Hledá se člověk, který zařídil milost pro velké ryby

Petr Holub
17. 1. 2013 6:20
Osm otazníků k amnestii, kvůli níž se dnes opozice pokusí shodit vládu
Václav Klaus.
Václav Klaus. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Pro celkově pátý pokus shodit koaliční vládu si opozice našla důvod hned po Novém roce - prezident vyhlásil amnestii.

Popudila zejména tím, že kromě pachatelů drobných kriminálních činů přinesla milost mnoha vlivným a mocným lidem, kteří jsou léta souzeni za obří úvěrové podvody nebo tunely na majetek, v němž měly uloženy úspory desítky tisíc občanů.

Václav Klaus už dvakrát vystoupil v televizi, ale tu hlavní otázku jako by odmítal slyšet. Kdo jsou autoři amnestie? Jaký tým na ní pracoval? Kteří právníci ji posuzovali?

V den, kdy se akt prezidentova milosrdenství stane příčinou dalšího politického souboje ve sněmovně, shrnuje Aktuálně.cz odpovědi na osm nejčastějších otázek.

Koho prezident Václav Klaus amnestoval?

Foto: Aktuálně.cz

Klaus prominul nepodmíněné tresty do jednoho roku, podmíněné tresty do dvou let, tresty veřejných prací a domácího vězení. V těchto případech se tresty mažou z trestního rejstříku. Prominul i nepodmíněné tresty do dvou let, pokud nešlo o násilné trestné činy. Nejvíc sporný je druhý článek amnestie, který zastavuje trestní stíhání, které trvá už osm let a které stíhá trestné činy se sazbou do deseti let vězení. Na základě druhého článku už byli amnestováni lidé, jejichž jména se stala symbolem ekonomické kriminality devadesátých let a počátku nového století, jako byli Jiří Berka, Tomáš Pitr, Miroslav Provod, Karel Srba, manažeři Union Banky, privatizačního fondu Trend a H-systému. Prezident na kritiku za propuštění tunelářů odpovídá tím, že se o jednotlivé případy nezajímal. 

Kdo amnestii napsal?

Foto: Aktuálně.cz

Prezident ani jeho lidé nechtějí jména autorů zveřejnit. Své autorství vyloučili ministr spravedlnosti Pavel Blažek a šéf Legislativní rady vlády Petr Mlsna. Z dokumentů vyplývá, že se přípravy amnestie neúčastnila vedoucí právního odboru prezidentské kanceláře Dana Římanová. Amnestii tedy sepsali pro Klause externí právníci. Jména však Hrad odmítá sdělit. Nejistota o autorech amnestie vyvolává obavy, že se na její přípravě podíleli právníci amnestovaných.

Opozice chce svrhnout vládu, protože premiér amnestii spolupodepsal. Mohl Nečas nepodepsat?

Foto: Aktuálně.cz

Opozice je o tom přesvědčena. Vychází z ústavního článku 63, podle kterého prezidentovo rozhodnutí o amnestii vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Protože prezident není před zákonem odpovědný, ústava další větou určuje, že za rozhodnutí o amnestii „odpovídá vláda". Vláda by tedy měla skončit, protože za nepovedenou amnestii odpovídá.  Premiér Petr Nečas se brání tím, že spolupodpis premiéra představuje pouhou formalitu. V tom s ním souhlasí šéf Legislativní rady vlády Mlsna a do značné míry i Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle Klause ovšem o pouhou formalitu nešlo. Ústavní právníci v čele s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským dávají opozici do určité míry za pravdu. S odkazem na dosavadní historii upozorňují, že amnestii měla připravit vláda a premiér ji měl naopak k podpisu předat k prezidentovi.

Ústavní stížnost na druhý článek amnestie podalo třicet senátorů. Přesvědčí ústavní soudce, aby se stížností vůbec zabývali?

Foto: Aktuálně.cz

Už je v podstatě jasné, že soudci podnět řešit chtějí. Vedení soudu v úterý oznámilo, že jde "o závažnou věc", kterou ÚS projedná v plénu. Zatím se ovšem neví, zda vyhoví žádosti na přednostní vyřízení.

Argument, proč věc Ústavnímu soudu přísluší, je přímo v návrhu senátorů. Ti tvrdí, že amnestie patří mezi právní předpisy. Připomínají případ Melčák z roku 2009. Ústavní soud tehdy zrušil prezidentovo rozhodnutí o termínu konání předčasných voleb. Prezident přitom o termínu voleb rozhoduje podle článku 63, odstavce 1f) ústavy. O amnestii rozhoduje ve stejném režimu podle odstavce 1k). Rizikem pro senátory je argument, že Ústavní soud zrušil termín voleb v roce 2009 ještě před tím, než proběhly. Amnestie však začala platit druhého ledna a její druhý článek by se musel rušit zpětně.

Jak byla amnestií porušena ústava a Listina základních práv a svobod?

Foto: Aktuálně.cz

Druhý článek amnestie podle senátorů porušil první článek ústavy, podle kterého „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka". Amnestií byla údajně porušena práva obětí podvodů, protože po amnestii nemohou účinně vymáhat odškodnění. Senátoři se přitom odvolávají na články 11, 36 a 38 Listiny základních práv a svobod, které výslovně chrání právo občanů na majetek a na spravedlivý proces.

Ústavní soud může teoreticky zrušit druhý článek amnestie. Bude pak možné obnovit trestní stíhání u případů, kde krajský či vrchní soudce už s odvoláním na amnestii stíhání zastavili?

Foto: Aktuálně.cz

Právníci nemají zcela jednotný názor. Ovšem i právní zástupkyně senátorů Hana Marvanová očekává, že jednou zastavené stíhání už nepůjde obnovit.

Mohou soudci krajských a vrchních soudů v některých případech amnestii odmítnout a nepřerušit trestní stíhání?

Foto: Aktuálně.cz

Přímo amnestii odmítnout nemohou. Cestu proti druhému článku amnestie našel Kamil Kydalka z Městského soudu v Praze. Přerušil soudní řízení, které mělo ukončit stíhání bývalého fotbalového funkcionáře Františka Chvalovského za miliardový úvěrový podvod. Chvalovského případ v nejbližších dnech předloží k posouzení Ústavnímu soudu. O amnestii pro bývalého funkcionáře rozhodne až po verdiktu ústavních soudců. 

Jak si mohou na amnestii stěžovat státní zástupci?

Foto: Aktuálně.cz

Státní zástupce může podat stížnost proti rozhodnutí soudce o tom, že zastavuje trestní stíhání v konkrétním případě. Může argumentovat, že amnestii podléhá pouze část případu, a že by se tedy ve stíhání mělo pokračovat. O stížnosti by měl rozhodnout soud vyššího stupně. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová už upozornila, že zástupci nebudou tuto možnost využívat účelově a napadnou pouze zřejmá pochybení soudců při výkladu článků amnestie.  

 

Právě se děje

Další zprávy