Czechia? To není novinka, říkají jazykovědci

Zuzana Hronová Zuzana Hronová
10. 10. 2013 16:09
Anglický název "Česka" se už leckde používá, není však uzákoněný, vzkazují Zemanovi
Název "Czechia" je k vidění již v některých mapách či v zahraničních článcích.
Název "Czechia" je k vidění již v některých mapách či v zahraničních článcích. | Foto: Daniel Straka Finley

Praha -  Prezident Miloš Zeman ve svých anglicky pronášených projevech opakovaně používá výraz Czechia. Až během návštěvy Izraele ale našel odezvu také u svého partnera.

"Jsem velmi šťastný, že jste použil termín Czechia jako já. Používám výraz Czechia, protože zní krásněji a je kratší než chladný název Česká republika," řekl Zeman anglicky izraelskému prezidentovi Šimonu Peresovi.

Jazykovědci se Zemanem vesměs souhlasí a soudí, že je výraz přijatelný, i když se mu mnoho lidí bude bránit. Tak jako se bránili "Česku", což je v podstatě ekvivalent.

Jak připomíná obecný lingvista a sémiotik Otakar Šoltys z Fakulty sociálních věd UK, po rozdělení Československa před dvaceti lety byl dokonce ve hře jednoslovný název země "Čechie".

"Argumenty odkazovaly k Hitlerovu ironickému pojmenovávání naší republiky die Tschechei, tedy Česko, a proto řada lingvistů navrhovala jednoslovný název Čechie. Propagátorem a zastáncem tohoto názvu byl jazykovědec Oldřich Uličný," říká Šoltys.

Jednoslovný název by se v cizině hodil

"Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že Czechia je v angličtině totéž co Česko v češtině. Někteří uživatelé jazyka se s ním nedokážou ztotožnit, ale pokud chceme mít jednoslovné označení našeho státu, nic lepšího patrně ani nenajdeme," říká předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Markéta Pravdová.

Přípona "-ia" je podle ní v angličtině slovotvorná a běžná, což dokládají názvy států jako Russia, Slovakia, Serbia, Latvia, Lithuania atd.

Jak Pravdová dodává, dvouslovný název státu v angličtině je poměrně rarita. Vyslovuje se proto pro používání  "Czechia" v diplomacii či zahraničních stycích.

Název
Název | Foto: Reuters

"Je to jen otázka zvyku (či nezvyku), podobně jako v češtině i dnes ještě některými zatracované Česko," dodává Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český.

Podobný názor zastává i Radek Musil, vedoucí oddělení angličtiny v brněnské společnosti Lingea, jež se zabývá tvorbou cizojazyčných slovníků.

Také on upozorňuje na skutečnost, že Czechia je ekvivalentem Česka. A že toto označení dříve vzbuzovalo emoce a dnes již většině lidí nevadí.

"Je totiž zcela kompatibilní s názvy sousedních států jako Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Slovinsko či Chorvatsko," upozorňuje.

Czechia nejsou Čechy. Ty jsou Bohemia

Odmítá rovněž názor, že by označení "Czechia" znamenalo jen Čechy a opomíjelo by tak Moravu a Slezsko.

"V angličtině termínu Čechy jednoznačně odpovídá slovo Bohemia, podobně jako název Morava přeložíme termínem Moravia," říká Radek Musil.

Obecně se i on vyslovuje pro mezinárodní standardizování jednoslovného názvu.

Název
Název | Foto: Reuters

"Užívání anglického adjektiva Czech na některých výrobcích, sportovních dresech, suvenýrech a podobně působí na anglicky mluvící osoby poněkud zvláštně a zřejmě nepřispívá k nejlepšímu obrazu České republiky, když v popisových položkách, kde se očekává substantivum, je u našich výrobků uvedeno 'český'," upozorňuje.

Dalším argumentem proti názvu "Czechia" byla jeho podobnost s anglickým "Chechenia" (Čečensko, Čečna).

Podle Musila se zkrátka některé zeměpisné názvy cizincům pletou (Slovenia-Slovakia, Lithuania-Latvia, Bukurešť-Budapešť), nemělo by však jít o hlavní kritérium při volbě vhodného pojmenování.

Czechia není žádná novinka

Podle Pravdové i Musila navíc není "Czechia" novinkou či novotvarem.  

"Jednoslovnou variantu Czechia uznal před dvaceti lety Český úřad zeměměřický a katastrální. Ten uvádí jednoslovnou anglickou podobu Czechia (v dalších jazycích pak Tchéquie, Tschechien, Čehija, Cheqiua)," upozorňuje předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český.

Pro (znovu)zavedení anglického názvu Czechia mluví i historické důvody a vzhledem k uzanci tohoto anglického termínu v literatuře, kde se v žurnalistických textech i v odborných statích pojem Czechia běžně užíval a někde i dnes užívá," doplňuje vedoucí anglického oddělení překladatelské firmy.

Název není uzákoněn, oficiálně se nemá užívat

Opatrnější je při používání pojmu "Czechia" Václav Víška z Katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

"Slovo Czechia je výraz, který není příliš živý, já osobně jsem se při svých častých cestách do zahraničí s tímto výrazem nikdy nesetkal. Jeho oživení přichází v tuto chvíli s výroky pana Zemana," komentuje pozici tohoto názvu.

Upozorňuje rovněž, že tento výraz je v jazykovém úzu, tedy není nijak gramaticky, nebo frekvenčně zakotvený. "O jeho užití se tedy dá hovořit jako o dobrovolném a jednoznačně neoficiálním," dodává.
 
I on nicméně souhlasí s možností jednoslovného anglického názvu České republiky. Také on zmiňuje, že nejde o novotvar. Byl prý užit již ve středověkých kronikách.

"Výraz Czechia existuje, je v úzu, tedy používaný, a bude-li někdy normovaný (uzákoněný), o tom rozhodnou až uživatelé jazyka, pokud jej budou využívat ve velké frekvenci. Zatím však se jedná o neoficiální termín, který by mohl být užívaný v běžné komunikaci, třeba i mediální, ale při oficiálních návštěvách by měl být využíván výraz Czech Republic," dodává Víška.

Czechland? To raději ne

Všichni tři jazykovědci zmiňují ještě jeden možný jednoslovný tvar: "Czechland" či "Czechlands", po vzoru názvů Finland, Poland, Switzerland či Netherlands.

Podle jejich mínění ale není příliš vhodný: je spojen s historickým označením "České země", je zbytečně dlouhý, a navíc by šlo na rozdíl od "Czechia" o skutečný novotvar.

Podle Radka Musila ze společnosti Lingea navíc toto slovo příliš evokuje "Disneyland". 

 

Právě se děje

Další zprávy