Dva právní posudky za 340 tisíc. Psal je starostův spolužák, radnici dodal plagiáty

Podívejte se, jak obsáhlé pasáže právních posudků pro Prahu 6 jsou opsané.
Posudek s názvem Právní stanovisko k otázce vyvlastnění zpracovala kancelář advokáta Pavla Kubíčka 8. ledna 2018. Čítá 33 stran, čistého textu je 28 stran.
Původního textu je 8 stran, zbytek je plagiát. Městská část Praha 6 za něj zaplatila 125 tisíc korun. Barevně vyznačené části jsou opsané.
Analýza je opsaná třeba z rigorózní práce Vyvlastnění nemovitostí (autor J. H., 2009, Právnická fakulta Univerzity Karlovy) či diplomové práce Právní úprava vyvlastnění v Česku a jinde v Evropě (autor P. K., 2016, Právnická fakulta Masarykovy univerzity).
Aniž by uvedla zdroje, advokátní kancelář používala texty také z webů www.epravo.cz nebo stavba.tzb-info.cz.
Foto: Aktuálně.cz
Velkorysou odměnu zaplatila Městská část Praha 6 za dva právní posudky, stanoviska přišla radnici dohromady na téměř 340 tisíc korun. Vypracovala je advokátní kancelář Petra Kubíčka, který je spolužákem starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09). A jak nyní deník Aktuálně.cz na základě analýzy zjistil, oba posudky jsou z naprosté většiny plagiátem poskládaným z řady veřejně dostupných dokumentů.

Právní stanovisko k otázce účastenství a postavení obce ve správních řízeních si objednala Městská část Praha 6 kvůli tomu, aby mohla vést efektivněji stavební řízení či podobné úřední procesy. Posudek jí měl poradit, jak by mohla odrážet námitky spolků a dovést projekty bez průtahů do úspěšného konce. Radnice o takové rady velmi stála, za posudek zaplatila 212 500 korun.

Dokument čítá 65 stran. Obsahuje však především základní informace o tom, v čem spočívá stavební řízení nebo jaké nástroje v něm může samospráva uplatnit. S těmito údaji se ale úředníci setkávají dnes a denně ve své agendě, jejich znalost je jedním ze základních předpokladů pro jejich práci. Ke spolkům se pak lze v posudku dočíst hlavně to, podle jakého zákona se zřizují a jaká mají práva v řízeních.

A nejde jen o to, že za sumář základních poznatků zaplatila radnice 212 500 korun. Deník Aktuálně.cz nyní na základě analýzy zjistil, že částku vydala městská část za dokument, jenž je z naprosté většiny plagiátem. Z čistého textu posudku, tedy bez hlavičky či uvedení obsahu, jenž má 58 stránek, čítá původní autorský text necelých sedm stránek. Zbytek dokumentu tvoří dlouhé doslovně převzaté pasáže, u nichž advokát Kubíček neuvedl zdroj.

"Jsem z toho trochu v šoku. Stanoviska jsem přímo nezpracovával, ale jsem samozřejmě garant předané práce a měl jsem si originalitu ověřit," uvedl v první reakci advokát Petr Kubíček (není to právník Petr Kubíček z TOP 09, jedná se o shodu jmen, pozn. aut.), když ho Aktuálně.cz na plagiát upozornilo. Podle jeho tvrzení stanovisko vypracoval subdodavatel, jeho jméno však tají. Nicméně pod posudkem je jako zpracovatel podepsaný on sám.

Nevěřím, že došlo k plagiátorství

V další komunikaci už zpochybnil, že by posudek jeho kancelář opsala. "V zásadě však stále nevěřím, že k plagiátorství došlo," uvedl Kubíček. Podrobněji se k tématu nechtěl vyjádřit, protože ho Aktuálně.cz zastihlo na dovolené. "Jestliže se vaše podezření ukážou jako podložená, pak budu muset nejprve důkladně zjistit, jak k uvedenému došlo," řekl Kubíček, který se měl do kanceláře vrátit uplynulé pondělí.

Kubíčkova kancelář opsala posudek z několika závěrečných vysokoškolských prací, z webové platformy epravo.cz nebo rozsudků vynesených Nejvyšším správním soudem. Nejvíce čerpala z materiálů právníků sdružených pod hlavičkou uskupení Frank Bold. Ze zmíněných zdrojů přebíral Kubíček beze změny i celé odstavce, aniž by uvedl jejich původ.

