Dvě města v Česku dýchají ze 100% rakovinotvorný vzduch

Pavel Baroch
5. 10. 2010 19:13
V Bohumíně a Orlové jsou na celém území překračování cílové limity pro benzo(a)pyren
Ostrava svítání
Ostrava svítání | Foto: Marek Jagla

Bohumín/Orlová - Před rakovinotvornými látkami v ovzduší není v Bohumíně a Orlové úniku. I kdyby se lidé přestěhovali z jednoho konce města na druhý, stejně budou dýchat nebezpečný vzduch.

Podle aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu drží Bohumín a Orlová nepříjemný rekord: Cílové imisní limity pro rakovinotvorný benzo(a)pyren jsou překračovány na celém jejich území.

Takové "stoprocentní pokrytí" nemá podle hydrometeorologického ústavu, který každoročně sestavuje seznam oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, žádné jiné město v zemi.

Obě města se však do této situace nedostala vlastní vinou. Největší podíl na znečištění rakovinotvorným benzo(a)pyrenem a dalšími exhalacemi nese ostravský těžký průmyslu a "nepříznivý" vítr, který odnáší škodliviny z Ostravy do nedalekého Bohumína a Orlové. A když se vítr otočí, dorazí zplodiny z Polska.

Ve městě nic není

"Je to paradox, nemáme ve městě žádný velký zdroj znečištění, a přesto u nás není ani kousíček obce bez překročeného limitu," řekl Aktuálně.cz Radislav Hájek, vedoucí odboru životního prostředí radnice v Orlové.

Potvrdil, že většina exhalací přichází právě z průmyslové Ostravy, kde jsou přitom cílové imisní limity pro rakovinotvorný benzo(a)pyren překračovány "jenom" na 75 procentech území.

Dalšími zdroji znečištění v Orlové jsou kotle v rodinných domech, kde se mnohdy spaluje nekvalitní uhlí, a automobilová doprava. "Jsou to zdroje, které se regulují velmi těžko," poznamenal Hájek.

Většina přichází z Ostravy

Bohumín si před časem nechal za 200 tisíc korun vypracovat studii o znečišťování svého vzduchu. Hlavním problémem bohumínského ovzduší jsou přitom drobné prachové částice, na které se váže i zmiňovaný rakovinotvorný benzo(a)pyren.

"Ostravští znečišťovatelé se podle odhadů podílejí na znečištění Bohumína zhruba 60 až 70 procenty," uvedla mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová.

Dvacet procent znečištění připadá na vytápění rodinných domů, o čtyři procenta se dělí školy, úřady a dopravy. Zbytek jde za velkým bohumínským podnikem ŽDB Group a dalšími zdroji.

O ovzduší se rozhoduje v Praze

"Možnosti ovlivnit kvalitu ovzduší ze strany města jsou nepatrné," upozorňuje přitom Pavel Klimovič, vedoucí odboru životního prostředí bohumínské radnice. O konečné kvalitě ovzduší podle něj rozhodují především celostátní zákony.

"Velké zdroje znečištění, jako jsou Arcellor Mittal Ostrava, Vítkovice i bohumínská ŽDB Group, své emisní limity plní. Velká koncentrace těchto továren na Ostravsku však vede k překračování celkových limitů ve venkovním prostoru," uvedl Klimovič.

Radnice se proto alespoň pokusila zamezit tomu, aby lidé v rodinných domech spalovali v kotlích nekvalitní palivo.

Po 10 letech však příslušnou vyhlášku zrušila. Její dodržování se prakticky nedalo kontrolovat, občané totiž nemuseli úředníky do sklepů a kotelen vpustit.

Čtyři miliardy pro čistší vzduch

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí od září nabízí velkým podnikům, městům i dalším organizacím v postiženém kraji čtyři miliardy korun na zlepšení ovzduší.

Ministr Pavel Drobil také oznámil, že chce do konce roku uzavřít s velkými znečišťovateli dobrovolnou dohodu, v níž se zaváží snížit své emise nad rámec zákonů a předpisů.

 

Právě se děje

Další zprávy