nakažených, v populaci se pohybuje mnoho infikovaných bez příznaků a je nutné dál poptávat ochranné pomůcky přímo. I takto vláda žádá poslance o prodloužení nouzového stavu ve zprávě, již Aktuálně.cz získalo. Dle oficiální prosby kabinetu má trvat do 11. května. Premiér Andrej Babiš však ve čtvrtek večer připustil, že postačí do 30. dubna.

"Nadále jsou bezpochyby naplněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle čl. 5 ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Česká republika je nadále ve stavu zákonného jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost," zní jedna z klíčových pasáží důvodové zprávy, kterou vláda provází svou žádost poslancům a kterou Aktuálně.cz získalo.

Nouzový stav kvůli epidemii nemoci Covid-19 šířené novým typem koronaviru vyhlásil kabinet Andreje Babiše 12. března ve 14 hodin. Průvodním znakem nouzového stavu je pravomoc vlády zkrátit některá základní práva kvůli zachování bezpečnosti státu a jeho obyvatel. V tomto případě to znamená zásadní omezení pohybu, zákaz provozu stravovacích zařízení či povinnost zakrývat si na veřejnosti dýchací cesty.

Vláda nouzový stav nemůže podle ústavního zákona o bezpečnosti držet déle než 30 dní, stávající by vypršel 11. dubna ve dvě hodiny odpoledne. O jeho další trvání musí požádat Poslaneckou sněmovnu. Kabinet se na středečním zasedání dohodl, že si sněmovně řekne o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, tedy do 14 hodin 11. května. Žádost přednese podle usnesení vlády přímo premiér.

Babišův kabinet svou prosbu v důvodové zprávě dokládá tím, že epidemie koronaviru se u nás stále dynamicky vyvíjí. Podle vlády nárůst infikovaných osob odpovídá postupnému zvyšování množství testů, které tento týden přesáhlo hranici 6000 vzorků denně. Jinými slovy má za to, že v současnosti spíše měříme naši testovací efektivitu než skutečný zásah epidemie v populaci.

Číslo R spadlo na 1,1

Znalost přesného množství nakažených lidí je přitom klíčový předpoklad, tvrdí vláda v materiálu, aby bylo možné spolehlivě určit další vývoj epidemie. "Za současného stavu stále existuje významné riziko, že se v populaci pohybuje velké množství nediagnostikovaných, ale nakažených osob, které by při uvolnění vládou přijatých opatření způsobily masivní šíření onemocnění," upozorňuje.

Vláda obhajuje žádost o další trvání nouzového stavu i tím, že stávající omezující opatření fungují. Jejich efektivitu ilustruje poklesem takzvaného parametru R. Jedná se o reprodukční číslo, jež udává, kolik dalších osob nakazí infikovaný člověk. Na počátku epidemie u nás byla hodnota R 2,64, jeho výše se nyní udává jako 1,1. Tato cifra dává v očích kabinetu šanci, že se vývoj epidemie daří určovat žádoucím směrem, a je proto nutné tak pokračovat.

Takto se v Česku v průběhu března vyvíjel parametr R, tedy reprodukční číslo, jenž značí, kolik lidí nakazí infikovaný jedinec.
Takto se v Česku v průběhu března vyvíjel parametr R, tedy reprodukční číslo, jenž značí, kolik lidí nakazí infikovaný jedinec. | Foto: Aktuálně.cz

Udržet v platnosti nouzový stav po dalších 30 dní je na základě přesvědčení vlády důležité i pro efektivní zajišťování ochranných pomůcek a zdravotnických potřeb. Vláda, ministerstva či krajské samosprávy je mohou díky nouzovému stavu poptávat přímo u dodavatelů, aniž by se musely vyhlašovat veřejné soutěže. Ušetří se tak čas na obstarání nutných prostředků.

"Standardní postup v zadávacím řízení by v současné situaci prakticky vyloučil zdárnou realizaci nákupu osobních ochranných prostředků ve větším objemu a krátkém čase," stojí v žádosti vlády. Obdobně už ve středu mluvil ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. "Nedokážu si představit, že za 14 dní nouzový stav zrušíme a začneme na ochranné prostředky vypisovat výběrová řízení," prohlásil.

V polovině dubna data pro uvolnění restrikcí

Předseda nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala uvedl, že vláda nemůže od jeho partaje čekat automatickou podporu. Bianko šek prý nepřipadá v úvahu. "Budeme chtít slyšet jasné důvody, proč má být nouzový stav prodloužen, za jakých podmínek bude ukončen a která další opatření jsou chystána," řekl serveru Lidovky.cz Fiala. Obdobně se vyjádřili Piráti, ti by spíš byli pro trvání stavu "jen" do konce dubna, či lidovci.