Opsané stanovisko ke spolkům

Posudek s názvem Právní stanovisko k otázce účastenství a postavení obce ve správních řízeních vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, k prosazování veřejného zájmu ze strany obcí v těchto řízeních a k vlivu ekologických spolků na správní řízení vedená dle stavebního zákona zpracoval kancelář advokáta Pavla Kubíčka 23. května 2018.

Čítá 65 stran, čistého textu je 58 stran. Původního textu pouze necelých 7 stran, zbytek je plagiát. Městská část Praha 6 za něj zaplatila 212 500 korun.

Analýza je opsaná z následujících zdrojů: www.frankbold.org, www.amika.org, www.epravo.cz, www.estav.cz, www.ustavprava.cz, www.pravniprostor.cz, www.spravnijuristic.cz, www.denikobce.cz, www.slu.cz, www.liberec.cz, rozsudky Nejvyššího správního soudu 9As 91/2010, 9As 96/2010 a 7As 201/2016, web Advokátní kanceláře Felix a spol., diplomová práce Veřejný zájem, politika a developeři (autor O. S., 2016, Právnická fakulta UK), bakalářská práce Co je to veřejný zájem? Právně-filosofická analýza problému (autor J. K., 2014, Právnická fakulta Masarykovy univerzity), diplomová práce Spolkové právo v ČR (autor J. H., 2015, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni), diplomová práce Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy (autor T. P., 2014, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), bakalářská práce Správní soudnictví v ČR (autor P. Š., 2010, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze).

Právníci z Frank Bold provozují veřejnou databázi právních textů jako službu veřejnosti. Upozorňují, že v odborných kruzích požívá respektu. Jejich zneužití pro plagiát za veřejné peníze komentují s nadsázkou. "Nebudeme se kvůli plagiátu bránit. Z naší strany bereme věc sportovně, čímž však neříkáme, že takový postup schvalujeme," řekl Aktuálně.cz ředitel advokátské skupiny Pavel Franc.

"Za kvalitu odevzdávané práce ručí její autor, stejně jako za její obsah. Já se nemohu vyjadřovat k vámi uváděnému plagiátorství, jelikož takovými informacemi nedisponuji," komentoval pro Aktuálně.cz plagiát starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, s jehož vědomím se posudek objednával. "Je-li to ovšem pravda, jde o velmi znepokojivé zjištění a budeme s ním samozřejmě dále pracovat," dodal.

Radnici Prahy 6 vedené starostou Kolářem (v popředí) dodávají právní služby jeho známí.
Radnici Prahy 6 vedené starostou Kolářem (v popředí) dodávají právní služby jeho známí. | Foto: ČTK

Spolužáci z plzeňských práv

O stanovisko pro Městskou část Praha 6 si advokátní kanceláři Petra Kubíčka řekl vedoucí právního odboru radnice Břetislav Malásek. Další rozměr popisovaného příběhu spočívá v tom, že starosta Kolář, vedoucí odboru Malásek a advokát Kubíček jsou spolužáci z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Znají se roky. Starosta Kolář ujišťuje, že tato známost na výběr autora posudku vliv neměla.

"Jak vám to mám ale dokázat, nevím, budete se muset spokojit s mým čestným prohlášením. Doktor Kubíček už v podobných věcech radil jiným samosprávám, proto jsme vybrali jeho," vysvětlil starosta. Na odbornost Kubíčka přitom Kolář s šéfem odboru Maláskem nevsadili pouze jednou. Nechali si od něj zpracovat více analýz včetně posudku, jenž popisuje problematiku vyvlastnění. Radnice za něj zaplatila 125 tisíc korun.

Opsané stanovisko k vyvlastnění

Posudek s názvem Právní stanovisko k otázce vyvlastnění zpracovala kancelář advokáta Pavla Kubíčka 8. ledna 2018. Čítá 33 stran, čistého textu je 28 stran. Původního textu je 8 stran, zbytek je plagiát. Městská část Praha 6 za něj zaplatila 125 tisíc korun.

Analýza je opsaná z následujících zdrojů: rigorózní práce Vyvlastnění nemovitostí (autor J. H., 2009, Právnická fakulta Univerzity Karlovy), diplomová práce Právní úprava vyvlastnění v Česku a jinde v Evropě (autor P. K., 2016, Právnická fakulta Masarykovy univerzity), bakalářská práce Vyvlastňování nemovitostí (autor D. B., 2009, Právnická fakulta Masarykovy univerzity), bakalářská práce Právní úprava vyvlastnění (autor S. K., 2008, Právnická fakulta Masarykovy univerzity), www.epravo.cz, stavba.tzb-info.cz.

