Dienstbier: Prezident má velkou moc, změna ústavy je nutná

Kateřina Surmanová
26. 1. 2015 6:02
Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier v rozhovoru představuje své plány pro letošní rok.
Jiří Dienstbier
Jiří Dienstbier | Foto: Vojtěch Marek

Praha - Změna pravomocí prezidenta, povinné majetkové přiznání pro nastupující politiky nebo zavedení registru smluv, který by měl být alespoň v omezené podobě přístupný veřejnosti. To je jen několik novinek, které by chtěl letos prosadit ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier

Kromě prosazení řady zákonů s "protikorupčním potenciálem" je podle Dienstbiera potřeba změnit také ústavu. "Konkrétní zadání je upravit pravomoci jednotlivých ústavních institucí v návaznosti na přímou volbu prezidenta tak, aby byla zachována parlamentní forma republiky, která je pro náš systém tradiční už od vzniku Československa," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. 

A jak se ministr staví k nedávné kauze hradního kancléře Vratislava Mynáře, který v souvislosti s podezřele výhodnou koupí vily ve Strašnicích opět odmítl zveřejnit svůj majetek? "Přijde mi logické, že má zásadní slovo při vypisování veřejných zakázek, a zákon by se na něj měl vztahovat už dnes," konstatuje.

Aktuálně.cz: Kdyby měl mít rok 2015 z pohledu legislativních změn motto, co by to bylo?

Jiří Dienstbier: Jednak efektivita fungování státu zejména ve finanční oblasti, protože jednou z priorit je elektronická evidence tržeb a prokazování původu majetku. Pak je to celá řada zákonů, které mají přívlastek „potenciálně protikorupční“. Vybrat mohu novelu zákona o státním zastupitelství, spuštění zákona o státní službě, zákon o vnitřní kontrole, který má ohlídat hospodaření příjemců veřejných peněz.

A.cz: Když jste zmínil zákon o státní službě - už teď na některých ministerstvech obsazují posty státních tajemníků, přestože je podle zákona ještě vybrat nemohou, když chybí superúředník na vnitru.

Nemají vybraného státního tajemníka. Podle zákona ne. Dnes si každé ministerstvo může přizpůsobit svoji vnitřní strukturu v zásadě podle libosti, v tom byl také velký problém, že státní služba na jednotlivých ministerstvech byla velmi nejednotná, a to by právě měl zákon změnit (úředníci se překlopí do režimu zákona od července, pozn. red.). Teď si může každý určit na svém ministerstvu státního tajemníka, ale není to státní tajemník podle zákona o státní službě. Ten se musí vybrat postupem, který je popsán ve služebním zákoně.

A.cz: Ne všichni vaši kolegové to vědí. Ministerstvo obrany je přesvědčeno, že už výběrové řízení dělat nemusí.

I na ministerstvu obrany se včas dozvědí, že musí.

A.cz: Jak rychle se zvládnou schválit zmíněné protikorupční předpisy? Protože například zákon o registru smluv od loňského podzimu leží zaparkovaný na ministerstvu vnitra a pomalu se na něj zapomíná.

Nepochybně budou takové, které se budou prosazovat snadněji. Zákon o registru smluv je součástí vládního prohlášení, čili já to beru jednoznačně jako závazek této koalice zákon prosadit tak, aby plnil účel. To znamená, aby posílil transparentnost v oblasti zadávání veřejných zakázek, prodeje majetku státu nebo samospráv. Bylo by efektivní, kdyby povinnost zveřejnění byla spojena se sankcí, ať už vázáním na účinnost smlouvy nebo jinak. Problém je při jednání se zástupci samospráv, zejména mají obavu malé obce, že budou administrativně přetížené. To se ale dá překonat postupným náběhem, že menší obce dostanou pár let odklad. Stejně tak je možná rozumné bavit se o finančním limitu, odkud bude povinné smlouvy zveřejňovat.

A.cz: Podaří se podle vás letos, aby Sněmovna o registru smluv hlasovala?