Podíl pozitivních nálezů nemoci Covid-19 na testovaných v Česku v průběhu času.
Podíl pozitivních nálezů nemoci Covid-19 na testovaných v Česku v průběhu času. | Foto: Aktuálně.cz

Žádost kabinetu vedle důvodové zprávy doplňuje rozsáhlá powerpointová prezentace. Vyloženě nové poznatky, grafy a modely dalšího vývoje nenabízí. Jedná se spíše o souhrn dat, která v posledních týdnech už prezentovali experti z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a ministerstva zdravotnictví. Odborníci očekávají, že v půlce dubna napočítáme osm tisíc a na jeho konci 14 tisíc infikovaných (s možnou horní hranicí 30 tisíc).

Další trvání nouzového stavu má umožnit pokračování efektivního sběru dat, nárůst testů a rozvoj takzvané chytré karantény. Její pilotní projekt se tento týden rozběhl na jižní Moravě, po Velikonocích by se mohl aplikovat po celé zemi. Principem chytré karantény je zmapovat pohyb infikovaných lidí podle jejich elektronické stopy, třeba mobilu, za posledních pět dní. Díky tomu bude možné snáz určit lidi, s nimiž se potkali, a poté je testovat a izolovat.

Odhad expertů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstva zdravotnictví, jak by se vývoj počtu infikovaných mohl vyvíjet v průběhu dubna.
Odhad expertů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstva zdravotnictví, jak by se vývoj počtu infikovaných mohl vyvíjet v průběhu dubna. | Foto: Aktuálně.cz

Kabinet by podle argumentů uvedených v žádosti chtěl zmíněná data nasbírat, analyzovat a vyhodnotit kvůli tomu, aby mohl plošná omezení začít povolovat. "Vybudované prediktivní modely a informační systém jsou mimo jiné zárukou, že přibližně v polovině dubna 2020 bude mít Česká republika k dispozici exaktní data, která umožní flexibilně reagovat na situaci a řízeně uvolňovat přijatá opatření," uvádí vláda.

Babiš by souhlasil s nouzovým stavem do 30. dubna

Přesný výčet konkrétních opatření, která by vláda chtěla přijmout po dalších 30 dní nouzového stavu, důvodová zpráva nezahrnuje. V první řadě z ní plyne, že kabinet chce udržet stávající omezení, zvýšit počet testů a zavedením chytré karantény efektivněji zmapovat počet nakažených a na základě toho získat data k možnému povolení restrikcí. Které by se mohly uvolnit, však kabinet neuvádí.

Vláda podporuje svou pozici také příklady za zahraničí. Odvolává se na to, že k prodloužení omezení přistupuje výrazná část evropských zemí. "Finsko již v minulém týdnu rozhodlo o uzavření kaváren, restaurací a barů až do 31. května 2020. Belgie pak počítá se zákazem volného pohybu osob až týden po konci velikonočních svátků (do 19. dubna 2020) s pravděpodobným prodloužením do 3. května 2020."

Je třeba podotknout, že pro čistě epidemiologická opatření - třeba povinnost nosit ochranu dýchacích cest, omezení pohybu či zákaz provozu stravovacích zařízení - kabinet nouzový stav nepotřebuje. Tyto restrikce může uplatnit i ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, což ostatně od minulého týdne resort činí.

Zda v Česku potrvá nouzový stav do 11. května, nebo kratší dobu, mají v rukou poslanci. Téma je hlavním bodem programu úterní schůze sněmovny. Podporu ANO a ČSSD pro vládní návrh lze předpokládat, klíčový bude postoj KSČM. Její předseda Vojtěch Filip už se vyslovil, že by preferoval nouzový stav "jen" do konce dubna. "Nemyslím, že se to má dělat hned z jedné vody načisto na 30 dnů," řekl České televizi. Navzdory usnesení vlády premiér ve čtvrtek večer uvedl, že nouzový stav do 30. dubna by postačil. "Je to fajn datum, 30. duben. Alespoň si to všichni zapamatují," řekl ČT.

Skoro 200 usnesení proti koronaviru

Vláda Andreje Babiše v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 způsobené novým typem koronaviru přijala skoro 200 usnesení, patří k nim i vyhlášení nouzového stavu z 12. března. Jako ta nejdůležitější uvádí kabinet v žádosti poslancům tato: 

 • dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem (usnesení vlády č. 197)
 • zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí a zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblast (usnesení vlády č. 198)
 • zákaz hromadných akcí nad 30 osob (usnesení vlády č. 199)
 • zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (usnesení vlády č. 201)
 • zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky (usnesení vlády č. 203)
 • povinnost občanů, kteří pobývali na území rizikových oblastí, ohlásit po návratu tuto skutečnost praktickému lékaři, který jim nařídí karanténu (usnesení vlády č. 209)
 • zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb v provozovnách a zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (usnesení vlády č. 211)
 • zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky (usnesení vlády č. 215)
 • omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (usnesení vlády č. 217)
 • zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (usnesení vlády č. 247)
 • nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza COVID-19 (usnesení vlády č. 250)
 • zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19 (usnesení vlády č. 258).
 

Právě se děje

Další zprávy