Fryč: Příští rok bude pro školy lepší, než se myslelo

Jakub Novák
7. 10. 2012 17:30
Aktuálně.cz přináší druhou část rozhovoru s náměstkem Petra Fialy Jindřichem Fryčem

Praha - Školy by v příštím roce měly dostat více peněz na učebnice nebo další vzdělávání učitelů.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

"V rámci vyjednávání s ministerstvem financí se nám podařilo získat navýšení těchto prostředků. Podařilo se to samozřejmě i díky podpoře pana premiéra," řekl v rozhovoru Fryč a dodal, že se kromě toho podařilo "udržet na uzdě" i samotné škrty v regionálním školství.

"Objem prostředků na rok 2013 se velmi blíží objemu prostředků, které mělo ministerstvo školství před letošním vázáním," konstatoval.

Přitom právě kvůli tomuto krácení rezignoval tehdejší ministr školství Josef Dobeš.

Kromě financí a toho, jakým směrem by se mělo v budoucnu ubírat vzdělávání pedagogů, přišla řeč také na inkluzi.

"Pokud dojde k umístění dítěte do základní školy praktické, musí každý rok probíhat ověřování, zda se dítě nemůže do hlavního vzdělávacího proudu vrátit," popisuje Fryč jedno z chystaných opatření.

A.cz: Jakékoliv chystané plány a zásahy do českého školství nebudou příliš dobře fungovat v případě, že se objeví problémy na straně učitelů. Již nějakou dobu se pracuje na takzvaném kariérním řádu, který by těm, kteří budou ochotni se dále vzdělávat, zajistil vyšší platy. V jakém je stadiu, co mohou učitelé očekávat?

Máme v řešení individuální projekt národní, který se přípravou kariérního řádu zabývá. Tento projekt začal běžet v letošním roce a měl by připravit systémová opatření vedoucí k nastavení kariérního řádu.

Následně by měl být projekt podkladem pro promítnutí parametrů tohoto kariérního řádu do legislativy.

A.cz: Jsou již v této fázi známé nějaké konkrétní přínosy pro učitele? Dejme tomu, že za absolvování té či oné zkoušky či kurzu si učitel polepší o pět tisíc korun?

Jak jsem již řekl, projekt je v realizační fázi, z níž teprve vzejde výsledné doporučení - model pro zavedení kariérního řádu. Předpokládám, že kariérní řád bude obsahovat parametry, které bude muset učitel splnit. Potom je podle mého nutné, aby tyto parametry měly dopad také do oblasti odměňování učitelů.

Asi bych nebyl příznivcem zavádění povinných atestací pro pedagogy po absolvování vysoké školy. Více by se mi líbilo posílit získávání praktických zkušeností a dovedností již během pregraduálního vzdělávání.

Po určitém období prvních let praxe učitele by s jeho možným postupem byly provázány jisté povinnosti, které by musel splnit a které by jej pak opravňovaly vykonávat specializované činnosti ve škole.

A.cz: Toho se týká také další otázka - odkud se vezmou peníze na odměňování podle kariérního řádu? České školství je - zdaleka nejen podle vyjádření zprávy OECD o stavu českého školství - hluboce podfinancované. Kde se tedy vezmou tyto peníze navíc? Zatlačí se na zřizovatele škol, dojde k nějakému internímu přesunu financí v rámci ministerstva, nebo bude vše záviset jen na rozhodnutí o tom, jaký podíl ze státního rozpočtu půjde na školství?

Vytváření kariérního řádu je ve svých počátcích, navíc v současnosti nevíme, jaká bude situace za dva roky.
Otázku finančního zajištění kariérního řádu však považuji za důležitou.

A.cz: Jak to vlastně vypadá s množstvím peněz pro učitele v příštím roce?

Objem prostředků na rok 2013 se velmi blíží objemu prostředků, které mělo ministerstvo školství před letošním vázáním. Čili je to o něco méně než mělo ministerstvo k prvnímu lednu 2012, ale zase výrazně více, než kolik bylo rozděleno na regionální školství po vázání prostředků v letošním roce.

Druhá věc - zásadním způsobem jsme zvýšili pro rok 2013 objem prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) tak, abychom reagovali na podněty ze škol a jejich zřizovatelů týkající se například prostředků na učebnice nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků.

