Ištvan jde opět k soudu: Trafiky ujednali mimo sněmovnu

Tomáš Fránek
26. 8. 2013 12:36
Vrchní státní zástupce má nové důkazy a žádá o stanovisko na rozsah imunity Nejvyšší soud
Foto: Vojtěch Marek

Brno - Nejvyšší soud bude v případu exposlanců ODS podezřívaných z korupce při rozdělování postů ve státních firmách znovu řešit rozsah imunity politiků.

Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan chce totiž nově znát další stanovisko Nejvyššího soudu ohledně výkladu imunity - tedy toho, co politici mohou, a co už ne. Verdikt Nejvyššího soudu tak bude podstatný pro další možnosti stíhání exposlanců.

Podle státního zástupce se trafiky pro poslance ODS Petra Tluchoře, Marka Šnajdra a Ivana Fuksy dohadovaly konspirativně mimo prostory Poslanecké sněmovny a na jejich jednání se tak imunita vztahovat nemůže.

V hotelu i na výstavišti v Brně

"Schůzky byly uskutečněny na více místech v Praze a Brně, z nichž některá nebyla blíže zjištěna. Konkrétně se podařilo zjistit schůzky v Hrzánském paláci, v restauraci Vojanův dvůr, v Kramářově vile, na přesně nezjištěném místě v Praze 8 - Karlín, ve Strakově akademii, v budově Českých drah, v hotelu Holiday Inn Brno, v Hotelu International Brno a na brněnském výstavišti," uvedl státní zástupce ve svém podání k Nejvyššímu soudu.

Podle Ištvana se tak jednání politiků neodehrávalo v Poslanecké sněmovně ani v jejích orgánech a nemá tak být trestáno hlasování nebo způsob vzdání se mandátu.

"Podstata jednání podezřelých spočívá v podezření z akceptace slibu úplatku a následně v podezření z přijetí takto nabídnutého úplatku, nikoli v tom, že se podezřelí nakonec vzdali mandátu poslance. K tomu ostatně došlo až poté, co předmětný trestný čin měl být dokonán (tedy až po přijetí slibu úplatku). Právě k postihu takových jednání zavazuje zmíněná Trestněprávní úmluva o korupci, kterou je třeba chápat jako důležité interpretační vodítko při výkladu rozsahu poslanecké imunity," uvedli státní zástupci.

Právě spor o to, zda se imunita vztahuje jenom na jednání ve sněmovně, vyvolala ostré spory expertů i politiků.

Nejvyšší soud totiž při prvním posuzování případu zvolil velmi široký výklad toho, co má být z ústavy projevem chráněným imunitou.

Rozhodnutí vedlo k osvobození Tluchoře, Šnajdra a Fuksy, kteří jsou podle státních zástupců podezřelí z korupce. Měli získat trafiky ve státních firmách výměnou za své poslanecké mandáty.

Imunita je široká

Z celého usnesení vyplývá, že soudci pod imunitu zahrnuli mnohé.

"Projevem může být verbální vyjádření, není však vyloučena ani jiná forma - například vyjádření se pokřikem, gestem, prostřednictvím transparentu, způsobu chování, typu oblečení aj. Podle extenzivního pojetí se projevy rozumí i písemná vyjádření, například legislativní návrhy, podpisy na dokumentech, písemné interpelace, tedy 'jakýkoli úřední úkon, jímž se poslanec či senátor projevuje při plnění svého mandátu v příslušné komoře Parlamentu,'" uvedli soudci s odkazem na odbornou literaturu.

Proto je podle nich projevem i nesouhlas s určitým zákonem (daňový balíček) a vzdání se mandátu, jak to udělali exposlanci ODS.

Soud v Tluchořově případu potvrdil, že na projevy poslanců se vztahuje hmotně právní imunita, takzvaná indemnita, spojená s vyloučením trestní odpovědnosti.

 

Právě se děje

Další zprávy