Tento dokument čítá čistých 28 stran textu. Nicméně trpí stejným problémem jako v předchozím případě, zhruba 20 stran je plagiátem. Celé odstavce opět Kubíčkova kancelář bez uvedení zdroje převzala z několika dokumentů, nejvíce opisovala z jedné rigorózní práce na stejné téma. Další nepřiznané okopírované pasáže pochází z několika bakalářských a jedné diplomové práce, Kubíček znovu vycházel i z webu epravo.cz.

Dohromady zaplatila radnice za dva opsané právní posudky 337 500 korun. Zda si v tomto případě neobjednala předražené služby, nechtěl starosta Kolář příliš hodnotit. Prý se k tomu necítí zcela kompetentní. "Nicméně si troufám tvrdit, že co se týče rozsahu poskytnutých služeb včetně předaných výstupů, ceny se pohybují v relacích odpovídajících trhu. V tomto ohledu byly i nabídky posuzovány," podotkl však.

Je to na hranici neetického jednání

Jestli je podle něj zmíněná cenová relace odpovídající i pro plagiáty, není jasné. Cena se odvíjí od taxy, kterou si za své služby advokát Kubíček účtuje. Hodina přijde jeho klienty na 2500 korun. Taxu považuje za standardní. "Je zcela standardní, ne-li nižší než obecná a účtovaný rozsah hodin vždy odpovídal nebo byl podhodnocen ve vztahu ke skutečně vynaložené práci," vysvětlil.

"To je škoda, že jsem ten posudek nedělal já," s nadsázkou reagoval advokát Pavel Uhl, když mu Aktuálně.cz přiblížilo cenu prvního posudku za 212 500 korun. "Přijde mi to přestřelené," dodal s tím, že v jeho praxi se cena obdobných analýz pohybuje kolem 50 tisíc. Sám si při tvorbě stanoviska účtuje nižší taxu, než když klienta zastupuje přímo u soudu.

"S tou cenou bych šel pod dva a půl tisíce. Něco jiného je zastupovat někoho v řízení, kdy to jsou za měsíc tři hodiny práce plus cesty k soudu, a něco jiného je sedět u stolu, kdy vám každou hodinu naskočí dva a půl tisíce," vysvětlil. Současně upozornil na další rovinu případu - opisování by se měli advokáti zdržet. "Je to na hranici neetického jednání, namístě by byl podnět České advokátní komoře," podotkl.

"Mohlo by být posuzováno, zda to není ohrožení důstojnosti či poškození dobrého jméno advokátního stavu," řekl Aktuálně.cz v obecné rovině k opisování v právních stanoviscích tajemník České advokátní komory Petr Čáp. Zdůraznil však, že se musí přihlédnout k okolnostem daného případu. Jak současně potvrdil, zákon o advokacii ani etický kodex advokátní komory advokátům explicitně neukládá povinnost uvádět zdroje.

Radnice odmítla posudek čtyřikrát zveřejnit

Posudek proti spolkům za více než 200 tisíc provází pestrá historie. Radnice ho obdržela v létě 2018, a protože náklady na něj vzbudily výraznou pozornost, podle zákona o svobodném přístupu k informacím si o něj požádalo několik lidí z řad veřejnosti. Jako první se o něj přihlásila Marie Jelínková, která se sama účastní spolkové činnosti. Je také zastupitelkou v Praze 4.

"Využila jsem svého práva občana na informace. Z veřejných prostředků bylo objednáno něco zjevně předraženého a zbytečného, když úředníci, kteří si stanovisko vyžádali, jsou v dané materii za veřejné prostředky školeni odborně fundovanými lektory a mají k dispozici metodiku nadřízených orgánů," vysvětlila Aktuálně.cz své motivy Jelínková.

Advokátní služby pro Prahu 6 od známých

  • Spolupráce městské části Praha 6 a advokátní kanceláře Petra Kubíčka je hluboká. Vedle dvou opsaných posudků, na které upozornilo Aktuálně.cz, si radnice od Kubíčka v letech 2017 až 2018 podle registru smluv objednala a dostala nejméně další dvě stanoviska. Radnice za ně zaplatila dohromady 175 tisíc korun.
  • Jejich úroveň a původ Aktuálně.cz neprověřovalo, analýze podrobilo jen dva výrazně nejdražší posudky. Včetně nich městská část Praha 6 poslala Kubíčkovi celkem 512 500 korun. 
  • Kubíček není jediný advokát z okruhu starostových známých, který od Prahy 6 dostal zakázku. V květnu 2018 dodala radnici právní stanovisko 166 980 AK Eva Dobrohrušková. Starosta dříve pracoval pro advokátní kancelář DLA Piper, s níž spolupracovala i advokátka Dobrohrušková. 
  • "Doktorka Dobrohrušková je přední odbornice v oblasti stavebního práva, správního práva a souvisejících odvětví, proto byla najata, aby Prahu 6 zastupovala ve věci odvolání proti rozhodnutí o prohlášení polikliniky na Břevnově za nemovitou kulturní památku a poté následného dalšího řízení v téže věci. Tedy vám mohu odpovědět ano, to, že jsem doktorku Dobrohruškovou znal a věděl o její odbornosti, rozhodně ovlivnilo její výběr," přiznal Aktuálně.cz Kolář.