Doufám. Na ministerstvu vnitra vzniká koaliční verze, chystá se studie dopadů zákona. To je totiž společný jmenovatel všech protikorupčních zákonů, které vyžadují vytvoření nějakého centrálního informačního systému. Víme, jak fungovala oblast IT v posledních letech, velmi těžko se to mění, když vlak už je rozjetý, ale musíme s tím něco udělat. Registry nesmí stát nepřiměřené částky ze státního rozpočtu.

A.cz: Zákon o finanční kontrole bude mít pravděpodobně podobné obtíže jako registr smluv. Samosprávám se nelíbí ani jeho základní principy, například že smlouvy podepisuje ten, kdo o nich opravdu rozhoduje, a auditní kontrola zastřešená ministerstvem financí.

Problém je centralizace a pak snaha ministerstva financí alternovat pomalu Úřad vlády a zastřešovat celou státní správu. Chápu, že každý resort by na sebe nejraději stáhnul co nejvíce pravomocí, ale v tomto případě nám to nepřijde úplně vhodné.

A.cz: A jak byste dohled nad hospodařením nastavili?

Vzhledem k tomu, že jde o celkovou koordinaci, je otázka, jestli by základní kompetence neměl mít premiér na Úřadu vlády. Nepochybně máte pravdu, že ten zákon má před sebou ještě hodně a hodně dlouhou cestu a mnoho debat, než vůbec bude možné dospět k jeho konečné podobě.

A.cz: Není na to vhodnější ministerstvo financí, které pod sebou má auditory a generální finanční ředitelství?

Nejde jen o audit, ale o roli koordinátora.

Nemáme IT odborníky

A.cz: Která protikorupční opatření budou mít snazší osud?

Mohu uvést zákon o střetu zájmů, kde je velmi jednoduché zavést jeden z požadavků – aby politici podávali majetková oznámení už při nástupu do funkce. Dnes chybí základní srovnávací základna, od níž lze sledovat, jestli někdo na začátku výkonu funkce nezačal svůj úřad využívat ve svůj majetkový prospěch. To je jen pár vět. Mnohem složitější je ale debata o zavedení centrálního registru, opět hezká IT zakázka předběžně odhadovaná na desítky milionů korun, s čímž nejsem úplně vnitřně srozuměn. Ale centralizace a přímý online přístup k těmto datům ze strany veřejnosti a médií umožní mnohem efektivnější kontrolu.

A.cz: Má jít tedy o veřejně přístupný registr?

O tom se také musíme bavit. Mohou tam být různé kategorie, například že pro členy vlády a Parlamentu bude větší rozsah informací, které budou veřejně dostupné. Pro nižší funkcionáře, kteří mají také povinnost oznámení podávat, může být rozsah podstatně menší. Musíme se bavit o tom, kde nastavit hranici, ale veřejná kontrola by byla prospěšná. Bude debata také o tom, jestli pověřit nějaký úřad centrálním dohledem nebo aspoň metodickým vedením. Neziskové organizace chtějí nezávislý úřad, ale ten nemůže být vytvořený jen pro tyto účely. To by byl nákladný režim. Teoreticky, pokud bude politická shoda na tom, že bude vytvořený dohledový orgán pro kontrolu financování politických stran, umím si představit, že by mohl mít působnost i pro oblast střetu zájmů. Je to ale zatím obecná úvaha, ne legislativní zadání.

A.cz: Nejde u nových registrů využít už stávající softwary nebo nakoupené licence?

Nevím o projektu, který by byl bezprostředně využitelný. Je to zase problém celé oblasti IT ve státní správě. Informační systémy jsou roztříštěné, často jsou velmi problematické licence, které neumožňují rozhodovat o jejich úpravách. Popravdě nás čeká složitá debata a přechod bude na léta. Stát by měl mít vlastní kapacitu i na programování vlastních informačních systémů. Má to Česká národní banka, funguje to a je to podstatně levnější.

A.cz: Problém bude v tom, že státní správa nemá IT odborníky, protože je nedokáže zaplatit.

To nemá. Musela by se vytvořit nová samostatná jednotka, která by nebyla vůbec levná, ale byla by čtyřikrát levnější než outsourcování těchto služeb.

