Dvořáková: Plzeň je špatná škola. Tady jde o vliv

Eliška Bártová Eliška Bártová
12. 3. 2012 13:00
Rozhovor Aktuálně.cz se šéfkou akreditační komise o sporech s ministrem školství
Foto: ČTK

Praha - Konflikt mezi ministrem školství a šéfkou akreditační komise v kauze plzeňských práv se stupňuje. Padají slova o klientelismu, upevňování mocenských pozic a do týdne dojde řada i na žalobu.

Plzeňská právnická fakulta, zmítaná skandály s plagiátorstvím a nestandardně rychlým studiem vlivných lidí, měla podle rozhodnutí akreditační komise definitivně skončit do letošního července.

Ministr školství Josef Dobeš (VV) ovšem navzdory tomuto verdiktu akreditaci zdiskreditované škole prodloužil na další čtyři roky.

Předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková v rozhovoru pro Aktuálně. cz naznačuje, že motivace ministra Dobeše vyplývá z klientelistického způsobu jednání a snahy upevnit svůj vliv.

Od Dobešova nástupu na ministerský post se podle Dvořákové také objevují snahy dostat komisi pod jeho kontrolu.

Ministrovo páteční rozhodnutí považuje za protiprávní a jeho argumenty označuje za "absurdní." Tento týden podá akreditační komise podnět na žalobu ve veřejném zájmu.

A.cz: Ministr Dobeš je první v tomto úřadě, kdo šel proti rozhodnutí akreditační komise. Jak si vysvětlujete jeho motivaci? Nezapadá to do sítě, na jejímž základě právě plzeňská práva fungovala?

V obecné rovině to zapadá. Nepředstavujme si to tak, že někdo tahá za nitky a ovlivňuje konkrétní osoby. Řeknu to jinak: Když chci bojovat s korupcí, musím dohlížet, aby ve stejných či obdobných případech státní správa fungovala stejně.

V jednom soudním rozhodnutí je použito jako nepřímý důkaz korupce to, že úředník, jenž třeba ve 20 případech rozhodoval stejným způsobem, v jednom bez jakéhokoliv důvodu najednou rozhodl jinak. To jsme nyní viděli v přímém přenosu. Nikdy předtím se to nestalo, a to akreditační komise existuje od roku 1990.

V posledním roce a půl sledujeme snahy na ministerstvu dostat komisi pod jeho kontrolu a zabránit tomu, aby si udržela nezávislost. Motivace je zřejmá: Vytvořit prostor, aby mohli politicky rozhodnutí ovlivňovat. Ukázat vliv, moc a schopnost prosadit svoje rozhodnutí. To je v politice podstatné především pro vytvoření vazeb pro případné sponzory či jiné protislužby.

A.cz: Proč by ministr Dobeš tolik usiloval o uzurpování moci právě nad akreditační komisí?

Je absurdní, že vláda má ve svém programu zvýšení kvality vysokých škol, nedávno nás kritizoval i pan premiér a přitom ve velmi závažných případech nekvality nám hází klacky pod nohy. Tato vláda usiluje o boj proti korupci, přitom nám vyčítá transparentní přístup a zveřejňování informací, jež máme jako povinnost ze zákona. Tomu se dá těžko rozumět. Takže jim vlastně vadí, že jde o cosi, co nemají pod politickou kontrolou.   

Josef Dobeš.
Josef Dobeš. | Foto: Ludvík Hradilek

Mít nezávislou komisi je pro ně těžko přijatelné, ona by měla být nezávislá, ale jen tehdy, když ji "my" budeme kontrolovat. A o to asi jde. Studenti a akademická obec viděli v pátek v přímém přenosu, jak si ministr představuje akademické svobody.  
Možná pan ministr doufal, že všichni rezignujeme a oni si tam navolí své lidi.

Z vnějšího pohledu to odpovídá způsobu fungování klientelistických či mafiánských vazeb. Tam je velmi podstatné, že ta skupina, která tu síť potřebuje udržet, musí vyhrát. Kdo by mu chtěl nabízet nějaké služby, když není schopen zasáhnout a zvrátit rozhodnutí akreditační komise. Ztratil by tím sociální pozici a možnost některé věci ovlivňovat. To je velmi důležitý faktor, že to má pod kontrolou. Obecně to funguje tak, že když ukážete slabost, tak se zvýší míra neloajality, protože se lidé nebudou bát proti vám vystoupit.