A.cz: Tyto peníze šly tedy ze státního rozpočtu, nebyly získány v rámci přerozdělení uvnitř ministerstva?

V rámci vyjednávání s ministerstvem financí se nám podařilo získat navýšení těchto prostředků. Podařilo se to samozřejmě i díky podpoře pana premiéra.

A.cz: Ministr Dobeš v minulosti avizoval snahu provést jakousi reformu pedagogických fakult. Jak k problematice výuky nových učitelů bude ministerstvo přistupovat nyní?

Spíše vidím prostor v komunikaci s pedagogickými fakultami v otázce pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů. Fakulty mají svou autonomii, a proto to spíše vidím na nastavení pravidelné komunikace ohledně případných změn.

A.cz: Tehdy se právě řešila otázka poměru mezi výukou didaktiky a samotných odborných znalostí.

Za sebe se domnívám, že v pregraduálním vzdělávání by měla být posílena role praktických dovedností, které učitel získá, než školu opustí. Ale ostatní doopravdy závisí na celkové koncepci vzdělávacího programu.

Podívejte se: Petr Fiala ministrem školství

A.cz: Ministerstvo školství je mnohými organizacemi kritizováno za pasivitu v oblasti inkluzivního vzdělávání. Dojde ke změně přístupu, nebo tato problematika zůstane na druhé koleji?

V minulých měsících jsme se na tuto problematiku hodně zaměřili. Zahájili jsme pravidelný dialog jak s veřejným ochráncem práv, respektive jeho úřadem, tak s vládní zmocněnkyní pro lidská práva, ale i s dalšími organizacemi, které se inkluzí zabývají.

Chceme vytvořit i jakousi stálou konferenci o inkluzivním vzdělávání, tak aby se téma inkluze stalo součástí pravidelného posuzování a vyhodnocování.

Pro mě osobně je důležité, abychom na téma inkluze pohlíželi z hlediska vytváření podmínek pro co nejvyšší míru integrace dětí do tzv. hlavního vzdělávacího proudu a abychom v tomto směru vytvořili pro školy podmínky i z hlediska financování, aby měly i vyšší motivaci pro žáky, kteří integraci vyžadují.

A.cz: A kromě diskuzí byly již učiněny i nějaké konkrétní kroky?

Co se týče roku 2013, tak budeme pokračovat v rozvojových a dotačních programech, které jsme vypisovali i v letošním roce, ať už se to týká třeba financí na asistenty pedagogů nebo na práci s romskými dětmi v oblastech středního a odborného vzdělávání.

Pro tyto programy máme velmi podobný objem prostředků jako v roce 2012.

Pro nás je však důležité v praxi realizovat opatření vedoucí k naplnění doporučení poslední zprávy OECD k Rovnosti a kvalitě ve vzdělávání, která říká, že u nás je dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí již na začátku vzdělávacího procesu významným způsobem determinováno, že jeho vývoj nemusí být takový, jaký bychom si přáli.

Podívejte se: Reportáž ze školy, kde inkluze není cizí slovo

Proto již nyní, pokud dojde k umístění dítěte do základní školy praktické, musí každý rok probíhat ověřování, zda se dítě nemůže do hlavního vzdělávacího proudu vrátit.

Musíme mít jistotu, že dítě nezůstává na základní škole praktické jen z toho důvodu, že bylo na začátku studia nějak diagnostikováno - nebo z rozhodnutí rodičů.

A.cz: Jaká budoucnost čeká přípravné třídy při praktických školách?

Chceme zvážit jejich roli především z toho důvodu, že nástup dětí do těchto tříd může následně zkomplikovat jejich zařazení do hlavního vzdělávacího proudu.

A.cz: Vydá se tedy Česko směrem ke stoprocentní integraci a zrušení základních škol praktických, nebo se počítá s jejich zachováním i v budoucnu?

Jak jsem již řekl, pro mne inkluze znamená snahu umožnit dětem, pro které je to vhodné, aby se zapojily do vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu a aby k tomu byly vytvořeny ze strany státu co nejlepší podmínky.

Na druhou stranu podle mého názoru nelze všechny hendikepované děti zařadit do běžných škol. Zda jednou zaniknou základní školy praktické, ponechme vývoji a tomu, jak se nám bude dařit inkluzivní opatření realizovat v praxi.

 

Právě se děje

Další zprávy