Neefektivní kontrola

A.cz: Patří pod zákon o střetu zájmů Kancelář prezidenta republiky? Ta tvrdí, že ne, což vyvolává otázky v souvislosti s nedávným nákupem vily kancléře Vratislava Mynáře.

Je to otázka výkladu, protože zákon některé veřejné činitele přímo označuje, ale některé definuje obecnými kritérii. Mimo jiné se vztahuje na vedoucí zaměstnance na čtvrtém stupni řízení, a pokud zároveň nakládají s financemi, rozhodují o veřejných zakázkách. Zákoník práce do této kategorie vedoucího Kanceláře prezidenta republiky výslovně zařazuje. Přijde mi logické, že má zásadní slovo při vypisování veřejných zakázek, a zákon by se na něj měl vztahovat už dnes.

A.cz: I bývalé vedení kanceláře za Václava Klause říká, že si zákon vykládalo stejně – že se na ně nevztahuje. Jak je možné, že tu tak dlouho selhává kontrola povinností?

To je známá věc, že v této oblasti kontrola efektivní není, a je to také jedním z cílů chystané novely. Ideální by byl ten nezávislý dozorující úřad, který by zajistil centralizované podávání v elektronické podobě, aby se mohla přidat i veřejná kontrola.

A.cz: Kdyby veřejná kontrola na něco přišla, jaký je pak postup? Aby za pochybení přišla i sankce.

Sankce je už dnes, ale moc se neuplatňují. Počítáme s posílením, včetně rozčlenění z hlediska různé míry závažnosti porušení zákona.

Ústava se musí změnit

A.cz: Mezi úkoly pro letošní rok patří také změna ústavy. Je nutné ji přepisovat?

Koalice dospěla k názoru, že ano. Konkrétní zadání je upravit pravomoci jednotlivých ústavních institucí v návaznosti na přímou volbu prezidenta tak, aby byla zachována parlamentní forma republiky, která je pro náš systém tradiční už od vzniku Československa. Hovoří se i o dalších změnách. K Ústavě se nepochybně nemá přistupovat účelově a měnit ji, jak se hodí. Vždy se píše na dlouhou dobu, pravidla musejí být obecná a měla by pomoci zejména v dobách, kdy je těžko. Dojde-li ke sporu, měl by být snadno vyložitelný podle ústavních pravidel. Na základě zkušeností, to tak ne vždy je, protože ne každý vyjadřuje silnou vůli respektovat třeba ústavní zvyklosti.

A.cz: Chystáte se kromě ústavy upravovat i zákon o přímé volbě prezidenta? Protože se ukázalo, že nefunguje, když došlo na kontrolu kampaní – například Strana práv občanů utratila víc, než zákon dovoluje a část sponzorů úmyslně zveřejnila také až po nich. Jenže chybí sankce.

To by si změnu nepochybně zasloužilo. Budeme o tom debatovat i v rámci diskuse o zavedení pravidel a finančních limitů na výdaje i u jiných typů voleb. Zkušenost z přímé volby prezidenta je v tomto zajímavá, zejména to, jakým způsobem někteří velmi zlehčovali své výdaje, případně sháněli peníze ještě několik měsíců po skončení voleb. Dělo se to netransparentním způsobem a bez možnosti jakékoli sankce. Těžko někdo zbaví úřadu zvoleného prezidenta na základě dodatečně zjištěných nesrovnalostí v kampani. I když i to si umím představit, pokud by to bylo průkazné a při soudním přezkumu by se ukázalo, že to mohlo mít zásadní vliv na volební výsledek. Je naprosto jasné, že pravidla byla neefektivní.

A.cz: Jak by se to mělo změnit?

Už teď je možnost sankce na volební výbor, ale bylo to problematické. Protože peníze dostal kandidát, ale zodpovědnost nesl výbor. Někdo měl peníze, jiný zodpovídal. Musíme se tím zabývat a lze tam vnést pravidla, například zakázat některé typy kampaně. V minulosti se diskutovalo o omezení billboardových kampaní. Lze přesně sledovat objednávky v systému, kam by kandidáti případně i v jiných typech kampaní objednávky registrovali. Teď nedefinuji, jak by měl zákon znít, musíme nejprve srovnat, jaké jsou úpravy v zahraničí. Je bohužel jasné, že lidská vynalézavost bude větší než sebelepší právní úpravy.

