reklama
 
 

Golf místo lesa ohrozí zdraví i klima, varují vědci

18. 7. 2009 16:20
Část klánovického lesa má ustoupit golfovému hřišti

Praha - Odpůrci výstavby golfového areálu v pražských Klánovicích získali prestižního spojence. Proti záměru vykácet část klánovického lesa a vybudovat tam osmnáctijamkové hřiště se postavila ekologická sekce Akademie věd.

"Vznik takových návrhů svědčí o naprosté ignoranci základních funkcí kvalitní zeleně v městských celcích," uvádí se ve stanovisku komise životního prostředí.

V poměrně krátké době to je už podruhé, co se ekologická sekce Akademie věd vyjadřuje k plánům na omezování zeleně v Praze. Poprvé to bylo na podzim, kdy nebývale ostře kritizovala návrhy na změnu územního plánu hlavního města, podle nichž by se měly další zelené plochy změnit na obytné a komerční zóny.

Pokud se plány na likvidaci pražské zeleně uskuteční, projeví se to podle vědců za pár let na zdraví dětí i zvýšením počtu úmrtí starších obyvatel.

"Klánovický les představuje na území Prahy nejucelenější lesní ekosystém s významnými funkcemi a službami pro okolní obyvatelstvo i celou společnost," upozorňuje akademická komise životního prostředí.

Jejím předsedou je Radim Šrám, mezinárodně uznávaný specialista na sledování vlivu životního prostředí na zdraví obyvatel. A členy jsou pracovníci předních vědeckých institucí a univerzit.

Proč je zeleň tak důležitá? "Není to jen zachycování velkého množství prachu a dalších nečistot, ale také regulace vlhkosti ovzduší, vliv na nepříznivé tepelné režimy měst, snížení hlukové zátěže," argumentují čeští vědci.

Golfisté napomáhají globálnímu oteplování

Připomínají i schopnost stromů zachycovat oxid uhličitý, tedy přispívat ke zpomalování globálního oteplování.

"Mýcením lesních porostů v největší české aglomeraci za účelem soukromého prospěchu jedné právnické osoby mohou být tyto klimatické změny nesmyslně urychlovány," uvedla ekologická komise.

Tvrzení komise je účelové

Proti jejímu stanovisku se ostře ohradila společnost Forest Golf Resort, která chce v Klánovicích golfové hřiště vybudovat.

"Toto stanovisko považujeme za naprosto účelové," řekla místopředsedkyně představenstva Monika Bažantová. Dodala, že plánované golfové hřiště a úpravy v jeho okolí neublíží, ale naopak přispějí k posílení rekreační funkce.

Bez obav, pokácí se jenom málo stromů

Bažantová tvrdí, že kvůli golfovému hřišti se vykácí jen málo stromů.

"Nedojde k žádné zásadní redukci lesa, která by měla vliv na ekosystém, změny klimatu a další, nedojde k žádným významným společenským škodám, tudíž tvrzení komise životního prostředí je zcela nepravdivé a účelové," tvrdí Bažantová, podle níž komise není žádným vědeckým pracovištěm.

"Dopouští se nepřiměřené manipulace s veřejným míněním, neboť podsouvá laické veřejnosti zdání vědeckého elaborátu významného národního výzkumného střediska," dodala Bažantová.

Vědci kritizují i státní Lesy

Ekologická sekce, poradní orgán Akademické rady Akademie věd, ovšem trvá na svých argumentech.

"Projekt výstavby golfového hřiště zasahuje do evropsky významné lokality Blatov a Xaverovský háj a do přírodní rezervace Klánovický les," upozorňuje vědecká komise, která kritizuje i státní podnik Lesy za to, že loni v květnu uzavřel s firmou Forest Golf Resort smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem příslušných pozemků.

"Tato smlouva představuje zásadní selhání managamentu Lesů ČR z hlediska jeho povinnosti porosty chránit a zvelebovat," uvedla Komise životního prostředí Akademie věd.

Jsme neutrální, o golfu nerozhodujeme

Vedení Lesů tvrdí, že smlouva o smlouvě budoucí není rozhodnutím o tom, jestli se v Klánovicích golfové hřiště postaví, nebo ho úřady nakonec nepovolí.

"O záměru mohou a musí rozhodnout příslušné správní úřady," řekl Aktuálně.cz mluvčí podniku Michal Kačena. "Zachováváme neutrální postoj. Nechceme nikomu stranit, ani bránit řádnému posouzení a projednání projektu."

autor: Pavel Baroch | 18. 7. 2009 16:20

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama