Ekologická zpráva se mračí na zemědělce, moc hnojí

Pavel Baroch
4. 11. 2012 18:57
Dusičnany ve velkém množství se mohou v těle přeměnit na rakovinotvorné látky
Foto: Ondřej Besperát

Praha - V dosud nezveřejněné Zprávě o stavu životního prostředí v roce 2011 je u kapitoly Spotřeba minerálních hnojiv zobrazen zamračený smajlík. Znázorňuje, že trend posledních let se z ekologického pohledu neubírá správným směrem.

Spotřeba hnojiv po letech útlumu narůstá. Farmářům se sice zvyšují výnosy, ale doplácí na to kvalita vody v řekách nebo ptactvo, kterého v zemědělské krajině ubývá.

Používání minerálních hnojiv se od roku 2000 zvyšovalo, v roce 2009 sice pokleslo, ale poslední dva roky zase nabralo směr vzhůru.

"Za období 2000 až 2011 vzrostla spotřeba o 56,1 procenta. V roce 2011 se oproti roku 2010 zvýšila o 27,1 procenta a dosáhla tak hodnoty 118,5 kilogramů na hektar, což je nejvyšší hodnota od roku 2000," uvádí se ve zprávě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Dokument, který každoročně ve spolupráci s dalšími institucemi připravuje Česká informační agentura životního prostředí CENIA, upozorňuje, že na polích přibývá najmě dusíkatých hnojiv, které mimo jiné napomáhají vzniku vodního květu.

Z dusičnanů rakovinotvorné látky

Ve vysokých koncentracích se dusičnany mohou v lidském těle měnit na rakovinotvorné látky. U nemluvňat se dusičnany už při nízkém množství vážou na červené krevní barvivo a blokují přenos kyslíku - také proto se doporučuje používat kojeneckou balenou vodu.

Červenec 2004 na otavském rameni nádrže Orlík.
Červenec 2004 na otavském rameni nádrže Orlík. | Foto: Aktuálně.cz

Pitná voda z vodovodů musí splňovat limity stanovené vyhláškou, riziková by mohla být spíše voda ze soukromých studní.

"Nadměrné či nevhodné používání minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin přispívá ke zhoršování kvality půdy, způsobuje pokles biodiverzity půdních mikroorganismů a početnosti zemědělských druhů ptáků," konstatuje ekologická zpráva, kterou by brzy měla dostat vláda.

"Prostřednictvím potravních řetězců se dostávají tyto agrochemikálie dále do potravin, čímž ohrožují lidské zdraví. Vymýváním z půdy se podílejí i na znečišťování podzemních a povrchových vod, a tím může docházet ke kontaminaci zdrojů pitné vody, a to především dusičnany," dodává dokument.

Farmáři se vrací do Evropy, říká Veleba

Prezident Agrární komory a čerstvě zvolený senátor Jan Veleba připomněl, že spotřeba dusíkatých hnojiv po roce 1990 výrazně klesla, a to až na zhruba 60 procent v porovnání se západoevropskými zeměmi.

Podle Veleby to je jeden z důvodů, proč jsou výnosy českých farmářů asi o pětinu nižší. "Zemědělci teď jenom snižují tento deficit," řekl Aktuálně.cz Veleba.

Poznamenal, že čeští farmáři nepoužívají zdaleka tolik hnojiv jako jejich kolegové v Rakousku, Německu, Francii nebo v Dánsku.

Foto: Eurostat

Veleba konstatoval, že čeští zemědělci musí dodržovat takzvanou nitrátovou směrnici Evropské unie, která stanovuje kolik hnojiv, v jakém množství nebo kdy se mohou používat.

Pětina území se zamořenými řekami

Česká geologická služba na základě svého dlouholetého průzkumu zjistila, že na více než pětině rozlohy České republiky jsou v řekách nadměrné koncentrace dusičnanů, které nesplňují požadavky na ekologickou kvalitu povrchové vody.

Postižená plocha se navíc za posledních 20 let prakticky nezmenšila. Nejvíce zatížené jsou vodní toky ve středních Čechách a na jižní Moravě, jak názorně ukazuje tato mapa:

Foto: Česká geologická služba

Hlavním zdrojem znečištění je právě intenzivní zemědělství a průmyslové hnojení, které se následně dostává do řek a podzemních vod.

Pracovníci geologické služby porovnávali tisíce vzorků odebraných nejprve v letech 1984 až 1997 a následně mezi lety 2007 až 2010.

Spoluautor výzkumu Jakub Hruška uvedl, že právě nezmenšená plocha s vysokými koncentracemi dusičnanů je jeden z nejpřekvapivějších výsledků měření.

Méně znečištěné podhorské oblasti

Podle Atlasu chemismu povrchových vod se díky změně zemědělského hospodaření po roce 1989 snížilo znečištění zejména v podhorských oblastech, kde ubylo orné půdy s vysokým přísunem dusíku ve prospěch luk a pastvin.

"V oblasti středních Čech, Polabí a jižní Moravy, kde je vysoce rozvinutá a intenzívní zemědělská činnost hlavním zdrojem dusičnanů v povrchových vodách, k výrazným změnám nedošlo a koncentrace dusičnanů jsou zde stále vysoké a překračují stanovené přípustné hranice," konstatuje zpráva.

 

Právě se děje

před 45 minutami

Na D1 na Benešovsku zkomplikovaly provoz dvě hromadné nehody, tvoří se kolony

Na dálnici D1 na Benešovsku v sobotu zkomplikovaly provoz dvě hromadné nehody, které se staly kolem 29. kilometru ve směru na Prahu. Obešly se bez vážných následků, dálnice je průjezdná, ale tvoří se kolony, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podle prvotních informací jde o dvě nehody zhruba po čtyřech autech. "Jsou to všechno ťukance, není tam žádné zranění, maximálně nějaké lehčí. Dálnice není uzavřená, ale samozřejmě se tvoří kolony. Provoz je tam komplikovaný," uvedla mluvčí kolem 12:30.

Zdroj: ČTK
Další zprávy