A.cz: Projde ten zákon revizí, než nastane další prezidentská volba?
Zatím není v legislativním plánu, ale nepochybně bude muset. Teď máme v plánu novelu zákona o politických stranách, ve vztahu k jejich financování. Tam bezprostředně nejde limity upravovat, to musí být ve volebních zákonech. Předpokládám, že je pak budeme řešit jako celek, pravidla se nastaví obecně a promítnou se do všech typů voleb.

A.cz: Myslíte, že přes vašeho koaličního partnera, hnutí ANO, projdou limity na kampaně nebo dary?

Pokud se bavíme o korektnosti politické soutěže, měla by tu být aspoň symbolická rovnost mezi občany. Jako mohou každý jedním hlasem ovlivnit volební výsledek, měli by mít aspoň trochu srovnatelnou rovnost ve finančním ovlivňování politického dění. Proto jsme jako ČSSD prosazovali limity na dary, strop pro jednotlivce a úplný zákaz darů od firem. Předpokládám, že to bude velmi složitá diskuse.

A.cz: V protikorupčním plánu se také říká, že vy přichystáte věcné zadání řešení toho, aby stát nemusel obchodovat s firmami, které mají neprůhlednou vlastnickou strukturu. Jak to chcete udělat?

Musíme najít řešení, které neodporuje našim mezinárodním závazkům. To nám komplikuje přesnou definici zadání. Cíl je zřejmý – ideální by bylo, kdyby bylo zcela průhledné vlastnictví jakéhokoli subjektu, který by měl jakýkoli vztah s veřejným sektorem. Je to důležité i z hlediska veřejné kontroly hospodaření s veřejným majetkem. Stoprocentní ochrana neexistuje. Když se schvaloval zákaz akcií na majitele, říkal jsem, že jde jen o jedno z dílčích opatření, není to samospasitelné. Jako advokát vím, že není těžké tu mít naprosto transparentní vlastnickou strukturu s naprosto neviditelným majitelem v zahraničí. Ale aspoň jim zvyšujeme náklady.

 

Právě se děje

před 10 minutami

Odložený klimatický summit bude v listopadu 2021 v Glasgowě

Příští klimatický summit se uskuteční v první polovině listopadu 2021 ve skotském městě Glasgow. Na twitteru o tom dnes informoval britský ministr Alok Sharma, který má organizaci akce na starosti. Vrcholná schůzka se měla v Glasgowě uskutečnit už letos na podzim, kvůli pandemii byla ale v dubnu odložena.

Klimatický summit (COP26) se bude konat od 1. do 12. listopadu. Naposledy se představitelé zemí světa na vrcholné klimatické schůzce setkali loni v prosinci v Madridu.

Zdroj: ČTK
před 20 minutami

Letadlo z Karáčí před pádem třikrát narazilo do ranveje

Pilot pákistánského letadla, které se minulý týden zřítilo v Karáčí, při prvním pokusu o přistání kontrolní věži neoznámil, že mu nejde vysunout podvozek. Třikrát pak narazil do ranveje, než stroj zvedl a při druhém pokusu přistát havaroval. Podrobnosti z posledních chvil před neštěstím ve čtvrtek zveřejnila pákistánská vláda.

Airbus A-320, který letěl do Karáčí z Láhauru, se zřítil minulý pátek jen zhruba 1,5 kilometru od ranveje. Při nehodě zemřelo 97 lidí; dva pasažéři neštěstí přežili.

Pilot se poprvé pokusil přistát na letišti v pákistánském velkoměstě, neoznámil však nefunkční podvozek. Třikrát se při tomto pokusu dotkl motory ranveje. "Nebyl ve správné výšce … Kontrolní věž mu řekla, nejste ve vyžadované výšce, snižte svou výšku," uvedl pákistánský ministr pro civilní letectví, podle kterého pilot na toto odpověděl, že "to zvládne".