Městská část Praha 6 celkem čtyřikrát odmítla posudek zveřejnit. Mimo jiné argumentovala, že veřejnost by mohla taktické informace, údajně v dokumentu obsažené, ve sporech s radnicí proti ní použít. "Já si prostě jen myslím, že není dobré se v těchto sporech oslabovat tím, že zveřejníme vše, co k jejich řešení máme přichystané," vysvětluje starosta Kolář, proč radnice dokument více než 9 měsíců zadržovala.

Vysvětlení úřadu považovala Jelínková za absurdní. Tím spíš, když si musela číst, proč jí radnice odpírá vydání dokumentu, dohromady čtyřikrát. "Za úplný vrchol jsem považovala odůvodnění odepření spočívající v tezi, že spolek, který se účastní mnoha správních řízení, by v těchto řízeních mohl stanoviska využít," poznamenala.

Důrazně jsem protestoval

Dlouhodobě zamítavý postoj městské části ke zveřejnění Kubíčkovy analýzy se jeví paradoxní ve chvíli, kdy při zastupitelstvu Prahy 6 funguje výbor pro otevřenost, média a participaci. Výboru navíc předsedá Oldřich Kužílek, který dlouhodobě propaguje transparentní přístup veřejné správy vůči veřejnosti.

Kužílek je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Posudek si vyžádal ve chvíli, kdy ho radnice odmítla poprvé zveřejnit. "Důrazně jsem protestoval a všichni to vědí. Zpracoval jsem také sedmistránkové podrobné posouzení a doporučení, že analýzu nelze odepírat," podotkl s tím, že byl však ve svém postoji osamocený.

Každé ze čtyř rozhodnutí o odepření analýzy po odvolání Jelínkové nadřízený Magistrát hlavního města Prahy zrušil, radnice Prahy 6 však odolávala. Povolila až loni v červenci, když dal s odtajněním analýzy souhlas její autor, advokát Kubíček. Když se Jelínkové dokument konečně dostal do ruky, obstrukcím radnice rozuměla ještě méně. Nebo je možná naopak pochopila v plné šíři.

"Stanovisko je prostým kompilátem, nepřináší žádné nové výklady či postřehy," poznamenala Jelínková. Že jde navíc o plagiát, se dozvěděla až po upozornění od Aktuálně.cz. Nicméně na celé kauze považuje za závažnější něco jiného. "Že se radnice snaží hledat prostředky, jak brojit proti spolkům, jak jim ztěžovat, ba znemožňovat přístup k informacím nebo účast v řízeních," uzavřela.

 

Právě se děje

před 7 hodinami

Airbus reorganizuje výrobu, ve Francii závody spojí, v Německu naopak rozdělí

Evropský výrobce letadel Airbus ohlásil největší reorganizaci svých výrobních závodů ve Francii a Německu za více než deset let. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Airbus výrobu uskupí do tří celků. Ve Francii výrobu sloučí, v Německu rozdělí. O provozu ve Španělsku se vede debata.

Ve Francii výrobce letadel spojí výrobu aerostruktur do jednoho subjektu. Závody v Saint-Nazaire a Nantes, kde se montují trupy letounů, se tak sloučí s divizí Stelia s globální působností.

V Německu Airbus rozdělí divizi Premium Aerotec. Část z ní sloučí se závody ve městech Stade a Hamburk, z části vznikne samostatná divize, která se bude zabývat výrobou detailních součástek v omezeném množství.

"Posuzujeme různé vlastnické struktury s cílem najít to nejlepší řešení," uvedl mluvčí společnosti ohledně naposledy zmíněné divize. Ta produkuje jak jednoduché součástky za pár dolarů, tak i ty složitě obráběné, co stojí desítky tisíc dolarů. Spadat by pod ní měla i část továrny v Augsburgu a rumunský závod v Brašově.

Šéf podniku Guillaume Faury před dvěma měsíci označil výrobu aerostruktur, do nichž se řadí i trupy letadel, za hlavní předmět podnikání Airbusu.

Zdroj: ČTK
Další zprávy