Inspekce: 25 škol ze 34 by mělo některé obory zavřít, neodmaturuje v nich ani polovina žáků

Markéta Hronová Markéta Hronová
17. 8. 2017 13:09
Česká školní inspekce zkoumala 34 středních škol, v kterých u maturitní zkoušky neuspěla více než polovina žáků. Ve dvou třetinách těchto škol se za poslední čtyři roky vzdělávali žáci, kteří po úspěšném dokončení studia třikrát neuspěli u maturitní zkoušky a pak je ředitel školy opět přijal do maturitního ročníku. Takové školy jsou velmi neefektivní, stojí stát hodně peněz. Školní inspekce doporučila třem čtvrtinám z nich problematické obory zavřít.
Školní inspekce vytipovala školy, které jsou kvůli velkému počtu neúspěšných u maturity na zavření.
Školní inspekce vytipovala školy, které jsou kvůli velkému počtu neúspěšných u maturity na zavření. | Foto: Shutterstock

Praha - Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) říkala, že se ministerstvo zaměří na školy, kde mají dlouhodobě vysoký podíl neúspěšných žáků u maturitní zkoušky. Byla odhodlaná takové školy zrušit. Nyní Česká školní inspekce zveřejnila šetření, které se právě na 34 takových škol zaměřilo. 

"Studium v nich dokončilo pouze necelých třicet procent žáků," uvádí inspekce. Kromě pohoření u maturitní zkoušky ale do čísel spadají i ti, kteří odchází už v průběhu studia. "Ve dvou třetinách sledovaných škol se vzdělávali žáci, kteří po úspěšném absolvování všech ročníků třikrát neuspěli u maturitní zkoušky a následně byli opět přijati do prvního ročníku," konstatuje inspekce s tím, že na jednu hodnocenou školu připadli téměř čtyři takoví žáci.  

Inspekce doporučila třem čtvrtinám ze 34 sledovaných škol omezit nabídku oborů nebo je rovnou zavřít. Nejvíce problémů zjistila u nástavbového oboru Podnikání, kam se hlásí absolventi učňovských škol, kteří si chtějí dodělat maturitu. V nástavbových oborech obecně neuspělo ve školním roce 2015/2016 dokonce 73 procent žáků.

Problematické obory  se obvykle poznají tak, že nepořádají přijímací zkoušky a berou každého uchazeče. Případně nechají propadat žáky na konci čtvrtého ročníku, aby jim nesnižoval počet neúspěšných u maturitní zkoušky. 

"Toho, že by optimální způsob výběru zájemců o studium bezpochyby významně snížil riziko jejich pozdějších studijních neúspěchů, jsou si dané školy paradoxně velmi dobře vědomy. Samy za důvod neprospěchu svých žáků označují zejména jejich nedostatečný studijní potenciál. Pro změnu tohoto stavu však tyto školy žádná opatření nepřijímají," uvádí inspekce ve zprávě.

Vliv na studijní neúspěch mají také zameškané hodiny, nejčastěji žáci chyběli až ve třetině hodin. Chyby se našly i na straně škol a učitelů. Jen v pětině vyučovacích hodin podle inspekce učitelé výuku organizačně i pedagogicky dobře zvládli. Inspektoři zjistili také nízkou kvalifikovanost učitelů a aprobovanost výuky, problém je také v častém střídání učitelů ve škole a nedostatečné zpětné vazby od ředitelů.

 

Právě se děje

Další zprávy