Pilot pak sdělil kontrolní věži několik vteřin před pádem, že ani jeden z motorů nefunguje a že má problém udržet výšku. Očekává se proto, že vyšetřovatelé zkontrolují, zda motory byly při nárazech poškozeny. Ve spodní části motoru se nachází klíčové komponenty, poznamenala agentura Reuters.

Zdroj: ČTK
před 59 minutami

Česko odpovědělo EU na výtku k voucherům, podle ministerstva jsou v pořádku

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v termínu odeslalo Evropské komisi odpověď na vytýkací dopis k voucherům za zájezdy zrušené kvůli koronavirové krizi. Podle odpovědi jsou poukazy v pořádku. Komise Česku vytýká uzákonění možnosti pro cestovní kanceláře, vydávat za zrušené cesty vouchery na zájezdy místo hotovosti. V odpovědi ministerstvo předložilo právní argumenty, které podle úřadu svědčí o souladu české legislativy s právem Evropské unie, sdělil mluvčí MMR Vilém Frček.

Ministerstvo podle něj v dopise mimo jiné dokládá, že česká legislativa zranitelným spotřebitelům zachovává veškerá dosavadní práva, která mají u zájezdů zaručena. "Ostatním spotřebitelům tato práva neodepírá, pouze v zájmu naplnění účelu směrnice EU i za koronavirové situace odkládá možnost jejich vymáhání za předpokladu, že by spotřebitelé nevyužili alternativní nabídku voucherů namísto okamžité kompenzace za zrušení zájezdu z důvodu vyšší moci," uvedl Frček.

Česko umožnilo cestovním kancelářím místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna vydávat klientům poukazy. Podle komise mají ale lidé právo na vrácení peněz.

Nárok na vrácení hotovosti budou mít čeští klienti, kteří poukaz nevyužijí do 31. srpna příštího roku k úhradě jiné cesty. Odmítnout mohou poukaz lidé ve věku nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohou rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Trump příkazem usiluje o snížení právní ochrany sociálních sítí

Americký prezident Donald Trump dnes nařídil přezkoumat zákon, který chrání sociální sítě před převzetím zodpovědnosti za obsah zveřejněný jejich uživateli. Exekutivní příkaz podepsal v reakci na krok společnosti Twitter, která označila několik jeho zpráv za nepřesné. Podle názorů odborníků nemá jeho pokus valnou šanci na úspěch, napsaly světové agentury.

Zdroj: ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou

Agentura Fitch zhoršila úvěrový rating vlastníka Komerční banky

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings ve čtvrtek zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti francouzské bankovní společnosti Société Générale, která v Česku vlastní Komerční banku. Rating dlouhodobých závazků francouzského podniku snížila o jeden stupeň na úroveň A-. Tato ratingová známka se nachází na dolní hranici pásma vyšší střední kvality a stále signalizuje nízké riziko nesplácení závazků.

Zhoršení ratingu podle agentury odráží mimo jiné předpokládaný negativní vliv koronavirové krize na ziskovost společnosti Société Générale. Výhled ratingu je stabilní, což signalizuje, že jeho další snížení Fitch prozatím nepředpokládá.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.

Société Générale koncem dubna oznámila, že se v letošním prvním čtvrtletí propadla do ztráty 326 milionů eur (8,8 miliardy Kč) po zisku 686 milionů eur před rokem. Firma kvůli koronavirové krizi ztrojnásobila rezervy na ztrátové úvěry a její výnosy klesly. Société Générale vlastní podíl 60,4 procenta v Komerční bance, která patří mezi největší banky v České republice.

Agentura Fitch upozornila, že hospodářské výsledky Société Générale byly v prvním čtvrtletí ovlivněny zhoršujícími se ekonomickými podmínkami a vrtkavostí na finančních trzích. Předpověděla, že provozní výsledky banky letos zůstanou pod tlakem a v příštím roce oživí pouze částečně.

Zdroj: ČTK
Další zprávy