GIBS chce uniformy. Nově má i testovat policisty na alkohol nebo vstupovat do domů

Radek Dragoun Radek Dragoun
29. 1. 2020 19:07
Příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) budou možná chodit na formální akce ve stejnokrojích. Jelikož dosud inspektoři žádné uniformy nemají, nosí i při slavnostních příležitostech civilní oblečení. Vedení inspekce to chce změnit v rámci připravované novely zákona o GIBS, která má rozšířit její pravomoci. Nově by mohla třeba testovat policisty, zda nejsou pod vlivem alkoholu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Zatímco vojáci, policisté nebo například hasiči chodí na slavnostní akce nebo při formálních příležitostech oblečení v jednotném stejnokroji, z něhož je patrné, k jakému sboru patří, příslušníci GIBS takovou možnost nemají. Žádné uniformy - ať už pro běžnou práci, či k slavnostním příležitostem - nemají. Vedení inspekce to chce nyní změnit.

"Služební stejnokroj by byl především využíván našimi příslušníky při slavnostních aktech a při formálních jednáních s našimi partnery. Momentálně naši příslušníci v takových případech užívají civilní oblečení a vzhledem k tomu, že bychom chtěli, aby byli nejenom při formálních záležitostech snadno rozlišitelní, rádi bychom jim to tímto umožnili," vysvětluje mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Při běžné práci by tak příslušníci i nadále užívali civilní oblečení. V případě zásahu by stejně jako doposud používali vesty nebo pásky přes ruku s nápisy "generální inspekce". Jak konkrétně by vypadaly slavnostní uniformy, by určila vláda svým nařízením.

Inspekce zároveň uklidňuje, že kvůli zavedení služebních stejnokrojů by nebylo nutné navyšovat rozpočet instituce. "Toto bude pokryto z již rozpočtovaných prostředků určených k tomuto účelu, takzvaného ošatného. Tato změna nemá vliv na státní rozpočet," uvádí inspekce v připomínce k chystané novele zákona o GIBS.

Novelu má pod sebou ministerstvo vnitra. To zatím nechce uvést, zda inspekci vyhoví a stejnokroje do připravované novely zařadí. "Vzhledem k tomu, že dosud neproběhlo s jednotlivými subjekty jednání k vypořádání jejich připomínek, které je naplánováno na začátek února, nebudeme se prozatím k dílčím připomínkám vyjadřovat," říká mluvčí ministerstva Hana Malá.

Inspektoři s testy na alkohol

Zatím tedy není jisté, jestli se GIBS uniforem nakonec skutečně dočká. S čím však novela počítá už nyní, je posílení některých pravomocí příslušníků. Inspektoři budou nově moct testovat policisty, celníky nebo příslušníky vězeňské služby, zda nejsou v práci pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Tím odpadne nynější praxe, kterou GIBS považuje za problematickou. Když má inspekce podezření, že je policista pod vlivem alkoholu, musí na místo přivolat policejní hlídku, která test na alkohol nebo na drogy provede. "Tím jednak dochází k časové prodlevě kontroly a také jsou do úkonů inspekce zapojovány třetí osoby, což je z hlediska strategicko-taktického silně nežádoucí," vysvětluje v důvodové zprávě ministerstvo vnitra.

To zároveň upozorňuje, že ambicí inspekce není vykonávat jakoukoliv namátkovou kontrolní činnost a kopírovat tím práci policie. "Práce policie je založena na odlišném modu operandi - koná zejména na základě svých poznatků vůči konkrétní osobě nebo skupině osob," stojí ve zprávě.

V krajním případě vstoupí i do domu

Generální inspekce by po schválení novely dostala také pravomoc vstupovat na cizí pozemek či do obydlí z bezpečnostních důvodů - tedy ne pro získání důkazů, ale pouze pro odvrácení nebezpečí či v rámci ochrany života nebo zdraví některých osob. Týkalo by se to také případů, kdy se pronásledovaná osoba ukryje na něčím pozemku či v nějaké budově. 

Pravomoci GIBS se v tomto ohledu dostanou na úroveň policie vyjma dvou případů - pokud by na místo chtěli vstoupit kvůli tomu, že se tam nachází zemřelý nebo týrané zvíře. V těchto případech inspekce nebude ani nadále moct na cizí pozemek vstupovat. "Tyto případy jsou zcela mimo působnost i praxi inspekce," vysvětluje vnitro v důvodové zprávě.

Bez omezení budou moct příslušníci GIBS vstupovat také do služebních prostorů bezpečnostních sborů. Ministerstvo upozorňuje, že v současnosti panuje u různých budov rozdílná praxe, spočívající zejména v historické zkušenosti a osobních vztazích konkrétních lidí.

"Jednotlivé situace při konkrétních vstupech se mohou pohybovat na spektru od téměř neomezeného a 'utajeného' vstupu zejména na základě spolupráce s vnitřním kontrolním orgánem daného bezpečnostního sboru až po situaci, kdy jsou příslušníci inspekce nuceni procházet zdlouhavými bezpečnostními opatřeními a vyčkávat doprovodu, který pak následně monitoruje vše, co příslušníci inspekce dělají," popisuje ministerstvo. Výjimku budou tvořit pouze věznice, kam budou moct inspektoři vstupovat jen s vědomím ředitele dané věznice.

Po vypořádání připomínek, které k zákonu mají další ministerstva a jiné státní instituce a které jsou vesměs technického rázu, novelu zákona projedná vláda. Ministerstvo předpokládá, že by v případě schválení novela mohla začít platit od začátku příštího roku.

 

Právě se děje

Další zprávy