A.cz: Současná situace kolem plzeňských práv má tedy tyto rysy?  Řada vlivných lidí je s touto školou spjata, takže ten zájem, aby dostudovali, by tu mohl být…

Nemyslím si, že by se to dalo vysvětlit takto jednoduše. Spíše jde o klasickou potřebu ukázat, že mám moc a vliv něco ovlivnit. 

A.cz: To znamená, že podle vás si Dobeš potřeboval upevnit vliv a pozici?

Ano, ukazuje, jaký má vliv. Pokud nemáte vliv a neumíte si to zpacifikovat, tak po vás nebude nikdo nic žádat a zároveň vám ani nikdo žádné služby neposkytne. Vypadne ze hry.

A.cz: Je ministr Dobeš dle vašeho úsudku součástí nějaké klientelistické sítě?

Hovořím o klientelistickém způsobu jednání a vládnutí.

Prostě špatná škola

A.cz: Co v současné situaci tato fakulta prakticky může dělat?

Budou fungovat dál, jako by se nic nestalo, dostanou peníze na studenty. Můžou přijímat studenty. Ministerstvo jim nedalo ani žádné omezení, o které jsme žádali už v červnu 2011. Navzdory tomu do této doby nerozhodlo a uvidíme, zda fakulta přijme další studenty.

A.cz: A to mohou bez vaší akreditace?

Je to protizákonné. Pokud my akreditaci neudělíme, tak ji ministerstvo nemůže udělit. Ministr jasně porušil zákon.

Fakulta může teď fungovat do doby, než soud rozhodne. Pokud by akreditaci nepotvrdil, nastal by velký problém, co se studenty. Tato situace může reálně nastat.

A.cz: Shrňte prosím důvody, proč by tato fakulta vlastně měla přijít o akreditaci?

Tato škola neodpovídá svojí kvalitou magisterskému studiu. Například co se týká personálního zabezpečení, učí tam lidé, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci, neexistuje tam související výzkumná činnost, ta škola se už dlouho vůbec nerozvíjí… Podle všech kritérií a srovnání je ta škola prostě špatná. V odvolání, které podali proti našemu rozhodnutí, je navíc řada manipulativních až lživých informací.

Žaloba do týdne

A.cz Jak vnímáte argumenty ministra Dobeše, že školu musel podržet, protože není kam umístit její studenty?

Je to naprosto lživá a účelová informace. Jsou alternativy, které by umožnily studenty bez větších problémů umístit. Ministerstvo i od nás vědělo, že pokud by nastal větší problém, bylo by možné pak krátkodobě ještě akreditaci prodloužit, byla ve hře varianta, že by studenti vyšších ročníků dostudovali v Plzni pod jakýmsi dohledem, například přímo pod správou univerzity, a studenti nižších ročníků by přešli na další fakulty. Bylo potřeba začít jednat o řešení, a to bylo přesně to, čemu ministerstvo asi chtělo zabránit. 

Foto: Aktuálně.cz

A.cz: Zároveň ministr uvádí na podporu svého rozhodnutí, že vy jste jen jeho poradní orgán?

To je nepravdivé a ukazuje to na naprostou neúctu k právu. My nejsme žádný poradní orgán, to je absurdní. Velmi dobře ví, že jsme nezávislý odborný orgán, na jehož základě by ministerstvo mělo vykonávat pouze správní činnost. Pouze pokud bychom porušili procesní pravidla, může zasáhnout.

A.cz: Už jste avizovali, že podniknete právní kroky. Kdy k tomu dojde a jakou formou?

Začátkem týdne to připravíme. Nemůžeme jít do rozkladového řízení, nemůžeme ani podat žalobu k soudu. Můžeme ale dát podnět k podání žaloby ve veřejném zájmu, což podává nejvyšší státní žalobce nebo ombudsman. Ještě zkonzultujeme, zda to podáme jako instituce, nebo jako jednotlivci. 

 

Právě se děje

Další zprávy